Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

V plenarne posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy

W dniu 11.02.2020 r. w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie odbyło się V plenarne posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy przy Prezydencie Miasta Krakowa.

 

W posiedzeniu uczestniczyli Pan  Jerzy Smoła –Przewodniczący Rady,  Członkowie Rady, Pan Marek Cebulak – Dyrektor Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie oraz zaproszeni na to spotkanie Dyrektorzy i Przedstawiciele siedmiu krakowskich szkół.

 

Tematem obrad było m.in. wydanie opinii dla Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Krakowie o zasadności kształcenia  w zawodach szkolnictwa branżowego zgodnie z potrzebami rynku pracy, rozpatrzenie i zaopiniowanie wniosku Dyrektora Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie dotyczącego wyboru form aktywizacji zawodowej bezrobotnych i struktury wydatków na te formy w związku z dokonanym wstępnym podziałem limitu środków Funduszu Pracy na 2020 r., rozpatrzenie i zaopiniowanie  wniosków w  sprawie umorzenia w części lub w całości nienależnie pobranego świadczenia ze środków Funduszu Pracy.

 

Członkowie Rady pozytywnie zaopiniowali  uruchomienie 15 nowych  kierunków kształcenia.