Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

Spotkanie w Grodzkim Urzędzie Pracy – kontynuacja „okrągłego stołu” w sprawie przyszłości krakowskiej huty.

W dniu 31.01 2020 w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie odbyło się spotkanie, które było kontynuacją zorganizowanego w Magistracie w dniu 17 stycznia 2020 ,,okrągłego stołu” w sprawie przyszłości krakowskiej huty ArcelorMittal.

Inicjatorem spotkania był Samorząd Miasta Krakowa, który reprezentowali Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa do spraw Obsługi Mieszkańców Pan Bogusław Kośmider oraz Dyrektor Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

W rozmowach wzięli udział przedstawiciele ArcelorMittal Poland S.A, spółek kooperujących i zależnych oraz przedstawiciele związków zawodowych.

Na spotkaniu zaprezentowane zostały działania samorządu wspierające pracodawców w utrzymaniu zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich. W ramach pomocy Grodzki Urząd Pracy w Krakowie przedstawił finansowe formy wsparcia ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, które pracodawcy mogą przeznaczyć na kształcenie ustawiczne siebie i swoich pracowników. Dzięki temu prawodawcy będą mogli zainwestować w rozwój własnej kadry, zmieniając lub podnosząc kwalifikacje pracowników, a tym samym dostosować się do dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych. Podczas spotkania omówione zostały również pozostałe finansowe formy wsparcia skierowane do pracodawców takie jak np. staże, refundacja kosztów poniesionych z tytułu składek społecznych opłaconych za skierowanego do pracy bezrobotnego czy refundacja wydatków poniesionych na wyposażenie lub doposażenie konkretnego stanowiska pracy.

Przedstawione zostały także prezentacje Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie oraz Spółki Kraków – Nowa Huta Przyszłości, które pokazały swoje możliwości wsparcia.

Inicjatywa stała się platformą wymiany aktualnych informacji między spółkami, związkami zawodowymi i przedstawicielem Zarządu ArcelorMittal, chociaż dalej nie został dokonany przełom w uruchomieniu wielkiego pieca. Urzędy Pracy wyraziły gotowość dalszych kontaktów i dyspozycje do udzielania ewentualnej pomocy.