Zapytania ofertowe Zapytania ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE - "Tester manualny"

Kraków, dnia 20 września 2018 r.   Numer zamówienia OZ.271.274.2018.MZY.Szkol.Ind.   ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej...

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów promocyjnych dla Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

Kraków, dnia 11.09.2018 r. Numer zamówienia OZ.271.259.2018.MZY Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów promocyjnych dla Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie wg Załącznika nr 1 ...

Zapytanie ofertowe na dostawę mebli do pomieszczeń Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

Kraków, dnia 12 lipca 2018 r. Numer zamówienia OZ.271.214.2018.MZY   Zapytanie ofertowe na dostawę mebli do pomieszczeń Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie   ...

Protokół z wykonanych czynności do zamówienia: OZ. 271.210.2018.BK.Szkol.Ind.

Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.   Nr zam OZ. 271.210.2018.BK.Szkol.Ind.      ...

Protokół z wykonanych czynności do zamówienia OZ. 271.212.2018.BK.Szkol.Ind.

Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.   Nr zam OZ. 271.212.2018.BK.Szkol.Ind.      ...

Protokół z wykonanych czynności - " Bootcamp Java Master Mentor"

Numer zamówienia OZ.271.188.2018.HS.Szkol.Ind.   Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro   ...

Protokół z wykonanych czynności - „Spawanie metodą TIG, MAG, MIG”

Numer zamówienia OZ.271.163.2018.MJ.Szkol.Ind.   Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro   ...