Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

Zamówienia publiczne - ogłoszenia

ZAPYTANIE OFERTOWE zamówienie o wartości poniżej kwoty 130 000 złotych, realizowane bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający zaprasza do złożenia ofert na: „Badania lekarskie dla bezrobotnych i poszukujących pracy”.

Nr zamówienia: OZ.271.55.2021.MJ.Bad.Lek.EFS ZAPYTANIE OFERTOWE zamówienie o wartości poniżej kwoty 130 000 złotych, realizowane bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający zaprasza do złożenia ofert na: „Badania lekarskie dla bezrobotnych i poszukujących pracy”. I. Dane Zamawiającego: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, zwany...

czytaj więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – OZ.271.39.2021.BK

  Numer zamówienia OZ.271.39.2021.BK     Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty   z dnia 19.03.2021   Przedmiot zamówienia (nazwa, opis) Zakup aktualizacji licencji oprogramowania antywirusowego FortiClient dla 225 stanowisk i zakup nowych rocznych licencji dla 75 stanowisk na okres jednego roku tj. od dnia 27.03.2021 r. do dnia 27.03.2022...

czytaj więcej

Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 2500 euro, a poniżej 30 000 euro

Nr zamówienia: OZ.271.197.2020.MJ. Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 2500 euro, a poniżej 30 000 euro z dnia 14.12.2020 r. Przedmiot zamówienia (nazwa, opis): „Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie w okresie od 01.01.2021 r....

czytaj więcej

Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 2500 euro, a poniżej 30 000 euro

Nr zamówienia: OZ.271.191.2020.MJ. Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 2500 euro, a poniżej 30 000 euro z dnia 14.12.2020 r. Przedmiot zamówienia (nazwa, opis): „Profilaktyczne badania lekarskie dla pracowników Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w 2021 roku”. Przedmiotem zamówienia są: usługi medyczne obejmujące profilaktyczne...

czytaj więcej

Dotyczy: postępowania pn.: „Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.”

Kraków, dnia 09.12.2020 r. Wykonawcy w postępowaniu Dotyczy: postępowania pn.: „Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.”, Znak sprawy: OZ.271.197.2020.MJ. Działając zgodnie z treścią pkt 7 zapytania ofertowego, Zamawiający informuje, że w przedmiotowym...

czytaj więcej

Dotyczy: postępowania pn.: „Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.”

Kraków, dnia 09.12.2020 r. Wykonawcy w postępowaniu Dotyczy: postępowania pn.: „Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.”, Znak sprawy: OZ.271.197.2020.MJ. Działając zgodnie z treścią pkt 8 zapytania ofertowego, Zamawiający informuje, że w przedmiotowym...

czytaj więcej

Dotyczy: postępowania pn.: „Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.”, Znak sprawy: OZ.271.197.2020.MJ.

Kraków,dnia 08.12.2020 r. Wykonawcy w postępowaniu Dotyczy: postępowania pn.: „Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.”, Znak sprawy: OZ.271.197.2020.MJ. Działając zgodnie z treścią pkt 8 zapytania ofertowego, Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu...

czytaj więcej

Zamawiający zaprasza do złożenia ofert na: „Profilaktyczne badania lekarskie dla pracowników Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w 2021 roku”.

Znak sprawy: OZ.271.191.2020.MJ. ZAPYTANIE OFERTOWE na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający zaprasza do złożenia ofert na: „Profilaktyczne badania lekarskie dla pracowników Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w 2021 roku”. 1. Dane Zamawiającego: Grodzki...

czytaj więcej

Zamawiający zaprasza do złożenia ofert na: „Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.”.

Znak sprawy: OZ.271.197.2020.MJ. ZAPYTANIE OFERTOWE na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający zaprasza do złożenia ofert na: „Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie w okresie...

czytaj więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr zamówienia: OZ.271.181.2020.MJ. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 01.12.2020 r. Przedmiot zamówienia (nazwa, opis) Nazwa i przedmiot zamówienia: „ Dostawa szaf biurowych metalowych z nadstawkami i foteli biurowych komputerowych na potrzeby Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w 2020 roku ”. Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych na...

czytaj więcej

Zmiana do zapytania ofertowego na dostawę szaf biurowych metalowych z nadstawkami i foteli biurowych komputerowych

Kraków, 23 listopada 2020 r. Nr zamówienia: OZ.271.181.2020.MJ Wykonawcy w postępowaniu Dotyczy: postępowania pn.: „Dostawa szaf biurowych metalowych z nadstawkami i foteli biurowych komputerowych na potrzeby Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w 2020 roku”, znak sprawy: OZ.271.181.2020.MJ. Działając zgodnie z treścią pkt 7 zapytania ofertowego Zamawiający informuje, że dokonuje...

czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE – „Dostawa szaf biurowych metalowych z nadstawkami i foteli biurowych komputerowych na potrzeby Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w 2020 roku”

Znak sprawy: OZ.271.181.2020.MJ. ZAPYTANIE OFERTOWE na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający zaprasza do złożenia ofert na: „Dostawa szaf biurowych metalowych z nadstawkami i foteli biurowych komputerowych na potrzeby Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie...

czytaj więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zakupu i dostawy materiałów biurowych

Numer zamówienia OZ.271.87.2020.MJ   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 14.07.2020   Przedmiot zamówienia (nazwa, opis)   Zakup i dostawa materiałów biurowych Wartość szacunkowa zamówienia ustalona w dniu 02.06.2020r.  przez Tomasz Węgrzyn Wartość szacunkowa zamówienia w euro  20 186,99 Wartość szacunkowa zamówienia w zł 86 184,31 (netto) Wspólny Słownik Zamówień...

czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE – „Zakup i dostawę materiałów biurowych”

OZ.271.87.2020.MJ Kraków, dnia 02.07.2020 r. Numer zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ) Zamawiający – Gmina Miejska Kraków – Grodzki Urząd Pracy w Krakowie zaprasza do złożenia ofert na zakup: „Zakup i dostawę...

czytaj więcej

Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro – wydanie odpowiednich orzeczeń i zaświadczeń po wykonaniu badań lekarskich, specjalistycznych badań lekarskich, w tym badań psychologicznych i badań do celów sanitarno-epidemiologicznych, osobom bezrobotnym i poszukującym pracy, zarejestrowanym w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie

Nr zam  OZ. 271.15.1.2020.BK.Bad.Lek. EFS       Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro   z dnia 24.02.2020 r.     Przedmiot zamówienia:   wydanie odpowiednich orzeczeń i zaświadczeń po wykonaniu badań lekarskich, specjalistycznych badań lekarskich, w...

czytaj więcej

Wyjaśnienia do zapytanie ofertowego p.n. „BADANIA LEKARSKIE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH” Znak sprawy: OZ.271.15.1.2020.BK.Bad. Lek.EFS

Kraków, dn 19.02.2020 r. Wyjaśnienia do zapytanie ofertowego: Dotyczy: Zapytania ofertowego:p.n. „BADANIA LEKARSKIE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH” Znak sprawy: OZ.271.15.1.2020.BK.Bad. Lek.EFS   Zamawiający Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, z siedzibą w Krakowie ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków, działajac na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz....

czytaj więcej

Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 2500 euro, a poniżej 30 000 euro – „Odnowienie roczne posiadanych licencji do oprogramowania antywirusowego Symantec Endpoint Protection dla 200 stanowisk komputerowych i zakup nowych rocznych licencji dla 30 stanowisk komputerowych znajdujących się w posiadaniu Zamawiającego na okres od dnia 21.02.2020 r. do dnia 21.02.2021 r. na potrzeby Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.”

Numer zamówienia OZ.271.16.2020.MJ     Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 2500 euro, a poniżej 30 000 euro   z dnia 18.02.2020   Przedmiot zamówienia (nazwa, opis) „Odnowienie roczne posiadanych licencji do oprogramowania antywirusowego Symantec Endpoint Protection dla 200 stanowisk komputerowych i zakup nowych...

czytaj więcej

Zapytanie ofertowe Zamawiający: Gmina Miejska Kraków z siedzibą w Krakowie, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków – Grodzki Urząd Pracy w Krakowie 31-752 Kraków, ul. Wąwozowa 34 zaprasza do złożenia ofert na: „BADANIA LEKARSKIE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH”

Znak sprawy: OZ.271.15.1.2020.BK.Bad. Lek.EFS       DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH WYKONAWCÓW Zapytanie ofertowe Zamawiający: Gmina Miejska Kraków z siedzibą w Krakowie, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków – Grodzki Urząd Pracy w Krakowie 31-752 Kraków, ul. Wąwozowa 34 zaprasza do złożenia ofert na:               „BADANIA LEKARSKIE DLA OSÓB...

czytaj więcej

Odnowienie roczne posiadanych licencji do oprogramowania antywirusowego Symantec Endpoint Protection dla 200 stanowisk komputerowych i zakup nowych rocznych licencji dla 30 stanowisk komputerowych znajdujących się w posiadaniu Zamawiającego na okres od dnia 21.02.2020 r. do dnia 21.02.2021 r.

Kraków, dnia 11.02.2020 r. Numer zamówienia: OZ.271.16.2020.MJ ZAPYTANIE OFERTOWE na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ) Zamawiający – Gmina Miejska Kraków – Grodzki Urząd Pracy w Krakowie zaprasza do złożenia ofert na: „Odnowienie roczne posiadanych licencji...

czytaj więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – „Na świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w okresie od 02.01.2020r. do 31.12.2020r.”

  Numer zamówienia OZ.271.242.2019.MJ   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 20.12.2019   Przedmiot zamówienia (nazwa, opis) „Na świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w okresie od 02.01.2020r. do 31.12.2020r.”   Wartość szacunkowa zamówienia ustalona w dniu 02.12.2019r.  przez...

czytaj więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – „Zakup aktualizacji posiadanej licencji do urządzenia FortiGate 240D – UTM Protection na okres od dnia 18.12.2019 r. do dnia 17.12.2020 r.”

Numer zamówienia OZ.271.239.2019.MJ     Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty   z dnia 11.12.2019   Przedmiot zamówienia (nazwa, opis) „Zakup aktualizacji posiadanej licencji do urządzenia FortiGate 240D – UTM Protection na okres od dnia 18.12.2019 r. do dnia 17.12.2020 r.”   Wartość szacunkowa zamówienia ustalona w dniu 02.12.2019r.  przez...

czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE – „Zakup aktualizacji posiadanej licencji do urządzenia FortiGate 240D – UTM Protection na okres od dnia 18.12.2019 r. do dnia 17.12.2020 r.”

OZ.271.239.2019.MJ                                                                                 Kraków, dnia 04.12.2019 r. Numer zamówienia   ZAPYTANIE OFERTOWE na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 )   Zamawiający – Gmina Miejska Kraków – Grodzki Urząd Pracy w Krakowie zaprasza do złożenia ofert na:   „Zakup...

czytaj więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty OZ.271.219.2019.MJ.Usł.tel.

Nr zamówienia: OZ.271.219.2019.MJ.Usł.tel. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 03.12.2019 r. Przedmiot zamówienia (nazwa, opis) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu dla Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Miejsce realizacji usług: ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków, ul. Miśnieńska 58, 31-612 Kraków. „Świadczenie usług...

czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE – „Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.”

Znak sprawy: OZ.271.219.2019.MJ.Usł.tel. ZAPYTANIE OFERTOWE na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający zaprasza do złożenia ofert na: „Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie w okresie od 01.01.2020 r....

czytaj więcej

Protokół z wykonanych czynności do zamówienia OZ. 271.167.2019.BK.Dostawa.Reg. – „DOSTAWA REGAŁÓW DO POMIESZCZEŃ URZĘDU”

Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.   Nr zam  OZ. 271.167.2019.BK.Dostawa.Reg.     Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro   z dnia 12. 09.2019 r.   Przedmiot zamówienia:  ...

czytaj więcej

Zapytanie ofertowe – „DOSTAWA REGAŁÓW DO POMIESZCZEŃ URZĘDU”

Znak sprawy: OZ.271.167.2019.BK.Dostawa. Reg. DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH WYKONAWCÓW Zapytanie ofertowe Zamawiający: Gmina Miejska Kraków z siedzibą w Krakowie, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków – Grodzki Urząd Pracy w Krakowie 31-752 Kraków, ul. Wąwozowa 34 zaprasza do złożenia ofert na: „DOSTAWĘ REGAŁÓW DO POMIESZCZEŃ URZĘDU” CPV: 39131100-0 Dane Zamawiającego:...

czytaj więcej

PROTOKÓŁ Z WYKONANYCH CZYNNOŚCI – „KURS JAVASCRIPT DEVELOPER: REACT”

Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.   Nr zam  OZ. 271.62.2019.NP. Szkol.Ind.   Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro                                                            z dnia 27.03.2019 r.   Przedmiot zamówienia:   „KURS...

czytaj więcej

Informacja o unieważnieniu postępowania – OZ.2710.86.4.2019.MJ.Szkol.Gr.EFS

Kraków, dnia 06.06.2019 r.   Nr zamówienia: OZ.2710.86.4.2019.MJ.Szkol.Gr.EFS   Wykonawcy w postępowaniu   Zamawiający: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie 31-752 Kraków, ul. Wąwozowa 34   Dotyczy: postępowania pn. „Eksploatacja  urządzeń i instalacji elektroenergetycznych  /elektromonter zakładowy/”.   Zgodnie z dyspozycją art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r....

czytaj więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: „KIEROWCA – OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH II WJO Z UPRAWNIENIAMI UDT WRAZ Z BEZPIECZNĄ WYMIANĄ BUTLI GAZOWYCH”. Nr. zam.: OZ.271.102.5 2019.BK.Szkol.Gr.EFS

Kraków, dnia 31.05.2019 r.   Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na usługę szkoleniową pn.:„KIEROWCA – OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH II WJO Z UPRAWNIENIAMI UDT WRAZ Z BEZPIECZNĄ WYMIANĄ BUTLI GAZOWYCH”. Nr. zam.: OZ.271.102.5 2019.BK.Szkol.Gr.EFS   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty   Zamawiający – Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, działając...

czytaj więcej

Informacja z otwarcia ofert OZ.2710.86.4.2019.MJ.Szkol.Gr.EFS

Zamawiający:   Grodzki Urząd Pracy w Krakowie 31-752 Kraków, ul. Wąwozowa 34                                                                                                             Kraków, dnia 23.05.2019 r.        Nr zamówienia: OZ.2710.86.4.2019.MJ.Szkol.Gr.EFS Wykonawcy w postępowaniu             Dotyczy: otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.  „Eksploatacja  urządzeń i instalacji elektroenergetycznych  /elektromonter zakładowy/”.       Informacja z otwarcia...

czytaj więcej

Protokół z wykonanych czynności do zamówienia OZ. 271.100.2019.BK.Szkol.Ind. – „KURS JAVASCRIPT DEVELOPER: REACT”

Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.   Nr zam  OZ. 271.100.2019.BK.Szkol.Ind.   Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro z dnia 15. 05.2019 r.   Przedmiot zamówienia:   „KURS JAVASCRIPT...

czytaj więcej

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie zakupu i dostawy pn.: „Zakup i dostawa materiałów biurowych i pięciu niszczarek dokumentów dla Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie ”

Numer zamówienia: OZ.271.87.2019.MZY.     Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie zakupu i dostawy pn.: „Zakup i dostawa materiałów biurowych i pięciu niszczarek dokumentów dla Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie ”     Kraków, dnia 10 maja 2019 r.     Zamawiający informuje, że w postępowaniu pod nazwą „Zakup...

czytaj więcej

Protokół z wykonanych czynności do zamówienia OZ.271.87.2019.MZY – „Zakup i dostawa materiałów biurowych i pięciu niszczarek dokumentów dla Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie ”

Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.   Numer zamówienia: OZ.271.87.2019.MZY   Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro     Kraków, dnia 9 maja 2019 r.   Przedmiot zamówienia (nazwa,...

czytaj więcej

Zapytanie ofertowe „Kurs JAVA SCRIPT DEVELOPER REACT”

Znak sprawy: OZ.271.100.2019.BK.Szkol.Ind. DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH WYKONAWCÓW Zapytanie ofertowe   Zamawiający: Gmina Miejska Kraków z siedzibą w Krakowie, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków – Grodzki Urząd Pracy w Krakowie 31-752 Kraków, ul. Wąwozowa 34 zaprasza do złożenia ofert na:               „KURS JAVASCRIPT DEVELOPER: REACT”          CPV : 80.40.0000-8 Dane...

czytaj więcej

MODYFIKACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO na dostawę pn.: „Zakup i dostawa materiałów biurowych i pięciu niszczarek dokumentów dla Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie ul. Wąwozowa 34”

Kraków, dnia 06 maja 2019 r. Nr zamówienia: OZ.271.87.2019.MZY     Do Wykonawców   MODYFIKACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO na dostawę pn.: „Zakup i dostawa materiałów biurowych i pięciu niszczarek dokumentów dla Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie ul. Wąwozowa 34” Nr zamówienia: OZ.271.87.2019.MZY Zamawiający – Grodzki Urząd Pracy w Krakowie informuje,...

czytaj więcej

Zapytanie ofertowe – „Zakup i dostawę materiałów biurowych i pięciu niszczarek dokumentów dla Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34”

Kraków, dnia 02 maja 2019 r. Numer zamówienia OZ.271.87.2019.MZY   Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający zaprasza do złożenia ofert na: „Zakup i dostawę materiałów biurowych i pięciu niszczarek dokumentów dla...

czytaj więcej

Protokół z wykonanych czynności – „Sketch Up + Techniki V-Ray dla SketchUp /Sketch Up poziom podstawowy + zaawansowany/ ”

Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.   Nr zam  OZ. 271.79.2019.NP. Szkol.Ind.   Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro z dnia 25.04.2019 r.   Przedmiot zamówienia:   „Sketch Up...

czytaj więcej

Otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „SPAWACZ W RÓŻNYCH TECHNIKACH TIG, MAG, MIG”

   Kraków, dnia 25.04.2019 r Zamawiający:  Grodzki Urząd Pracy w Krakowie 31-752 Kraków, ul. Wąwozowa 34   Nr zam.: OZ.271.80.3.2019.BK.Szkol.Gr.EFS   Dotyczy: otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „SPAWACZ W RÓŻNYCH TECHNIKACH TIG, MAG, MIG”.   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:   Działając na podstawie...

czytaj więcej

Protokół z wykonanych czynności do zamówienia: OZ.271.78.2019.MZY – Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa gadżetów dla Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.   Numer zamówienia: OZ.271.78.2019.MZY       Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro   Kraków, dnia 19 kwietnia 2019 r.     Przedmiot zamówienia (nazwa, opis): „Zaprojektowanie,...

czytaj więcej

Protokół z wykonanych czynności do zamówienia OZ. 271.76.2019.BK.Szkol.Ind. – „KURS PRAWA JAZDY KAT. C, C+E ”

Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie. Nr zam OZ. 271.76.2019.BK.Szkol.Ind. Protokół z wykonanych czynności  do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro z dnia 18. 04.2019 r. Przedmiot zamówienia: „KURS PRAWA JAZDY KAT. C, C+E...

czytaj więcej

Zapytanie ofertowe – „Sketch Up + Techniki V-Ray dla SketchUp /Sketch Up poziom podstawowy + zaawansowany/ ”

Znak sprawy: OZ.271.79.2019.NP.Szkol.Ind. DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH WYKONAWCÓW Zapytanie ofertowe   Zamawiający: Gmina Miejska Kraków z siedzibą w Krakowie, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków – Grodzki Urząd Pracy w Krakowie 31-752 Kraków, ul. Wąwozowa 34 zaprasza do złożenia ofert na:   „Sketch Up + Techniki V-Ray dla SketchUp /Sketch Up...

czytaj więcej

Zapytanie ofertowe – „Zaprojektowanie, ologowanie, wykonanie i dostawę gadżetów reklamowych dla Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34”

Kraków, dnia 12 kwietnia 2019 r. Numer zamówienia OZ.271.78.2019.MZY Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający zaprasza do złożenia ofert na: „Zaprojektowanie, ologowanie, wykonanie i dostawę gadżetów reklamowych dla Grodzkiego Urzędu Pracy...

czytaj więcej

Protokół z wykonanych czynności – „Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych dla Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie”

Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.   Numer zamówienia: OZ.271.75.2019.MZY.     Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro     Kraków, dnia 12 kwietnia 2019 r.     Przedmiot zamówienia (nazwa, opis): „Zaprojektowanie,...

czytaj więcej

Zapytanie ofertowe – „KURS PRAWA JAZDY KAT. C, C+E” / kurs łączony z egzaminami państwowymi/

Znak sprawy: OZ.271.76.2019.BK.Szkol.Ind. DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH WYKONAWCÓW Zapytanie ofertowe   Zamawiający: Gmina Miejska Kraków z siedzibą w Krakowie, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków – Grodzki Urząd Pracy w Krakowie 31-752 Kraków, ul. Wąwozowa 34 zaprasza do złożenia ofert na:               „KURS PRAWA JAZDY KAT. C, C+E”  / kurs łączony...

czytaj więcej

Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro – „KURS PRAWA JAZDY KAT. C, C+E”

Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie. Nr zam OZ. 271.73.2019.BK.Szkol.Ind. Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro z dnia 08. 04.2019 r. Przedmiot zamówienia: „KURS PRAWA JAZDY KAT. C, C+E”...

czytaj więcej

Zapytanie ofertowe – „Zaprojektowanie, wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych dla Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34”

Kraków, dnia 04 kwietnia 2019 r. Numer zamówienia OZ.271.75.2019.MZY   Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający zaprasza do złożenia ofert na: „Zaprojektowanie, wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych dla Grodzkiego Urzędu Pracy...

czytaj więcej

Zapytanie ofertowe – „KURS PRAWA JAZDY KAT. C, C+E” / kurs łączony z egzaminami państwowymi/

Znak sprawy: OZ.271.73.2019.BK.Szkol.Ind. DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH WYKONAWCÓW Zapytanie ofertowe   Zamawiający: Gmina Miejska Kraków z siedzibą w Krakowie, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków – Grodzki Urząd Pracy w Krakowie 31-752 Kraków, ul. Wąwozowa 34 zaprasza do złożenia ofert na:               „KURS PRAWA JAZDY KAT. C, C+E”  / kurs łączony...

czytaj więcej

Protokół z wykonanych czynności – „KURS JAVASCRIPT DEVELOPER: REACT”

Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.   Nr zam  OZ. 271.62.2019.NP. Szkol.Ind.   Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro z dnia 27.03.2019 r.   Przedmiot zamówienia:   „KURS JAVASCRIPT...

czytaj więcej

Protokół z wykonanych czynności do zamówienia: OZ. 271.49.2019.BK. – „KURS PRAWA JAZDY KAT. D PO B”

Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.   Nr zam  OZ. 271.49.2019.BK.   Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro z dnia 18.03.2019 r.   Przedmiot zamówienia: „KURS PRAWA JAZDY KAT....

czytaj więcej

Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro – „DOSTAWĘ TONERÓW I BĘBNÓW DO DRUKAREK RÓŻNYCH TYPÓW”

Nr zam OZ. 271.51.2019.BK. Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro z dnia 15.03.2019 r. Przedmiot zamówienia: „DOSTAWĘ TONERÓW I BĘBNÓW DO DRUKAREK RÓŻNYCH TYPÓW” Wartość szacunkowa zamówienia ustalona w dniu 28.02.2019 przez Tomasza Węgrzyna Wartość szacunkowa zamówienia...

czytaj więcej

Zapytanie ofertowe – „KURS JAVASCRIPT DEVELOPER: REACT”

Znak sprawy: OZ.271.62.2019.NP.Szkol.Ind. DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH WYKONAWCÓW Zapytanie ofertowe   Zamawiający: Gmina Miejska Kraków z siedzibą w Krakowie, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków – Grodzki Urząd Pracy w Krakowie 31-752 Kraków, ul. Wąwozowa 34 zaprasza do złożenia ofert na:               „KURS JAVASCRIPT DEVELOPER: REACT”          CPV : 80.40.0000-8 Dane...

czytaj więcej

Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro – „TESTER MANUALNY OPROGRAMOWANIA Z EGZAMINEM ISTB”

Nr zam OZ. 271.48.2019.BK.Szkol.Ind. Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro z dnia 15.03.2019 r. Przedmiot zamówienia: „TESTER MANUALNY OPROGRAMOWANIA Z EGZAMINEM ISTB” Wartość szacunkowa zamówienia ustalona w dniu 26.02.2019 przez Agnieszka Banaś Wartość szacunkowa zamówienia w euro:...

czytaj więcej

Protokół: OZ. 271.31.2019.NP. Szkol.Ind

Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.   Nr zam  OZ. 271.31.2019.NP. Szkol.Ind.   Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro z dnia 12.03.2019 r. Przedmiot zamówienia: „KURS JAVASCRIPT DEVELOPER: REACT”...

czytaj więcej

Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro z dnia 11.03.2019 r. – „KSIĘGOWOŚĆ Z ELEMENTAMI KADR I PŁAC”

Nr zam  OZ. 271.37.2019.NP. Szkol.Ind.   Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro z dnia 11.03.2019 r.   Przedmiot zamówienia: „KSIĘGOWOŚĆ Z ELEMENTAMI KADR I PŁAC”   Wartość szacunkowa zamówienia ustalona w dniu  14.02.2019  przez  Katarzynę Galos. Wartość...

czytaj więcej

„DOSTAWĘ TONERÓW I BĘBNÓW DO Zapytanie Ofertowe: DRUKAREK RÓŻNYCH TYPÓW”

Znak sprawy: OZ.271.51.2019.BK. DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH WYKONAWCÓW Zapytanie ofertowe   Zamawiający: Gmina Miejska Kraków z siedzibą w Krakowie, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków – Grodzki Urząd Pracy w Krakowie 31-752 Kraków, ul. Wąwozowa 34 zaprasza do złożenia ofert na:               „DOSTAWĘ TONERÓW I BĘBNÓW DO DRUKAREK RÓŻNYCH TYPÓW”...

czytaj więcej

Zapytanie Ofertowe „TESTER MANUALNY OPROGRAMOWANIA Z EGZAMINEM ISTQB”

Znak sprawy: OZ.271.48.2019.BK.Szkol.Ind. DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH WYKONAWCÓW Zapytanie ofertowe   Zamawiający: Gmina Miejska Kraków z siedzibą w Krakowie, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków – Grodzki Urząd Pracy w Krakowie 31-752 Kraków, ul. Wąwozowa 34 zaprasza do złożenia ofert na:               „TESTER MANUALNY OPROGRAMOWANIA Z EGZAMINEM ISTQB”          CPV :...

czytaj więcej

Zapytanie Ofertowe: „KURS PRAWA JAZDY KAT. D po B z egzaminem państwowym”

Znak sprawy: OZ.271.49.2019.BK.Szkol.Ind. DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH WYKONAWCÓW Zapytanie ofertowe   Zamawiający: Gmina Miejska Kraków z siedzibą w Krakowie, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków – Grodzki Urząd Pracy w Krakowie 31-752 Kraków, ul. Wąwozowa 34 zaprasza do złożenia ofert na:               „KURS PRAWA JAZDY KAT. D po B z egzaminem...

czytaj więcej

Protokół z wykonanych czynności do zamówienia: OZ.271.29.2019.MJ – „Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych dla Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34”

Nr zamówienia: OZ.271.29.2019.MJ   Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro z dnia 04.03.2019 r. Przedmiot zamówienia (nazwa, opis) „Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych dla Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34” Wartość szacunkowa zamówienia ustalona w dniu 12.02.2019...

czytaj więcej

Zapytanie ofertowe – „KURS JAVASCRIPT DEVELOPER: REACT”

Znak sprawy: OZ.271.31.2019.NP.Szkol.Ind. DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH WYKONAWCÓW Zapytanie ofertowe   Zamawiający: Gmina Miejska Kraków z siedzibą w Krakowie, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków – Grodzki Urząd Pracy w Krakowie 31-752 Kraków, ul. Wąwozowa 34 zaprasza do złożenia ofert na:               „KURS JAVASCRIPT DEVELOPER: REACT”          CPV : 80.40.0000-8 Dane...

czytaj więcej

Zapytanie ofertowe: 120 – godzinnego szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „KSIĘGOWOŚĆ Z ELEMENTAMI KADR I PŁAC”

Znak sprawy: OZ.271.37.2019.NP.Szkol.Ind. DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH WYKONAWCÓW Zapytanie ofertowe   Zamawiający: Gmina Miejska Kraków z siedzibą w Krakowie, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków – Grodzki Urząd Pracy w Krakowie 31-752 Kraków, ul. Wąwozowa 34 zaprasza do złożenia ofert na:               „KSIĘGOWOŚĆ Z ELEMENTAMI KADR I PŁAC”          CPV :...

czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE: „Dostawę urządzeń wielofunkcyjnych dla Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34”

Nr zamówienia: OZ.271.29.2019.MJ ZAPYTANIE OFERTOWE na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego zapytania, odwołania postępowania lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert. Zamawiający zaprasza do...

czytaj więcej

Protokół z wykonanych czynności do zamówienia: OZ. 271.21.2019.BK.Szkol.Ind.

Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.   Nr zam  OZ. 271.21.2019.BK.Szkol.Ind.   Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro z dnia 20.02.2019 r. Przedmiot zamówienia:               KURS PRAWA JAZDY...

czytaj więcej

Protokół z wykonanych czynności do zamówienia: OZ. 271.24.2019.BK.Szkol.Ind.

Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.   Nr zam  OZ. 271.24.2019.BK.Szkol.Ind.     Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro z dnia 20.02.2019 r.   Przedmiot zamówienia:   KURS KADROWO-PŁACOWY...

czytaj więcej

Protokół z wykonanych czynności do zamówienia; OZ. 271.23.2019.BK.Szkol.Ind.

Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.   Nr zam  OZ. 271.23.2019.BK.Szkol.Ind.     Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro z dnia 20.02.2019 r.   Przedmiot zamówienia:   PAKIET PROGRAMISTA...

czytaj więcej

Protokół z wykonanych czynności do zamówienia: OZ. 271.17.1.2019.BK.Bad.Lek. EFS – wydanie odpowiednich orzeczeń i zaświadczeń po wykonaniu badań lekarskich, specjalistycznych badań lekarskich, w tym badań psychologicznych i badań do celów sanitarno-epidemiologicznych, osobom bezrobotnym i poszukującym pracy, zarejestrowanym w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie

Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.   Nr zam  OZ. 271.17.1.2019.BK.Bad.Lek. EFS     Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro z dnia 14. 02.2019 r.   Przedmiot zamówienia:  ...

czytaj więcej

Zapytanie ofertowe – „PAKIET PROGRAMISTA FRONT I BACK-END DEVELOPER”

Znak sprawy: OZ.271.23.2019.BK.Szkol.Ind. DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH WYKONAWCÓW Zapytanie ofertowe   Zamawiający: Gmina Miejska Kraków z siedzibą w Krakowie, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków – Grodzki Urząd Pracy w Krakowie 31-752 Kraków, ul. Wąwozowa 34 zaprasza do złożenia ofert na:               „PAKIET PROGRAMISTA FRONT I BACK-END DEVELOPER”          CPV :...

czytaj więcej

Zapytanie ofertowe – „KURS PRAWA JAZDY KAT. D po B z egzaminem państwowym”

Znak sprawy: OZ.271.21.2019.BK.Szkol.Ind. DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH WYKONAWCÓW Zapytanie ofertowe   Zamawiający: Gmina Miejska Kraków z siedzibą w Krakowie, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków – Grodzki Urząd Pracy w Krakowie 31-752 Kraków, ul. Wąwozowa 34 zaprasza do złożenia ofert na:               „KURS PRAWA JAZDY KAT. D po B z egzaminem...

czytaj więcej

Zapytanie ofertowe – „KURS KADROWO – PŁACOWY Z KOMPLEKSOWĄ KSIĘGOWOŚCIĄ KOMPUTEROWĄ Z PAKIETEM OFFICE”

Znak sprawy: OZ.271.24.2019.BK.Szkol.Ind. DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH WYKONAWCÓW Zapytanie ofertowe   Zamawiający: Gmina Miejska Kraków z siedzibą w Krakowie, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków – Grodzki Urząd Pracy w Krakowie 31-752 Kraków, ul. Wąwozowa 34 zaprasza do złożenia ofert na:               „KURS KADROWO – PŁACOWY Z KOMPLEKSOWĄ KSIĘGOWOŚCIĄ KOMPUTEROWĄ Z...

czytaj więcej

Informacja z otwarcia ofert: OZ.271.13.2019.MZY

Zamawiający: Gmina Miejska Kraków – Grodzki Urząd Pracy w Krakowie 31-752 Kraków, ul. Wąwozowa 34   Kraków, dnia 08.02.2019 r.     Nr zamówienia: OZ.271.13.2019.MZY   Dotyczy: otwarcia ofert w postępowaniu na „dostawę i instalację w siedzibie Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie przy ul. Wąwozowej 34, ośmiu urządzeń wielofunkcyjnych Kyocera Ecosys...

czytaj więcej

Zapytanie ofertowe „BADANIA LEKARSKIE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH”

Znak sprawy: OZ.271.17.1.2019.BK.Bad. Lek.EFS DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH WYKONAWCÓW Zapytanie ofertowe   Zamawiający: Gmina Miejska Kraków z siedzibą w Krakowie, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków – Grodzki Urząd Pracy w Krakowie 31-752 Kraków, ul. Wąwozowa 34 zaprasza do złożenia ofert na:               „BADANIA LEKARSKIE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH”             CPV...

czytaj więcej

Wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego na dostawę i instalację w siedzibie Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie przy ul. Wąwozowej 34, ośmiu urządzeń wielofunkcyjnych Kyocera Ecosys M3145DN

Kraków, dnia 04 lutego 2019 r. Wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego na dostawę i instalację w siedzibie Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie przy ul. Wąwozowej 34, ośmiu urządzeń wielofunkcyjnych Kyocera Ecosys M3145DN laserowych, wyposażonych w toner startowy, oryginalny firmy Kyocera (na minimum 6000 stron kopii A–4) wraz z przeszkoleniem jednego pracownika...

czytaj więcej

MODYFIKACJA Zapytania ofertowego na dostawę i instalację w siedzibie Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie przy ul. Wąwozowej 34, ośmiu urządzeń wielofunkcyjnych Kyocera Ecosys M3145DN

Kraków, dnia 04 lutego 2019 r.     MODYFIKACJA Zapytania ofertowego na dostawę i instalację w siedzibie Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie przy ul. Wąwozowej 34, ośmiu urządzeń wielofunkcyjnych Kyocera Ecosys M3145DN laserowych, wyposażonych w toner startowy, oryginalny firmy Kyocera (na minimum 6000 stron kopii A–4) wraz z przeszkoleniem jednego pracownika...

czytaj więcej

Protokół z wykonanych czynności do zamówienia: „DOSTAWĘ TONERÓW I BĘBNÓW DO DRUKAREK RÓŻNYCH TYPÓW” – OZ. 271.04.2019.BK.

Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie. Nr zam  OZ. 271.04.2019.BK.   Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro z dnia 22. 01.2019 r.   Przedmiot zamówienia:   „DOSTAWĘ TONERÓW I...

czytaj więcej

MODYFIKACJA ZAPYTANIE OFERTOWE NA „DOSTAWĘ TONERÓW I BĘBNÓW DO DRUKAREK RÓŻNYCH TYPÓW”

MODYFIKACJA ZAPYTANIE OFERTOWE NA „DOSTAWĘ TONERÓW I BĘBNÓW DO DRUKAREK RÓŻNYCH TYPÓW”   Znak sprawy: OZ.271.04.2019.BK. Zamawiający: Gmina Miejska Kraków – Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków, informuje o dokonaniu zmiany w załączniku nr 3 Wzór umowy:   § 5 pkt. 4 otrzymuje nowe brzmienie: „ Wykonawca...

czytaj więcej

Zapytanie ofertowe „DOSTAWĘ TONERÓW I BĘBNÓW DO DRUKAREK RÓŻNYCH TYPÓW” CPV : 30200000-1

Znak sprawy: OZ.271.04.2019.BK. DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH WYKONAWCÓW Zapytanie ofertowe   Zamawiający: Gmina Miejska Kraków z siedzibą w Krakowie, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków – Grodzki Urząd Pracy w Krakowie 31-752 Kraków, ul. Wąwozowa 34 zaprasza do złożenia ofert na:               „DOSTAWĘ TONERÓW I BĘBNÓW DO DRUKAREK RÓŻNYCH TYPÓW”...

czytaj więcej

MODYFIKACJA Zapytania ofertowego na świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Numer zamówienia OZ.271.352.2018.MZY

Kraków, dnia 28 grudnia 2018 r. MODYFIKACJA Zapytania ofertowego na świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Numer zamówienia OZ.271.352.2018.MZY DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH zawiadamia o dokonaniu zmian w: 1) Zapytaniu ofertowym na: „Świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników Grodzkiego...

czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

Kraków, dnia 21.12.2018 r. Numer zamówienia OZ.271.352.2018.MZY Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) na świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie   Zamawiający...

czytaj więcej

Protokół z wykonanych czynności do zamówienia OZ.271.325.2018.MZY. – „Zakup licencji oraz odnowienie gwarancji do urządzenia FortiGate 240D – UTH Bundle na okres od dnia 18.12.2018 r. do do dnia 17.12.2019 r.”

Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.   Numer zamówienia OZ.271.325.2018.MZY.   Kraków, dnia 20.11.2018 r.     Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro     1. Przedmiot zamówienia (nazwa, opis) „Zakup...

czytaj więcej

Protokół z wykonanych czynności do zamówienia OZ.271.324.2018.MZY. – „Zakup aktualizacji licencji oprogramowania antywirusowego Symantec Endpoint Protection dla 170 stanowisk i zakup nowych rocznych licencji dla 30 stanowisk na okres jednego roku tj. od 22.12.2018 r. do 21.12.2019 r. na potrzeby Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.”

Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.   Numer zamówienia OZ.271.324.2018.MZY.   Kraków, dnia 19.11.2018 r.     Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro     1. Przedmiot zamówienia (nazwa, opis) „Zakup...

czytaj więcej

Protokół z wykonanych czynności do zamówienia OZ.271.323.2018.MZY. – „Dostawę mebli do pomieszczeń Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie wg Załącznika nr 1”

Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.   Numer zamówienia: OZ.271.323.2018.MZY.   Kraków, dnia 19 listopada 2018 r.     Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro     Zamawiający informuje,...

czytaj więcej

Protokół z wykonanych czynności do zamówienia OZ.271.323.2018.MZY.Szkol.Ind – „Dostawa mebli do pomieszczeń Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie wg Załącznika nr 1”

Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.   Numer zamówienia: OZ.271.323.2018.MZY.Szkol.Ind.   Kraków, dnia 16 listopada 2018 r.     Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro     Przedmiot zamówienia...

czytaj więcej

Protokół z wykonanych czynności do zamówienia OZ.271.312.2018.MJ.Usł.tel. – „Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.”

Numer zamówienia  OZ.271.312.2018.MJ.Usł.tel.   Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro z dnia 13.11.2018 r. Przedmiot zamówienia (nazwa, opis) „Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie w okresie od 01.01.2019...

czytaj więcej

Protokół OZ.271.321.2018.MZY.Szkol.Ind. „Kurs makijażu permanentnego, w tym: brwi metodą ombre, usta, kreski”

Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.   Numer zamówienia: OZ.271.321.2018.MZY.Szkol.Ind.   Kraków, dnia 09 listopada 2018 r.       Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro      ...

czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na dostawę mebli do pomieszczeń Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

Kraków, dnia 08 listopada 2018 r. Numer zamówienia OZ.271.323.2018.MZY Zapytanie ofertowe na dostawę mebli do pomieszczeń Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie wg Załącznika nr 1 Zamawiający:Gmina Miejska Kraków – Grodzki Urząd Pracy w Krakowie zaprasza do złożenia ofert 1. Dane Zamawiającego: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie na rzecz: Gminy...

czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r.poz. 1986 ze zm.) na Zakup aktualizacji licencji oprogramowania antywirusowego Symantec Endpoint Protection dla 170 stanowisk i zakup nowych rocznych licencji dla 30 stanowisk na okres jednego roku tj. od dnia 22.12.2018 r. do dnia 21.12.2019 r. na potrzeby Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

 Kraków, dnia 08.11. 2018 r. Numer zamówienia OZ.271.324.2018.HS   ZAPYTANIE OFERTOWE na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r.poz. 1986 ze zm.) na Zakup aktualizacji licencji oprogramowania antywirusowego Symantec Endpoint Protection dla 170 stanowisk i zakup nowych rocznych licencji dla 30 stanowisk na...

czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r.poz. 1986 ze zm.) na Zakup licencji oraz odnowienie gwarancji do urządzenia FortiGate 240D – UTM Bundle na okres od dnia 18.12.2018 r. do dnia 17.12.2019 r.

Kraków, dnia 08.11.2018 r. Numer zamówienia OZ.271.325.2018.HS   ZAPYTANIE OFERTOWE na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r.poz. 1986 ze zm.) na Zakup licencji oraz odnowienie gwarancji do urządzenia FortiGate 240D – UTM Bundle na okres od dnia 18.12.2018 r. do dnia 17.12.2019...

czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE – „Kurs makijażu permanentnego (w tym: brwi metodą ombre, usta, kreski)”

Kraków, dnia 30 października 2018 r. Numer zamówienia OZ.271.321.2018.MZY.Szkol.Ind. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „Kurs makijażu permanentnego (w tym: brwi metodą ombre, usta, kreski)” Zamawiający zaprasza do złożenia ofert 1. Dane Zamawiającego: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków Umowa...

czytaj więcej

Informacja odnośnie Zapytania ofertowego pod nazwa: „Tester manualny z egzaminem ISTQB”

Kraków, dnia 30.10.2018 r.   Numer zamówienia OZ.271.316.2018.HS.Szkol.Ind   Informacja odnośnie Zapytania ofertowego o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro, na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwa: „Tester manualny z egzaminem ISTQB” Termin składania ofert: do...

czytaj więcej

Protokół z wykonanych czynności do zamówienia OZ.271.298.2018.MZY

Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.   Numer zamówienia : OZ.271.298.2018.MZY       Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro               Kraków, dnia 26.10.2018 r. Przedmiot zamówienia:   Zakup...

czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r

Znak sprawy: OZ.271.312.2018.MJ.Usł.tel.   ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie          w okresie od 01.01.2019 r.  do 31.12.2019 r. którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Zamawiający zaprasza do złożenia ofert: 1. Dane...

czytaj więcej

Protokół z wybory najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi pn. „Remont pomieszczeń w budynku Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie”

Numer zamówienia: OZ.271.308.2018.MZY.     Protokół z wybory najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi pn. „Remont pomieszczeń w budynku Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie ”     Kraków, dnia 24 października 2018 r.   Zamawiający informuje, że w postępowaniu pod nazwą „Remont pomieszczeń w budynku Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie” po przeanalizowaniu...

czytaj więcej

Protokół z wykonanych czynności do zamówienia „Szkolenie podologiczne z elementami metody Arkady i Unibrace System” wraz z zakwaterowaniem i wyżywieniem – OZ.271.301.2018.HS.Szkol.Ind.

Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.   Numer zamówienia OZ.271.301.2018.HS.Szkol.Ind. Kraków, dnia 24.10.2018 r.     Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro     Przedmiot zamówienia (nazwa, opis) „Szkolenie...

czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie

Znak sprawy: OZ.271.312.2018.MJ.Usł.tel. ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Zamawiający zaprasza do złożenia ofert: 1. Dane Zamawiającego:...

czytaj więcej

Protokół z wykonanych czynności do zamówienia: „Remont pomieszczeń w budynku Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie ” – OZ.271.308.2018.MZY

Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.   Numer zamówienia: OZ.271.308.2018.MZY.     Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro     Kraków, dnia 23 października 2018 r.     Przedmiot...

czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwa: „Tester manualny z egzaminem ISTQB”

   Kraków, dnia 23.10.2018 r. Numer zamówienia OZ.271.316.2018.HS.Szkol.Ind.   ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwa: „Tester manualny z egzaminem ISTQB” Zamawiający zaprasza do złożenia ofert 1. Dane Zamawiającego:   Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków. Umowa zawierana będzie w imieniu...

czytaj więcej

Informacja odnośnie Zapytania ofertowego Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą „Kurs makijażu permanentnego, w tym brwi metodą ombre, usta, kreski”

Kraków, dnia 19 października 2018 r. Numer zamówienia OZ.271.281.2018.MZY.Szkol.Ind. Informacja odnośnie Zapytania ofertowego Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą „Kurs makijażu permanentnego, w tym brwi metodą ombre, usta, kreski” Termin składania ofert: do 18.10.2018, godz. 1000 Grodzki Urząd Pracy w Krakowie...

czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE na Zakup materiałów biurowych dla Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie z dostawą i wniesieniem.

 Kraków, dnia 19.10. 2018 r. Numer zamówienia OZ.271.298.2018.MZY   ZAPYTANIE OFERTOWE na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r.poz. 1986) na Zakup materiałów biurowych dla Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie z dostawą i wniesieniem. Zamawiający – Gmina Miejska Kraków – Grodzki Urząd...

czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na remont pomieszczeń w budynku Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

Kraków, dnia 17.10.2018 r. Numer zamówienia OZ.271.308.2018.MZY Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) na remont pomieszczeń w budynku Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Zamawiający – Gmina Miejska Kraków – Grodzki Urząd Pracy w Krakowie zaprasza...

czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwa: „Szkolenie podologiczne z elementami metody Arkady i Unibrace System ”

Kraków, dnia 16 .10. 2018 r. Numer zamówienia OZ.271.301.2018.HS.Szkol.Ind. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwa: „Szkolenie podologiczne z elementami metody Arkady i Unibrace System ” wraz z zakwaterowaniem i wyżywieniem. Zamawiający zaprasza do złożenia ofert 1. Dane Zamawiającego: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, ul....

czytaj więcej

Protokół OZ.271.285.2018.HS.Szkol.Ind. – „Tester manualny z egzaminem ISTQB”

Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie. Numer zamówienia  OZ.271.285.2018.HS.Szkol.Ind.   Kraków, dnia 15.10.2018 r.     Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro Przedmiot zamówienia (nazwa, opis) „Tester manualny z egzaminem...

czytaj więcej

Protokół OZ.271.290.2018.MZY.Szkol.Ind. – „Fotografia z obróbką zdjęć w Photoshopie”

Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.   Numer zamówienia  OZ.271.290.2018.MZY.Szkol.Ind.   Kraków, dnia 15.10.2018 r.       Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro     Przedmiot zamówienia (nazwa,...

czytaj więcej

Protokół OZ.271.282.2018.MZY.Szkol.Ind – „Pracownik administracyjno – biurowy ze specjalizacją kadry i płace”

Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie. Numer zamówienia OZ.271.282.2018.MZY.Szkol.Ind.   Kraków, dnia 15.10.2018 r.     Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro     Przedmiot zamówienia (nazwa, opis) „Pracownik administracyjno...

czytaj więcej

Protokół z wykonanych czynności do zamówienia OZ.271.292.2018.HS.Szkol.Ind. – „Prawo jazdy kat. C, C+E z egzaminami państwowymi”

Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.   Numer zamówienia OZ.271.292.2018.HS.Szkol.Ind. Kraków, dnia 09.10.2018 r.   Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro   Przedmiot zamówienia (nazwa, opis) „Prawo jazdy kat....

czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „Kurs makijażu permanentnego, w tym: brwi metodą ombre, usta, kreski”

Kraków, dnia 11 października 2018 r. Numer zamówienia OZ.271.281.2018.MZY.Szkol.Ind.   ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „Kurs makijażu permanentnego, w tym: brwi metodą ombre, usta, kreski” Zamawiający zaprasza do złożenia ofert 1. Dane Zamawiającego: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków...

czytaj więcej

INFORMACJA O WYNIKU NABORU Grodzki Urząd Pracy w Krakowie Dział Ewidencji i Świadczeń Referat Ewidencji i Świadczeń – Rejestracja i Formalna Obsługa specjalista ds. ewidencji i świadczeń 9 etatów

Załącznik nr  9 do Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska pracy  w GUP w Krakowie          GRODZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE ul. Wąwozowa nr 34, 31-752 Kraków   INFORMACJA O WYNIKU NABORU   Grodzki Urząd Pracy w Krakowie Dział Ewidencji i Świadczeń  Referat Ewidencji i Świadczeń – Rejestracja...

czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „Fotografia z obróbką zdjęć w Photoshopie”

    Kraków, dnia 08 października 2018 r.   Numer zamówienia OZ.271.290.2018.MZY.Szkol.Ind.   ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „Fotografia z obróbką zdjęć w Photoshopie” Zamawiający zaprasza do złożenia ofert 1. Dane Zamawiającego: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków Umowa zawierana...

czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „Pracownik administracyjno – biurowy ze specjalizacją kadry i płace”

                                    Kraków, dnia 08 października 2018 r.   Numer zamówienia OZ.271.282.2018.MZY.Szkol.Ind.   ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „Pracownik administracyjno – biurowy ze specjalizacją kadry i płace” Zamawiający zaprasza do złożenia ofert 1. Dane Zamawiającego: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34, 31-752...

czytaj więcej

Protokół z wykonanych czynności do zamówienia OZ.271.283.2018.HS.Szkol.Ind.

Numer zamówienia  OZ.271.283.2018.HS.Szkol.Ind.     Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro  z dnia 08.10.2018 r. Przedmiot zamówienia (nazwa, opis)            „Java Bootcamp” Wartość szacunkowa zamówienia ustalona w dniu 24.09.2018 r.  przez Panią Annę Pucharską. Wartość szacunkowa zamówienia w...

czytaj więcej

Informacja odnośnie ZAPYTANIA OFERTOWEGO na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwa: „JavaScript Developer: React”

Kraków, dnia 03.10.2018 r. Numer zamówienia OZ.271.284.2018.HS.Szkol.Ind   Informacja odnośnie ZAPYTANIA OFERTOWEGO na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwa: „JavaScript Developer: React” Termin składania ofert: do 03.10.2018r., godz. 10.00.               Grodzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że na Zapytanie ofertowe na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej...

czytaj więcej

Protokół z wykonanych czynności do zamówienia na Wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej, pod nazwą „Tester manualny” (OZ.271.274.2018.MZY.Szkol. Ind.)

Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych  w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie. Numer zamówienia OZ.271.274.2018.MZY.Szkol. Ind. Protokół z wykonanych czynności  do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro Kraków, dnia 03 października 2018 r.  Przedmiot zamówienia (nazwa, opis) Wykonanie szkolenia dla...

czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwa: „Kurs prawa jazdy kat. C, C+E z egzaminami państwowymi”

    Kraków, dnia 02 października 2018 r. Numer zamówienia OZ.271.292.2018.HS.Szkol.Ind. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwa: „Kurs prawa jazdy kat. C, C+E z egzaminami państwowymi” Zamawiający zaprasza do złożenia ofert 1. Dane Zamawiającego: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków. Umowa...

czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwa: „Tester manualny z egzaminem ISTQB”

 Kraków, dnia 02.10.2018 r. Numer zamówienia OZ.271.285.2018.HS.Szkol.Ind. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwa: „Tester manualny z egzaminem ISTQB” Zamawiający zaprasza do złożenia ofert 1. Dane Zamawiającego: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków. Umowa zawierana będzie w imieniu i na rzecz...

czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwa: „Java Bootcamp”

 Kraków, dnia 28 września 2018 r. Numer zamówienia OZ.271.283.2018.HS.Szkol.Ind. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwa: „Java Bootcamp” Zamawiający zaprasza do złożenia ofert 1. Dane Zamawiającego: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków. Umowa zawierana będzie w imieniu i na rzecz Gminy...

czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwa: „JavaScript Developer: React”

Kraków, dnia 26 września 2018 r. Numer zamówienia OZ.271.284.2018.HS.Szkol.Ind. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwa: „JavaScript Developer: React” Zamawiający zaprasza do złożenia ofert 1. Dane Zamawiającego: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków Umowa zawierana będzie w imieniu i na rzecz...

czytaj więcej

Protokół z wykonanych czynności – „Prawo jazdy kat. C, C+E z egzaminem państwowym”

Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie. Numer zamówienia OZ.271.267.2018.HS.Szkol.Ind. Kraków, dnia 24.09.2018 r. Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro Przedmiot zamówienia (nazwa, opis) „Prawo jazdy kat. C, C+E z...

czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE – „Tester manualny”

Kraków, dnia 20 września 2018 r. Numer zamówienia OZ.271.274.2018.MZY.Szkol.Ind. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwa: „Tester manualny” Zamawiający zaprasza do złożenia ofert 1. Dane Zamawiającego: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków Umowa zawierana będzie w imieniu i na rzecz Gminy...

czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „KURS PRAWA JAZDY KAT. C, C+E”/ z egzaminami państwowymi/

Znak sprawy: OZ.271.267.2018.HS.Szkol.Ind ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „KURS PRAWA JAZDY KAT. C, C+E”/ z egzaminami państwowymi/ Zamawiający zaprasza do złożenia ofert: Dane Zamawiającego: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków. Umowa zawierana będzie w imieniu i na rzecz Gminy...

czytaj więcej

Protokół z wykonanych czynności do zamówienia: OZ.271.259.2018.MZY – „Dostawa materiałów promocyjnych dla Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie”.

Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.   Numer zamówienia OZ.271.259.2018.MZY   Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro z dnia 17.09.2018r. Przedmiot zamówienia (nazwa, opis):   „Dostawa materiałów promocyjnych dla...

czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów promocyjnych dla Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

Kraków, dnia 11.09.2018 r. Numer zamówienia OZ.271.259.2018.MZY Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów promocyjnych dla Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie wg Załącznika nr 1 Zamawiający: Gmina Miejska Kraków – Grodzki Urząd Pracy w Krakowie zaprasza do złożenia ofert 1. Dane Zamawiającego: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie na rzecz: Gminy Miejskiej...

czytaj więcej

Protokół z wykonanych czynności do zamówienia: OZ.271.217.2018.MZY.Szkol.Ind. – „Bezlakierowe usuwanie wgnieceń metodami PDR”

 Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie. Numer zamówienia OZ.271.217.2018.MZY.Szkol.Ind.   Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro Kraków, dnia 27 lipca 2018 r. Przedmiot zamówienia (nazwa, opis) „Bezlakierowe usuwanie wgnieceń...

czytaj więcej

Protokół z wykonanych czynności do zamówienia: OZ.271.214.2018.MZY – „Dostawa mebli do pomieszczeń Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie”

Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie. Numer zamówienia OZ.271.214.2018.MZY Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro Kraków, dnia 20 lipca 2018 r. Przedmiot zamówienia (nazwa, opis): „Dostawa mebli do pomieszczeń...

czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwa: „Bezlakierowe usuwanie wgnieceń metodami PDR”

       Kraków, dnia 19 lipca 2018 r. Numer zamówienia OZ.271.217.2018.MZY.Szkol.Ind.   ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwa: „Bezlakierowe usuwanie wgnieceń metodami PDR „ Zamawiający zaprasza do złożenia ofert 1. Dane Zamawiającego: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków Umowa zawierana będzie...

czytaj więcej

Protokół z wykonanych czynności do zamówienia: OZ. 271.220.2018.BK.Szkol.Ind.

Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie. Nr zam  OZ. 271.220.2018.BK.Szkol.Ind.     Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro z dnia  19.07.2018 r.   Przedmiot zamówienia:   JAVASCRIPT DEVELOPER: REACT...

czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na dostawę mebli do pomieszczeń Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

Kraków, dnia 12 lipca 2018 r. Numer zamówienia OZ.271.214.2018.MZY Zapytanie ofertowe na dostawę mebli do pomieszczeń Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Zamawiający:Gmina Miejska Kraków – Grodzki Urząd Pracy w Krakowie zaprasza do złożenia ofert 1. Dane Zamawiającego: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie na rzecz: Gminy Miejskiej Kraków z siedzibą...

czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „JAVASCRIPT DEVELOPER:REACT”

Znak sprawy: OZ.271.220.2018.BK.Szkol.Ind PFRON   ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą:                        „JAVASCRIPT DEVELOPER:REACT” Zamawiający zaprasza do złożenia ofert: Dane Zamawiającego: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków. Umowa zawierana będzie w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Kraków, Regon 351554353,              NIP:...

czytaj więcej

Protokół z wykonanych czynności do zamówienia: OZ. 271.211.2018.BK.Szkol.Ind.

Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie. Nr zam  OZ. 271.211.2018.BK.Szkol.Ind.     Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro z dnia  12.07.2018 r.   Przedmiot zamówienia:   KONSERWACJA MEBLI ANTYCZNYCH...

czytaj więcej

Protokół z wykonanych czynności do zamówienia: OZ. 271.210.2018.BK.Szkol.Ind.

Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie. Nr zam OZ. 271.210.2018.BK.Szkol.Ind. Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro z dnia 10.07.2018 r. Przedmiot zamówienia: PROGRAMOWANIE W JĘZYKU JAVA – poziom I...

czytaj więcej

Protokół z wykonanych czynności do zamówienia OZ. 271.212.2018.BK.Szkol.Ind.

Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie. Nr zam OZ. 271.212.2018.BK.Szkol.Ind. Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro z dnia 09.07.2018 r. Przedmiot zamówienia: KURS PROJEKTOWANIA WNĘTRZ Wartość szacunkowa zamówienia ustalona...

czytaj więcej

Protokół z wykonanych czynności do zamówienia OZ. 271.209.2018.BK.Szkol.Ind.

Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie. Nr zam  OZ. 271.209.2018.BK.Szkol.Ind.     Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro  z dnia 09.07.2018 r.   Przedmiot zamówienia:   KURS PRAWA JAZDY...

czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „KURS PROJEKTOWANIA WNĘTRZ”

Znak sprawy: OZ.271.212.2018.BK.Szkol.Ind   ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „KURS PROJEKTOWANIA WNĘTRZ” Zamawiający zaprasza do złożenia ofert: Dane Zamawiającego: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków. Umowa zawierana będzie w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Kraków, Regon 351554353, NIP:...

czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „KONSERWCJA MEBLI ANTYCZNYCH I SAKRALNYCH TECHNIKĄ ZŁOCENIA ORNAMENTÓW OZDOBNYCH”

Znak sprawy: OZ.271.211.2018.BK.Szkol.Ind   ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „KONSERWACJA MEBLI ANTYCZNYCH I SAKRALNYCH TECHNIKĄ ZŁOCENIA ORNAMENTÓW OZDOBNYCH” Zamawiający zaprasza do złożenia ofert: Dane Zamawiającego: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków. Umowa zawierana będzie w imieniu i na rzecz...

czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „KURS PRAWA JAZDY KAT. C, C+E”

Znak sprawy: OZ.271.209.2018.BK.Szkol.Ind   ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą:                        „KURS PRAWA JAZDY KAT. C, C+E” Zamawiający zaprasza do złożenia ofert: Dane Zamawiającego: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków. Umowa zawierana będzie w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Kraków,...

czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „PROGRAMOWANIE W JĘZYKU JAVA – POZIOM I”

Znak sprawy: OZ.271.210.2018.BK.Szkol.Ind   ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą:                        „PROGRAMOWANIE W JĘZYKU JAVA – POZIOM I” Zamawiający zaprasza do złożenia ofert: Dane Zamawiającego: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków. Umowa zawierana będzie w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej...

czytaj więcej

Protokół z wykonanych czynności – „Bootcamp Java Master Mentor”

Numer zamówienia OZ.271.188.2018.HS.Szkol.Ind. Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro z dnia 20.06.2018 r. Przedmiot zamówienia (nazwa, opis) ” Bootcamp Java Master Mentor” Wartość szacunkowa zamówienia ustalona w dniu 15.05.2018 r.. Wartość szacunkowa zamówienia w euro 2 899,08...

czytaj więcej

Protokół z wykonanych czynności – „Spawanie metodą TIG, MAG, MIG”

Numer zamówienia OZ.271.163.2018.MJ.Szkol.Ind. Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro z dnia 30.05.2018 r. Przedmiot zamówienia (nazwa, opis) „Spawanie metodą TIG, MAG, MIG” Wartość szacunkowa zamówienia ustalona w dniu 25.04.2018 r. Wartość szacunkowa zamówienia w euro 1 043,67...

czytaj więcej

Protokół z wykonanych czynności do zamówienia: OZ. 271.195.2018.BK.Szkol.Ind.

Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie. Nr zam OZ. 271.195.2018.BK.Szkol.Ind. Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro z dnia 14. 06.2018 r. Przedmiot zamówienia: JAVA SCRIPT DEVELOPER: REACT Wartość szacunkowa...

czytaj więcej

Protokół z wykonanych czynności – „Java Bootcamp”

Numer zamówienia OZ.271.183.2018.MJ.Szkol.Ind. Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro z dnia 14.06.2018 r. Przedmiot zamówienia (nazwa, opis) „Java Bootcamp” Wartość szacunkowa zamówienia ustalona w dniu 09.05.2018 r. przez Panią Ingę Chowaniec Wartość szacunkowa zamówienia w euro 1...

czytaj więcej

Protokół z wykonanych czynności – „Java Bootcamp”

Numer zamówienia OZ.271.182.2018.MJ.Szkol.Ind. Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro z dnia 14.06.2018 r. Przedmiot zamówienia (nazwa, opis) „Java Bootcamp” Wartość szacunkowa zamówienia ustalona w dniu 09.05.2018 r. przez Panią Ingę Chowaniec Wartość szacunkowa zamówienia w euro 1...

czytaj więcej

Protokół z wykonanych czynności – „Java Bootcamp”

Numer zamówienia OZ.271.181.2018.MJ.Szkol.Ind. Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro z dnia 14.06.2018 r. Przedmiot zamówienia (nazwa, opis) „Java Bootcamp” Wartość szacunkowa zamówienia ustalona w dniu 09.05.2018 r. przez Panią Ingę Chowaniec Wartość szacunkowa zamówienia w euro 1...

czytaj więcej

Protokół zapytania ofertowego: OZ.271.175.2018.MZY

Kraków,  12.06.2018 r. Nr zamówienia: OZ.271.175.2018.MZY   Protokół zapytania ofertowego   Przedmiot zamówienia: Dostawa i wniesienie materiałów biurowych dla Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie   2. Wartość szacunkowa zamówienia (kurs euro: 4,3117 zł): – 41 679,00 zł netto (           euro ) – 51 265,17zł brutto   3. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 30190000-7...

czytaj więcej

Protokół z wykonanych czynności do zamówienia: OZ.271.164.2018.MJ.Szkol.Ind.

Numer zamówienia  OZ.271.164.2018.MJ.Szkol.Ind.   Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro  z dnia 12.06.2018 r. Przedmiot zamówienia (nazwa, opis) „Makijaż permanentny”   Wartość szacunkowa zamówienia ustalona w dniu 27.03.2018 r. Wartość szacunkowa zamówienia w euro 1159,64 Wartość szacunkowa...

czytaj więcej

Protokół z wykonanych czynności do zamówienia: OZ.271.168.2018.HS.Szkol.Ind. – „KOMPLEKSOWE SZKOLENIE GASTRONOMICZNE”

Numer zamówienia  OZ.271.168.2018.HS.Szkol.Ind.   Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro z dnia 12.06.2018 r. Przedmiot zamówienia (nazwa, opis) „KOMPLEKSOWE SZKOLENIE GASTRONOMICZNE”   Wartość szacunkowa zamówienia ustalona w dniu 08.05.2018 r.. Wartość szacunkowa zamówienia w euro 1 131,80...

czytaj więcej

Dotyczy: zapytania ofertowego na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „Bootcamp Java Master Mentor”

Kraków, dnia 11.06.2018 r.   Znak sprawy: OZ.271.188.2018.HS.Szkol.Ind.   Wszyscy uczestnicy postępowania Dotyczy: zapytania ofertowego na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „Bootcamp Java Master Mentor”. Zamawiający – Grodzki Urząd Pracy w Krakowie – zgodnie z treścią pkt 8 zapytania ofertowego, przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami: Pytanie nr...

czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „JAVASCRIPT DEVELOPER: REACT”

Znak sprawy: OZ.271.195.2018.BK.Szkol.Ind   ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „JAVASCRIPT DEVELOPER: REACT” Zamawiający zaprasza do złożenia ofert: Dane Zamawiającego: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków. Umowa zawierana będzie w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Kraków, Regon 351554353, NIP:...

czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na dostawę i wniesienie materiałów biurowych dla Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

 Kraków, dnia 07.06.2018 r. Numer zamówienia OZ.271.175.2018.MZY Zapytanie ofertowe na dostawę i wniesienie materiałów biurowych dla Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie   Zamawiający – Gmina Miejska Kraków – Grodzki Urząd Pracy w Krakowie zaprasza do złożenia ofert   1. Dane Zamawiającego: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie na rzecz:   Gminy Miejskiej Kraków,...

czytaj więcej

Protokół z wykonanych czynności „PRAWO JAZDY KAT. C, C+E (z egzaminami państowymi)”

Numer zamówienia OZ.271.177.2018.MJ.Szkol.Ind. Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro z dnia 06.06.2018 r. Przedmiot zamówienia (nazwa, opis) „PRAWO JAZDY KAT. C, C+E ( z egzaminami państowymi)” Wartość szacunkowa zamówienia ustalona w dniu 17.05.2018 r. Wartość szacunkowa zamówienia...

czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „BOOTCAMP JAVA MASTER MENTOR”

Znak sprawy: OZ.271.188.2018.HS.Szkol.Ind ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „BOOTCAMP JAVA MASTER MENTOR” Zamawiający zaprasza do złożenia ofert: 1. Dane Zamawiającego: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków. Umowa zawierana będzie w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Kraków, Regon 351554353,...

czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „Java Bootcamp”

Znak sprawy: OZ.271.181.2018.MJ.Szkol.Ind. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „Java Bootcamp” Zamawiający zaprasza do złożenia ofert: 1. Dane Zamawiającego: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków. Umowa zawierana będzie w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Kraków, Regon 351554353, NIP: 676-101-37-17...

czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „Java Bootcamp”

Znak sprawy: OZ.271.183.2018.MJ.Szkol.Ind. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „Java Bootcamp” Zamawiający zaprasza do złożenia ofert: 1. Dane Zamawiającego: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków. Umowa zawierana będzie w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Kraków, Regon 351554353, NIP: 676-101-37-17...

czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „Java Bootcamp”

Znak sprawy: OZ.271.182.2018.MJ.Szkol.Ind. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „Java Bootcamp” Zamawiający zaprasza do złożenia ofert: 1. Dane Zamawiającego: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków. Umowa zawierana będzie w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Kraków, Regon 351554353, NIP: 676-101-37-17...

czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „PRAWO JAZDY KAT. C, C+E ( z egzaminami państwowymi)”

Znak sprawy: OZ.271.177.2018.MJ.Szkol.Ind. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „PRAWO JAZDY KAT. C, C+E ( z egzaminami państwowymi)” Zamawiający zaprasza do złożenia ofert: 1. Dane Zamawiającego: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków. Umowa zawierana będzie w imieniu i na rzecz...

czytaj więcej

Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro – KURS FLORYSTYKI I i II STOPNIA

Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie. Nr zam OZ. 271.118.2018.MZY.Szkol.Ind. Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro z dnia 24. 05.2018 r. Przedmiot zamówienia: KURS FLORYSTYKI I i II STOPNIA...

czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „KOMPLEKSOWE SZKOLENIE GASTRONOMICZNE ”

Znak sprawy: OZ.271.168.2018.HS.Szkol.Ind ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „KOMPLEKSOWE SZKOLENIE GASTRONOMICZNE ” Zamawiający zaprasza do złożenia ofert: Dane Zamawiającego: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków. Umowa zawierana będzie w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Kraków, Regon 351554353, NIP:...

czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „Spawanie metodą TIG, MAG, MIG”

Znak sprawy: OZ.271.163.2018.MJ.Szkol.Ind. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „Spawanie metodą TIG, MAG, MIG” Zamawiający zaprasza do złożenia ofert: 1. Dane Zamawiającego: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków. Umowa zawierana będzie w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Kraków, Regon...

czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „Makijaż permanentny”

Znak sprawy: OZ.271.164.2018.MJ.Szkol.Ind. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „Makijaż permanentny” Zamawiający zaprasza do złożenia ofert: 1. Dane Zamawiającego: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków. Umowa zawierana będzie w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Kraków, Regon 351554353, NIP: 676-101-37-17...

czytaj więcej

Protokół z wykonanych czynności do zamówienia OZ. 271.143.2018.BK.Szkol.Ind.

Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie. Nr zam OZ. 271.143.2018.BK.Szkol.Ind. Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro z dnia 21.05.2018 r. Przedmiot zamówienia: KURS ZOOTERAPII WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI /Z WYJĄTKIEM HIPOTERAPII/...

czytaj więcej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ I INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH POWYŻEJ 1KV”.

Kraków, dnia 18.05.2018 r Zamawiający:  Grodzki Urząd Pracy w Krakowie 31-752 Kraków, ul. Wąwozowa 34 Nr zam.: OZ.271.149.3,2018.BK.Szkol.Gr.EFS Dotyczy: otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ I INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH POWYŻEJ 1KV”. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: Działając na podstawie art. 86 ust. 5...

czytaj więcej

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „OPIEKUN MEDYCZNY OSÓB STARSZYCH, CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCYH Z ELEMENTAMI REHABILITACJI I JĘZYKIEM NIEMIECKIM”

Zamawiający: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie 31-752 Kraków, ul. Wąwozowa 34 Kraków, dnia 18.05.2018 r. Nr zamówienia: OZ.271.150.4.2018.MJ.Szkol.Gr.EFS Dotyczy: otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.„OPIEKUN MEDYCZNY OSÓB STARSZYCH, CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCYH Z ELEMENTAMI REHABILITACJI I JĘZYKIEM NIEMIECKIM”. Informacja z otwarcia ofert Działając na podstawie art. 86...

czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „KURS FLORYSTYKI I i II STOPNIA”

Znak sprawy: OZ.271.118.2018.MZY.Szkol.Ind   ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „KURS FLORYSTYKI I i II STOPNIA” Zamawiający zaprasza do złożenia ofert: Dane Zamawiającego: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków. Umowa zawierana będzie w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Kraków,...

czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „KURS ZOOTERAPII WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI /Z WYJĄTKIEM HIPOTERAPII/

Znak sprawy: OZ.271.143.2018.BK.Szkol.Ind ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „KURS ZOOTERAPII WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI /Z WYJĄTKIEM HIPOTERAPII/” Zamawiający zaprasza do złożenia ofert: Dane Zamawiającego: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków. Umowa zawierana będzie w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Kraków,...

czytaj więcej

Protokół z wykonanych czynności do zamówienia OZ. 271.144.2018.BK.Szkol.Ind.

Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie. Nr zam OZ. 271.144.2018.BK.Szkol.Ind. Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro z dnia 08. 05.2018 r. Przedmiot zamówienia: KURS FRONT END DEVELOPER Wartość szacunkowa...

czytaj więcej

Protokół z wykonanych czynności do zamówienia: OZ.271.146.2018.MJ.Szkol.Ind.

Numer zamówienia OZ.271.146.2018.MJ.Szkol.Ind. Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro z dnia 10.05.2018 r. Przedmiot zamówienia (nazwa, opis) „PRAWO JAZDY KAT. C, C+E ( z egzaminami państowymi)” Wartość szacunkowa zamówienia ustalona w dniu 14.02.2018 r. Wartość szacunkowa zamówienia...

czytaj więcej

Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro – „Makijaż permanentny”

Numer zamówienia OZ.271.127.2018.MJ.Szkol.Ind. Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro z dnia 02.05.2018 r. Przedmiot zamówienia (nazwa, opis) „Makijaż permanentny” Wartość szacunkowa zamówienia ustalona w dniu 27.03.2018 r. przez Panią Agnieszkę Sobieraj Wartość szacunkowa zamówienia w euro 1159,64...

czytaj więcej

Odpowiedz na zapytanie: OZ.271.146.2018.MJ.Szkol.Ind.

Kraków, dnia 27.04.2018 r.     Znak sprawy: OZ.271.146.2018.MJ.Szkol.Ind.   Wszyscy uczestnicy postępowania                                                                                                                                                                                                                                                    Dotyczy: zapytania ofertowego na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą:  „PRAWO JAZDY KAT. C, C+E ( z egzaminami państowymi)”.    Zamawiający – Grodzki Urząd Pracy w Krakowie –  zgodnie z treścią pkt 8 zapytania ofertowego, ...

czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „KURS FRONT END DEVELOPER”

Znak sprawy: OZ.271.144.2018.BK.Szkol.Ind ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „KURS FRONT END DEVELOPER” Zamawiający zaprasza do złożenia ofert: Dane Zamawiającego: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków. Umowa zawierana będzie w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Kraków, Regon 351554353, NIP:...

czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „PRAWO JAZDY KAT. C, C+E ( z egzaminami państowymi)”

Znak sprawy: OZ.271.146.2018.MJ.Szkol.Ind. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „PRAWO JAZDY KAT. C, C+E ( z egzaminami państwowymi)” Zamawiający zaprasza do złożenia ofert: 1. Dane Zamawiającego: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków. Umowa zawierana będzie w imieniu i na rzecz...

czytaj więcej

Protokół z wykonanych czynności do zamówienia: OZ.271.106.2018.MZY.Szkol.Ind.

Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.     Numer zamówienia:OZ.271.106.2018.MZY.Szkol.Ind.     Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro Kraków, dnia 23 kwietnia 2018 r .     1. Przedmiot...

czytaj więcej

Protokół z wykonanych czynności – „Dostawa materiałów biurowych dla Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie”

Numer zamówienia OZ.271.120.2018.MJ Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro z dnia 20.04.2018 r. Przedmiot zamówienia (nazwa, opis) „Dostawa materiałów biurowych dla Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie” Wartość szacunkowa zamówienia ustalona w dniu 20.03.2018 r. Wartość szacunkowa zamówienia...

czytaj więcej

MODYFIKACJA Zapytania ofertowego na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „Kurs kosmetyczny w zakresie: depilacji pastą cukrową, przedłużanie rzęs, wizaż, lifting rzęs, fiberglass, żele na szablonie”

 Kraków, dnia 12 kwietnia 2018 r.   MODYFIKACJA Zapytania ofertowego na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „Kurs kosmetyczny w zakresie: depilacji pastą cukrową, przedłużanie rzęs, wizaż, lifting rzęs, fiberglass, żele na szablonie” Nr zamówienia: OZ.271.106.2018.MZY.Szkol.Ind. DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH   zawiadamia o dokonaniu zmiany w: Zapytaniu ofertowym...

czytaj więcej

Protokół zapytania ofertowego: OZ.271.126.2018.MZY

Kraków, dnia 12 kwietnia 2018 r. Nr zamówienia: OZ.271.126.2018.MZY. Protokół zapytania ofertowego Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów promocyjnych dla Grodzkiego Urzędu Pracy wg załączników nr: 1 i 2. 2. Wartość szacunkowa zamówienia (co stanowi równowartość kwoty: 1.037,07 euro): 4.471,54 zł netto 5.500,00 zł brutto 3. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 4....

czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych dla Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

          Kraków, dnia 11.04.2018 r. Numer zamówienia OZ.271.120.2018.MJ Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych dla Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie   Zamawiający – Gmina Miejska Kraków – Grodzki Urząd Pracy w Krakowie zaprasza do złożenia ofert   1. Dane Zamawiającego: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie na rzecz:   Gminy Miejskiej...

czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „Kurs kosmetyczny w zakresie: depilacji pastą cukrową, przedłużanie rzęs, wizaż, lifting rzęs, fiberglass, żele na szablonie „

Kraków, dnia 11 kwietnia 2018 r. Numer zamówienia OZ.271.106.2018.MZY.Szkol.Ind.   Zapytanie ofertowe na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „Kurs kosmetyczny w zakresie: depilacji pastą cukrową, przedłużanie rzęs, wizaż, lifting rzęs, fiberglass, żele na szablonie „ Zamawiający: Gmina Miejska Kraków – Grodzki Urząd Pracy w Krakowie (nazwa Zamawiającego) zaprasza...

czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „Makijaż permanentny”

Znak sprawy: OZ.271.127.2018.MJ.Szkol.Ind. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „Makijaż permanentny” Zamawiający zaprasza do złożenia ofert: 1. Dane Zamawiającego: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków. Umowa zawierana będzie w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Kraków, Regon 351554353, NIP: 676-101-37-17...

czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów promocyjnych dla Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

Kraków, dnia 5 kwietnia 2018 r. Nr zamówienia: OZ.271.126.2018.MZY Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów promocyjnych dla Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie wg załączników nr 1 i nr 2 (Zestawienie asortymentów materiałów promocyjnych i Specyfikacja ekranów Tauron Arena Kraków Zamawiający: Gmina Miejska Kraków – Grodzki Urząd Pracy w Krakowie (nazwa...

czytaj więcej

Protokół z wykonanych czynności do zamówienia: Z. 271.101.2018.BK.Szkol.Ind.

Nr zam OZ. 271.101.2018.BK.Szkol.Ind. Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie. Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro z dnia 27.03.2018 r. Przedmiot zamówienia: OBRÓBKA ZDJĘĆ W RAWIE POŁĄCZONA Z FOTOGRAFIĄ...

czytaj więcej

Protokół z wykonanych czynności – „PRAWO JAZDY KAT. C, C + E (z egzaminami)”

Nr zam OZ. 271.103.2018.BK.Szkol.Ind. Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro z dnia 26. 03.2018 r. Przedmiot zamówienia: PRAWO JAZDY KAT. C, C + E (z egzaminami) Wartość szacunkowa zamówienia ustalona w dniu 07.03.2018 przez .Marcina Kota Wartość szacunkowa...

czytaj więcej

Protokół z wykonanych czynności do zamówienia: „Badania lekarskie osób bezrobotnych i poszukujących pracy, zarejestrowanych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie”

Numer zamówienia: OZ.271.40.1.2018.MZY.Bad.Lek.EFS. Kraków, dnia 21 marca 2018 r. Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro 1. Przedmiot zamówienia: Usługa pod nazwą: „Badania lekarskie osób bezrobotnych i poszukujących pracy, zarejestrowanych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie” 2. Wartość szacunkowa...

czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „OBRÓBKA ZDJĘĆ W RAWIE POŁĄCZONA Z FOTOGRAFIĄ PORTRETOWĄ/ŚLUBNĄ”

Znak sprawy: OZ.271.101.2018.BK.Szkol.Ind   ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „OBRÓBKA ZDJĘĆ W RAWIE POŁĄCZONA Z FOTOGRAFIĄ PORTRETOWĄ/ŚLUBNĄ” Zamawiający zaprasza do złożenia ofert: Dane Zamawiającego: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków. Umowa zawierana będzie w imieniu i na rzecz Gminy...

czytaj więcej

Protokół zapytania ofertowego OZ.271.51.2018.MKE

Kraków, dnia 16.03.2018 r. Nr zamówienia: OZ.271.51.2018.MKE Protokół zapytania ofertowego Przedmiot zamówienia: Usługa obsługi serwisowej drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych oraz wynajem 14 szt. drukarek na potrzeby Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. 2. Wartość szacunkowa zamówienia (kurs euro: 4,3117 zł): – 86500 zł netto ( 20061,69 euro) – 106395 zł...

czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „PRAWO JAZDY KAT. C, C+E (z egzaminami państwowymi)”

Znak sprawy: OZ.271.103.2018.BK.Szkol.Ind   ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „PRAWO JAZDY KAT. C, C+E (z egzaminami państwowymi)” Zamawiający zaprasza do złożenia ofert: Dane Zamawiającego: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków. Umowa zawierana będzie w imieniu i na rzecz Gminy...

czytaj więcej

MODYFIKACJA Zapytania ofertowego na usługę „Badania lekarskie osób bezrobotnych i poszukujących pracy, zarejestrowanych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie”

MODYFIKACJA Zapytania ofertowego na usługę „Badania lekarskie osób bezrobotnych i poszukujących pracy, zarejestrowanych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie” Nr zamówienia: OZ.271.40.1.2018.MZY.Bad.Lek.EFS DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH zawiadamia o dokonaniu zmian w: I.  Zapytaniu ofertowym na świadczenie usług pod nazwą: „Badania lekarskie osób bezrobotnych i poszukujących pracy, zarejestrowanych w Grodzkim Urzędzie...

czytaj więcej

Pytania do zapytania ofertowego OZ.271.51.2018.MKE

Kraków, dnia 13.03.2018 r. Znak sprawy: OZ.271.51.2018.MKE Wszyscy uczestnicy postępowania dotyczy: Zapytania ofertowego na usługę obsługi serwisowej drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych oraz wynajem 14 szt. drukarek na potrzeby Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro. Zamawiający – Gmina Miejska Kraków –...

czytaj więcej

Modyfikacja zapytania ofertowego na usługę obsługi serwisowej drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych oraz wynajem 14 szt. drukarek na potrzeby Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Nr zamówienia: OZ.271.51.2018.MKE

Kraków, dnia 13.03.2018 r. MODYFIKACJA Zapytania ofertowego na usługę obsługi serwisowej drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych oraz wynajem 14 szt. drukarek na potrzeby Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Nr zamówienia: OZ.271.51.2018.MKE DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH Zamawiający – Gmina Miejska Kraków – Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków,...

czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pod nazwą: „Badania lekarskie osób bezrobotnych i poszukujących pracy, zarejestrowanych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.”

Kraków, dnia 06 marca 2018 r. Numer zamówienia OZ.271.40.1.2018.MZY.Bad.Lek.EFS   Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pod nazwą: „Badania lekarskie osób bezrobotnych i poszukujących pracy, zarejestrowanych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.” Zamawiający: Gmina Miejska Kraków – Grodzki Urząd Pracy w Krakowie (nazwa Zamawiającego) zaprasza do złożenia ofert 1. Dane Zamawiającego:...

czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na usługę obsługi serwisowej drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych oraz wynajem 14 szt. drukarek na potrzeby Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

  Kraków, dnia 6 marca 2018 r. Numer zamówienia OZ.271.51.2018.MKE Zapytanie ofertowe na usługę obsługi serwisowej drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych oraz wynajem 14 szt. drukarek na potrzeby Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie   Zamawiający – Gmina Miejska Kraków – Grodzki Urząd Pracy w Krakowie zaprasza do złożenia ofert     1....

czytaj więcej

Protokół z wykonanych czynności – PRAWO JAZDY KAT. C, C + E (z egzaminami)

Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie. Nr zam OZ. 271.55.2018.BK.Szkol.Ind. Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro z dnia 02.03.2018 r. Przedmiot zamówienia: PRAWO JAZDY KAT. C, C + E (z...

czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „PRAWO JAZDY KAT. C, C+E (z egzaminami państwowymi)

Znak sprawy: OZ.271.55.2018.BK.Szkol.Ind ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „PRAWO JAZDY KAT. C, C+E (z egzaminami państwowymi)” Zamawiający zaprasza do złożenia ofert: Dane Zamawiającego: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków. Umowa zawierana będzie w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej...

czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „SPAWANIE METODĄ TIG I, II, III STOPIEŃ”

Znak sprawy: OZ.271.21.2018.BK.Szkol.Ind ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „SPAWANIE METODĄ TIG I, II, III STOPIEŃ” Zamawiający zaprasza do złożenia ofert: Dane Zamawiającego: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków. Umowa zawierana będzie w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Kraków,...

czytaj więcej

Protokół z wykonanych czynności do zamówienia: OZ.271.447.2017.BK Szkol.Ind. KURS GASTRONOMICZNY – SZEF KUCHNI Z MODUŁEM CUKIERNICZYM I MODUŁEM LATTE ART

Nr. zam.:OZ.271.447.2017.BK Szkol.Ind. Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Grodzkim Urzędzie Pracyw w Krakowie Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro z dnia 08.01.2018 r. Przedmiot zamówienia: KURS GASTRONOMICZNY – SZEF KUCHNI Z MODUŁEM CUKIERNICZYM I...

czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „KURS GASTRONOMICZNY – SZEF KUCHNI Z MODUŁEM CUKIERNICZYM I MODUŁEM LATTE ART”

Znak sprawy: OZ.271.447.2017.BK.Szkol.Ind ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „KURS GASTRONOMICZNY – SZEF KUCHNI Z MODUŁEM CUKIERNICZYM I MODUŁEM LATTE ART” Zamawiający zaprasza do złożenia ofert: Dane Zamawiającego: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków. Umowa zawierana będzie w imieniu i...

czytaj więcej

Protokół z wykonanych czynności do zamówienia OZ.271.430.2017.BK.Bad.Prac. :ZAKUP BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH DLA PRACOWNIKÓW NA 2018 ROK

Nr. zam.:OZ.271.430.2017.BK.Bad. Prac. Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Grodzkim Urzędzie Pracy w w Krakowie Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro z dnia 18.12.2017 r. Przedmiot zamówienia jest: ZAKUP BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH DLA PRACOWNIKÓW NA...

czytaj więcej

Protokół z wykonanych czynności do zamówienia: OZ.271.428.2017.BK. : KURS RENOWACJI MEBLI TAPICEROWANYCH

Nr. zam.:OZ.271.428.2017.BK. Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Grodzkim Urzędzie Pracy w w Krakowie Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro z dnia 18.12.2017 r. Przedmiot zamówienia: KURS RENOWACJI MEBLI TAPICEROWANYCH Wartość szacunkowa zamówienia ustalona...

czytaj więcej

Protokół z wykonanych czynności do zamówienia: OZ.271.425.2017.MJ.Szkol.Ind

Numer zamówienia OZ.271.425.2017.MJ.Szkol.Ind. Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro z dnia 11.12.2017 r. Przedmiot zamówienia (nazwa, opis) wykonanie 36 godzinnego (godziny zegarowe) szkolenia (kurs kosmetyczny) dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą : „Stylizacja brwi, oczu i paznokci”,...

czytaj więcej

Protokół zapytania ofertowego OZ.271.420.2017.MKE

Kraków, dnia 8.12.2017 r. Nr zamówienia: OZ.271.420.2017.MKE Protokół zapytania ofertowego Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego dla Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. 2. Wartość szacunkowa zamówienia (kurs euro: 4,1749 zł): – 11182,38 zł netto ( 2678,48 euro ) – 13754,33 zł brutto 3. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 30236000-2, 48620000-0 4. Porównanie...

czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE: na świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników Grodzkiego Urzędu Pracy

Nr. zam.: OZ.271.430.2017.BK.Bad. Prac. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający zaprasza do złożenia ofert: na świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników Grodzkiego Urzędu Pracy Dane Zamawiającego: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków. Umowa zawierana będzie w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Kraków, Regon...

czytaj więcej

Protokół zapytania ofertowego: OZ.271.401.2017.MKE

Kraków, dnia 7.12.2017 r. Nr zamówienia: OZ.271.401.2017.MKE Protokół zapytania ofertowego Przedmiot zamówienia: Zakup aktualizacji licencji oprogramowania antywirusowego Symantec Endpoint Protection dla 170 stanowisk na okres jednego roku tj. od dnia 22.12.2017 r. do dnia 21.12.2018 r. na potrzeby Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. 2. Wartość szacunkowa zamówienia (kurs euro:...

czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „KURS RENOWACJI MEBLI TAPICEROWANYCH”

Znak sprawy: OZ.271.428.2017.BK.Szkol.Ind   ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „KURS RENOWACJI MEBLI TAPICEROWANYCH” Zamawiający zaprasza do złożenia ofert: Dane Zamawiającego: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków. Umowa zawierana będzie w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Kraków, Regon 351554353,...

czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „Stylizacja brwi, oczu i paznokci”

Znak sprawy: OZ.271.425.2017.MJ.Szkol.Ind. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „Stylizacja brwi, oczu i paznokci” Zamawiający zaprasza do złożenia ofert: 1. Dane Zamawiającego: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków. Umowa zawierana będzie w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Kraków, Regon...

czytaj więcej

Protokół zapytania ofertowego – Zakup licencji oraz odnowienie gwarancji do urządzenia FortiGate 240D – UTM Bundle na okres od dnia 18.12.2017 r. do dnia 17.12.2018 r.

Kraków, dnia 1.12.2017 r. Nr zamówienia: OZ.271.400.2017.MKE   Protokół zapytania ofertowego     Przedmiot zamówienia:   Zakup licencji oraz odnowienie gwarancji do urządzenia FortiGate 240D – UTM Bundle na okres od dnia 18.12.2017 r. do dnia 17.12.2018 r.     2. Wartość szacunkowa zamówienia (kurs euro: 4,1749 zł): –...

czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego dla Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

Kraków, dnia 29.11.2017 r. Numer zamówienia OZ.271.420.2017.MKE Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego dla Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie   Zamawiający – Gmina Miejska Kraków – Grodzki Urząd Pracy w Krakowie zaprasza do złożenia ofert   1. Dane Zamawiającego: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie na rzecz:   Gminy Miejskiej Kraków,...

czytaj więcej

Zapytanie ofertowe Zakup aktualizacji licencji oprogramowania antywirusowego Symantec Endpoint Protection dla 170 stanowisk na okres jednego roku tj. od dnia 22.12.2017 r. do dnia 21.12.2018 r. na potrzeby Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Kraków, dnia 27.11.2017 r. Numer zamówienia OZ.271. 401 .2017.MKE Zapytanie ofertowe   Zakup aktualizacji licencji oprogramowania antywirusowego Symantec Endpoint Protection dla 170 stanowisk na okres jednego roku tj. od dnia 22.12.2017 r. do dnia 21.12.2018 r. na potrzeby Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.   Zamawiający – Gmina Miejska Kraków –...

czytaj więcej

Zapytanie ofertowe Zakup licencji oraz odnowienie gwarancji do urządzenia FortiGate 240D – UTM Bundle na okres od dnia 18.12.2017 r. do dnia 17.12.2018 r.

     Kraków, dnia 24.11.2017 r. Numer zamówienia OZ.271. 400 .2017.MKE Zapytanie ofertowe   Zakup licencji oraz odnowienie gwarancji do urządzenia FortiGate 240D – UTM Bundle na okres od dnia 18.12.2017 r. do dnia 17.12.2018 r.   Zamawiający – Gmina Miejska Kraków – Grodzki Urząd Pracy w Krakowie zaprasza do złożenia ofert...

czytaj więcej