Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

Wstrzymanie naboru wniosków o sfinansowanie szkoleń indywidualnych oraz o sfinansowanie kosztów egzaminu lub uzyskanie licencji.

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie uprzejmie informuje, że z uwagi na pełne zaangażowanie dostępnej puli środków,  wstrzymuje z dniem  30.01.2020 r. nabór wniosków o skierowanie na wskazane szkolenie indywidualne oraz o sfinansowanie kosztów egzaminu lub uzyskanie licencji.

            W przypadku pozyskania dodatkowej puli środków na finansowanie w/w działań, informacja o wznowieniu przyjmowania wniosków zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu.