Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

Wspólnie z Prezydentem Bogusławem Kośmiderem wspieramy ArcellorMittal.

Z inicjatywy Władz Miasta Krakowa reprezentowanych przez Zastępcę Prezydenta Miasta Krakowa Bogusława Kośmidera oraz Dyrektora Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Marka Cebulaka jutro o godzinie 12:00 odbędzie się zdalne spotkanie z przedstawicielami Kombinatu Metalurgicznego ArcellorMittal Poland, związków zawodowych działających na terenie huty oraz podmiotów kooperujących. Będzie ono kontynuacją rozmów z 31 stycznia 2020 r., na którym poruszane były kwestie funkcjonowania Kombinatu.

Podczas jutrzejszych rozmów przedstawiciele ArcellorMittal poinformują o sytuacji pracowników części surowcowej huty oraz przedstawią plan działań osłonowych, które zostaną podjęte aby zminimalizować skutki ewentualnych zwolnień. Przedstawione i omówione zostaną również oczekiwania strony związkowej i pracodawców kooperujących z Kombinatem.

Samorząd Miasta Krakowa w trosce o los zarówno huty jak i jej pracowników pragnie powrócić do propozycji zawarcia porozumień umożliwiających wsparcie szkoleń i pomocy w poszukiwaniu zatrudnienia dla osób, które mogą stracić pracę.

Bezpośrednio po spotkaniu na naszej stronie internetowej opublikujemy najważniejsze wnioski i ustalenia.

fot. GUP Kraków, spotkanie z przedstawicielami ArcellorMittal, 31.01.2020 r.