Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

UWAGA! Od 4 listopada 2020r. urząd będzie zamknięty dla klientów.

 

Mając na względzie szczególne okoliczności związane z sytuacją epidemii w kraju, informujemy, że od 4  listopada 2020r. do odwołania Urząd będzie zamknięty dla klientów.

W celu zwiększenia wspólnego bezpieczeństwa – zarówno Państwa, jak i naszych pracowników, zalecamy korzystanie z elektronicznej formy kontaktu poprzez portal praca.gov.pl, dokumenty można przesyłać także listownie, bądź z wykorzystaniem skrzynek przed budynkiem Urzędu, które są dostępne całą dobę.

W przypadku wystąpienia konieczności załatwienia wyjątkowo ważnych i pilnych spraw należy poprzedzić przyjście do Urzędu kontaktem telefonicznym w celu umówienia spotkania z pracownikiem.

Przypominamy, że wizyty osób bezrobotnych i poszukujących pracy w celu potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy tzw. „obowiązkowy termin” są ODWOŁANE.

Wraz z ponownym uruchomieniem bezpośredniej obsługi klientów, Grodzki Urząd Pracy w Krakowie poinformuje wszystkich: mailowo, telefonicznie lub listownie, o wyznaczonym nowym terminie spotkania w Referacie Pośrednictwa Pracy i w Referacie Poradnictwa Zawodowego

Status „osoby bezrobotnej”, przyznany podczas rejestracji, pozostaje bez zmian.