Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

Zapraszamy osoby niepełnosprawne do składania wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej (Wn-O)

Zapraszamy osoby niepełnosprawne do składania wniosków o przyznanie  środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej (Wn-O)

 

Zapraszam  osoby niepełnosprawne zarejestrowane w naszym Urzędzie do składania wniosków i ubieganie się o dotację ze środków PFRON.

 

Co dalej:

W celu uzyskania wsparcia należy złożyć:

1.wniosek Wn-O, (pobierz)
2.formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, (pobierz)
3.oświadczenie o numerze rachunku (pobierz)
4.RODO (pobierz)

Zasady do naboru wniosków o dotacje Wn-O 2020

 

W celu skompletowania wniosku proszę o złożenie wszystkich powyższych dokumentów oraz  dokumentów wymienionych w treści wniosku Wn-O. Proszę odpowiednio dołączyć:

  • dokument potwierdzający wolę przyjęcia mnie do działalności gospodarczej, rolniczej albo spółdzielni socjalnej prowadzonej przez inne osoby lub podmioty,
  • dokonanie czynności pozwalających na zapoznanie potencjalnych klientów z ofertą planowanej działalności,
  • dokumenty potwierdzające dokonanie czynności, które pozwolą na zapewnienie płynnej współpracy z dostawcą i innymi kontrahentami,
  • dokument, z którego wynika tytuł prawny do gruntów / lokalu / obiektów / pomieszczeń (np. umowa lub umowa przedwstępna dotycząca ich oddania do mojej dyspozycji),
  • dokument potwierdzający wysokość mojego wkładu własnego,
  • dokumenty potwierdzające uprawnienia i kwalifikacje moje lub innych osób wymagane w planowanej działalności,
  • dokumenty potwierdzające doświadczenie i umiejętności moje lub innych osób przydatne w planowanej działalności,
  • oświadczenie małżonki/małżonka, w którym wyraża zgodę na zawarcie umowy przyznającej środki.

Brak załączenia wymaganych dokumentów, może skutkować negatywnym rozpatrzeniem wniosku.

 

Ważne:

Rejestracja planowanej działalności może nastąpić dopiero po zawarciu umowy o dotację.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej, (pobierz)

 

Zasady przyznawania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej rolniczej albo działalność w formie spółdzielni socjalnej w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie,  (pobierz)

 

Dostępne środki:

Zgodnie z planem podziału środków PFRON w Gminie Miejskiej Kraków na realizację dotacji dla osób niepełnosprawnych  w 2020 r. przyznano ogółem 380 000 zł.

 

Dotacja może być przyznania w kwocie nie wyższej niż:

 

  • 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia, w przypadku zobowiązania do prowadzenia działalności gospodarczej, rolniczej lub członkostwa w spółdzielni socjalnej nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy,
  • od 6-krotności do 15-krotności przeciętnego wynagrodzenia, w przypadku zobowiązania do prowadzenia działalności gospodarczej, rolniczej lub członkostwa w spółdzielni socjalnej nieprzerwanie przez okres co najmniej 24 miesięcy

Przeciętne wynagrodzenie na dzień ogłoszenia naboru wynosi 5 331,47 zł.

 

Z uwagi na stan epidemii i ograniczenia z tego wynikające oraz realizowanie przez Urząd dodatkowych zadań związanych z tarczą antykryzysową, kontakt z Urzędem może być utrudniony.

Za utrudnienia przepraszamy.

Prosimy o czytelne uzupełnienie i składanie kompletnych wniosków.