Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

Zamówienia publiczne - ogłoszenia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – OZ.271.240.2019.MZY.Usł.poczt.: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym w zakresie odbioru z siedziby Zamawiającego, przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów dla Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

Kraków, dnia 30 grudnia 2019 r. Nr zamówienia: OZ.271.240.2019.MZY.Usł.poczt. Zamawiający: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie ul. Wąwozowa 34 31-752 Kraków Dotyczy postępowania pn.: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym w zakresie odbioru z siedziby Zamawiającego, przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów dla Grodzkiego...

czytaj więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty OZ.271.215.2019.MZY.

Kraków, dnia 23 grudnia 2019 r. Nr zamówienia: OZ.271.215.2019.MZY.     Zamawiający: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie Wąwozowa 34, 31-752 Kraków     Wykonawcy w postępowaniu   Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Świadczenie kompleksowej obsługi eksploatacyjno – serwisowej dla drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych,...

czytaj więcej

Informacja z otwarcia ofert OZ.271.240.2019.MZY.Usł.pocz. – „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym w zakresie odbioru z siedziby Zamawiającego, przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów do Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2188 z późn. zm.) ˮ

Kraków, dnia 19 grudzień 2019 r. Nr zamówienia: OZ.271.240.2019.MZY.Usł.pocz.    Zamawiający: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie Wąwozowa 34 31-752 Kraków    Dotyczy: otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne w trybie określonym w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych...

czytaj więcej

MODYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA wraz z Załącznikami oraz OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ na usługę pn. „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie odbioru z siedziby Zamawiającego, przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów do Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie”, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2188 z późn. zm.),

Kraków dnia 16. grudnia 2019 r. MODYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA wraz z Załącznikami oraz OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ na usługę pn. „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie odbioru z siedziby Zamawiającego, przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów...

czytaj więcej

Wyjaśnienia do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO pn. „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym w zakresie odbioru z siedziby Zamawiającego przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów dla Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie” w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2188 z późn. zm.)

OZ.271.490.2019.MZY Kraków, dnia 16 grudnia 2019 r. Wyjaśnienia do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO pn. „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym w zakresie odbioru z siedziby Zamawiającego przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz...

czytaj więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – „Wykonywanie usług polegających na sprzątaniu i utrzymaniu w ciągłej czystości pomieszczeń w budynku Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie przy ul. Wąwozowej 34, 34B oraz sprzątanie terenu zewnętrznego przed budynkiem”

Kraków, dnia 13.12.2019 r. Nr zamówienia: OZ.2710.211.2019.MJ.Usł.Sp. Zamawiający: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie 31-752 Kraków, ul. Wąwozowa 34 Wykonawcy w postępowaniu Dotyczy: postępowania pn.: „Wykonywanie usług polegających na sprzątaniu i utrzymaniu w ciągłej czystości pomieszczeń w budynku Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie przy ul. Wąwozowej 34, 34B oraz sprzątanie...

czytaj więcej

INFORMACJA  O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY – OZ.271.202.2019.BK.Usługa.Ochrony: ŚWIADCZENIE USŁUGI CAŁODOBOWEGO DOZORU ORAZ BEZPOŚREDNIEJ OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA W GRODZKIM URZĘDZIE PRACY W KRAKOWIE

Nr zam.: OZ.271.202.2019.BK.Usługa.Ochrony                                       Kraków, dnia 11.12.2019 r.   Dotyczy: postępowania pn : ŚWIADCZENIE USŁUGI CAŁODOBOWEGO DOZORU ORAZ BEZPOŚREDNIEJ OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA W GRODZKIM URZĘDZIE PRACY W KRAKOWIE   INFORMACJA  O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY   Zamawiający Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, działając na podstawie art. 92 ust....

czytaj więcej

OZ.271.240.2019.MZY.Usł.poczt. – OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ „ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM W ZAKRESIE ODBIORU Z SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO PRZYJMOWANIA, PRZEMIESZCZANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK POCZTOWYCH, PACZEK POCZTOWYCH ORAZ ICH EWENTUALNYCH ZWROTÓW DLA GRODZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE”

Nr zamówienia: OZ.271.240.2019.MZY.Usł.poczt.     OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU   NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ   „ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM W ZAKRESIE ODBIORU Z SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO PRZYJMOWANIA, PRZEMIESZCZANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK POCZTOWYCH, PACZEK POCZTOWYCH ORAZ ICH EWENTUALNYCH ZWROTÓW DLA GRODZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE”     o wartości zamówienia poniżej...

czytaj więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: OZ.271.220.2019.BK.Dostawa.Komputerów

Nr zam.: OZ.271.220.2019.BK.Dostawa.Komputerów Kraków, dnia 04.12.2019 r. Dotyczy: postępowania pn.: „DOSTAWA 21 SZTUK ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH MINI PC Z MONITORAMI DLA GRODZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE ”. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zamawiający Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, działając na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004...

czytaj więcej

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA OZ.271.216.2019.MZY.

Nr zamówienia: OZ.271.216.2019.MZY. Kraków, dnia 3 grudnia 2019 r. Zamawiający: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie ul. Wąwozowa 34 31-752 Kraków Dotyczy: prowadzonego przez Grodzki Urząd Pracy w Krakowie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne, prowadzonego w trybie określonym w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004...

czytaj więcej

WNIOSEK ZAMAWIAJĄCEGO W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ

L.p.: OZ.271. 215.2019.BK. Kraków, dn. 28.11.2019 r. dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: „ŚWIADCZENIE USŁUGI CAŁODOBOWEGO DOZORU ORAZ BEZPOŚREDNIEJ OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA W GRODZKIM URZĘDZIE PRACY W KRAKOWIE”, Nr zam: OZ.271.202.2019.BK.Usługa.Ochrony W związku z przedłużającą się procedurą zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzoną w trybie...

czytaj więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ „ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM W ZAKRESIE ODBIORU Z SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO PRZYJMOWANIA, PRZEMIESZCZANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK POCZTOWYCH, PACZEK POCZTOWYCH ORAZ ICH EWENTUALNYCH ZWROTÓW DLA GRODZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE”

Nr zamówienia: OZ.271.216.2019.MZY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ „ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM W ZAKRESIE ODBIORU Z SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO PRZYJMOWANIA, PRZEMIESZCZANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK POCZTOWYCH, PACZEK POCZTOWYCH ORAZ ICH EWENTUALNYCH ZWROTÓW DLA GRODZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE” o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750...

czytaj więcej

Informacja z otwarcia ofert – „Świadczenie kompleksowej obsługi eksploatacyjno – serwisowej dla drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, kserokopiarek i risografu, udostępnienie drukarek i kserokopiarek oraz oprogramowania niezbędnego do realizacji zamówienia.”

Zamawiający: Kraków, dnia 21.11.2019 r. Grodzki Urząd Pracy w Krakowie ul. Wąwozowa 34 31-752 Kraków, Nr zamówienia: OZ.271.215.2019.MZY. Wykonawcy w postępowaniu Dotyczy: otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Świadczenie kompleksowej obsługi eksploatacyjno – serwisowej dla drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, kserokopiarek i risografu, udostępnienie drukarek i kserokopiarek oraz...

czytaj więcej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: „DOSTAWA 21 SZTUK ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH MINI PC Z MONITORAMI DLA GRODZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE” .

Zamawiający: Kraków, dnia 20.11.2019 r Grodzki Urząd Pracy w Krakowie 31-752 Kraków, ul. Wąwozowa 34 Nr zam.: OZ.271.220.2019.BK.Dostawa.Komputerów Dotyczy: otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „DOSTAWA 21 SZTUK ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH MINI PC Z MONITORAMI DLA GRODZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE” . INFORMACJA...

czytaj więcej

W Y J A Ś N I E N I A : do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ochrony p.n. : „DOSTAWA 21 SZTUK ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH MINI PC Z MONITORAMI DLA GRODZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE ” Nr zam.: Nr zam: OZ.271.220.2019.BK.Dostawa. Komputerów

L.dz. OZ.271.355.2019.BK Kraków, dn. 14.11.2019 r. W Y J A Ś N I E N I A : do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ochrony p.n. : „DOSTAWA 21 SZTUK ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH MINI PC Z MONITORAMI DLA GRODZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE ” Nr zam.: Nr zam: OZ.271.220.2019.BK.Dostawa....

czytaj więcej

„Kompleksowa obsługa eksploatacyjno-serwisowa dla drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, kserokopiarek i risografu, udostępnienie drukarek i kserokopiarek oraz oprogramowania niezbędnego do realizacji zamówienia” – Usługi

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.krakow.pl http://www.gupkrakow.pl   Ogłoszenie nr 622019-N-2019 z dnia 2019-11-13 r.   Kraków: „Kompleksowa obsługa eksploatacyjno-serwisowa dla drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, kserokopiarek i risografu, udostępnienie drukarek i kserokopiarek oraz oprogramowania niezbędnego do realizacji zamówienia” – Usługi   Zamieszczanie...

czytaj więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – „DOSTAWA 21 SZTUK ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH MINI PC Z MONITORAMI DLA GRODZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE ”

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.krakow.pl http://www.gupkrakow.pl Ogłoszenie nr 621354-N-2019 z dnia 2019-11-12 r. Kraków: „DOSTAWA 21 SZTUK ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH MINI PC Z MONITORAMI DLA GRODZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE ” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:...

czytaj więcej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: „ŚWIADCZENIE USŁUGI CAŁODOBOWEGO DOZORU ORAZ BEZPOŚREDNIEJ OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA W GRODZKIM URZĘDZIE PRACY W KRAKOWIE”

Zamawiający: Kraków, dnia 07.11.2019 r Grodzki Urząd Pracy w Krakowie 31-752 Kraków, ul. Wąwozowa 34 Nr zam.: OZ.271.202.2019.BK.Usługa. Ochrony Dotyczy: otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „ŚWIADCZENIE USŁUGI CAŁODOBOWEGO DOZORU ORAZ BEZPOŚREDNIEJ OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA W GRODZKIM URZĘDZIE PRACY W...

czytaj więcej

Informacja z otwarcia ofert – „Wykonywanie usług polegających na sprzątaniu i utrzymaniu w ciągłej czystości pomieszczeń w budynku Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie przy ul. Wąwozowej 34, 34B oraz sprzątanie terenu zewnętrznego przed budynkiem”

Zamawiający: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie 31-752 Kraków, ul. Wąwozowa 34 Kraków, dnia 07.11.2019 r. Nr zamówienia: OZ.2710.211.2019.MJ.Usł.Sp. Wykonawcy w postępowaniu Dotyczy: otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonywanie usług polegających na sprzątaniu i utrzymaniu w ciągłej czystości pomieszczeń w budynku Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie...

czytaj więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – „Wykonywanie usług polegających na sprzątaniu i utrzymaniu w ciągłej czystości pomieszczeń w budynku Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie przy ul. Wąwozowej 34, 34B oraz sprzątanie terenu zewnętrznego przed budynkiem”

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.krakow.pl http://www.gupkrakow.pl   Ogłoszenie nr 616319-N-2019 z dnia 2019-10-29 r.   Kraków:   „Wykonywanie usług polegających na sprzątaniu i utrzymaniu w ciągłej czystości pomieszczeń w budynku Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie przy ul. Wąwozowej 34, 34B  oraz...

czytaj więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – „ŚWIADCZENIE USŁUGI CAŁODOBOWEGO DOZORU ORAZ BEZPOŚREDNIEJ OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA W GRODZKIM URZĘDZIE PRACY W KRAKOWIE ”

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.krakow.pl http://www.gupkrakow.pl Ogłoszenie nr 616289-N-2019 z dnia 2019-10-29 r. Kraków: „ŚWIADCZENIE USŁUGI CAŁODOBOWEGO DOZORU ORAZ BEZPOŚREDNIEJ OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA W GRODZKIM URZĘDZIE PRACY W KRAKOWIE ” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe...

czytaj więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty OZ.2710.163.13.2019.MJ.Szkol.Gr.EFS – „SPRZEDAWCA – FAKTURZYSTA”.

  Kraków, dnia 24.09.2019 r. Nr zamówienia: OZ.2710.163.13.2019.MJ.Szkol.Gr.EFS   Zamawiający: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie 31-752 Kraków, ul. Wąwozowa 34   Wykonawcy w postępowaniu   Dotyczy: postępowania pn.:    „SPRZEDAWCA – FAKTURZYSTA”.   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia...

czytaj więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – OZ.271.160.11.2019.MZY.Szkol.Gr.EFS – „Pracownik ds. rachunkowości i księgowości”

Kraków, dnia 11 września 2019 r. Nr zamówienia: OZ.271.160.11.2019.MZY.Szkol.Gr.EFS   Zamawiający: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie Wąwozowa 34, 31-752 Kraków   Wykonawcy w postępowaniu   Dotyczy: postępowania pn.: „Pracownik ds. rachunkowości i księgowości” Nr zam.: OZ.271.160.11.2019.MZY.Szkol.Gr.EFS     Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty   Działając na podstawie art. 92...

czytaj więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – OZ.271.161.12.2019.MZY.Szkol.Gr.EFS – „Prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną dla kierowców wykonujących transport drogowy rzeczy z egzaminem państwowym”

                                                                                                          Kraków, dnia 09 września 2019 r. Nr zamówienia: OZ.271.161.12.2019.MZY.Szkol.Gr.EFS   Zamawiający: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie Wąwozowa 34, 31-752 Kraków   Wykonawcy w postępowaniu   Dotyczy: postępowania pn.: „Prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną dla kierowców wykonujących transport drogowy rzeczy z egzaminem państwowym” Nr zam.:...

czytaj więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty OZ.2710.158.10.2019.MJ.Szkol.Gr.EFS – „Eksploatacja  urządzeń i instalacji elektroenergetycznych  /elektromonter zakładowy/ powyżej 1 KV ”

Kraków, dnia 05.09.2019 r.  Nr zamówienia: OZ.2710.158.10.2019.MJ.Szkol.Gr.EFS   Zamawiający: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie 31-752 Kraków, ul. Wąwozowa 34   Wykonawcy w postępowaniu   Dotyczy: postępowania pn.:   „Eksploatacja  urządzeń i instalacji elektroenergetycznych  /elektromonter zakładowy/ powyżej 1 KV ”.   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty             Działając na podstawie art....

czytaj więcej

Informacja z otwarcia ofert – „SPRZEDAWCA – FAKTURZYSTA”

Zamawiający: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie 31-752 Kraków, ul. Wąwozowa 34 Kraków, dnia 04.09.2019 r. Nr zamówienia: OZ.2710.163.13.2019.MJ.Szkol.Gr.EFS Wykonawcy w postępowaniu Dotyczy: otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „SPRZEDAWCA – FAKTURZYSTA”. Informacja z otwarcia ofert Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych...

czytaj więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – „SPRZEDAWCA – FAKTURZYSTA”

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.krakow.pl http://www.gupkrakow.pl     Ogłoszenie nr  590313-N-2019 z dnia 2019-08-27   Kraków:   „SPRZEDAWCA – FAKTURZYSTA” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe   Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego   Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

czytaj więcej

Informacja z otwarcia ofert – OZ.271.161.12.2019.MZY.Szkol.Gr.EFS – „Prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną dla kierowców wykonujących transport drogowy rzeczy z egzaminem państwowym”

Kraków, dnia 26.08.2019 r. Nr zamówienia: OZ.271.161.12.2019.MZY.Szkol.Gr.EFS     Zamawiający: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie Wąwozowa 34 31-752 Kraków   Dotyczy: otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną dla kierowców wykonujących transport drogowy rzeczy z egzaminem państwowym”  ...

czytaj więcej

Informacja z otwarcia ofert „Pracownik ds. rachunkowości i księgowości” – OZ.271.160.11.2019.MZY.Szkol.Gr.EFS

                                                                                                                   Kraków, dnia 20.08.2019 r. Nr zamówienia: OZ.271.160.11.2019.MZY.Szkol.Gr.EFS Zamawiający: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie Wąwozowa 34 31-752 Kraków   Dotyczy: otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Pracownik ds. rachunkowości i księgowości”   Informacja z otwarcia ofert   Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy...

czytaj więcej

„Prawo jazdy kategorii C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną dla kierowców wykonujących transport drogowy rzeczy z egzaminem państwowym”

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.krakow.pl http://www.gupkrakow.pl   Ogłoszenie nr 587441-N-2019 z dnia 2019-08-19 r.   Kraków: „ Prawo jazdy kategorii C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną dla kierowców wykonujących transport drogowy rzeczy z egzaminem państwowym” – Usługi   Zamieszczanie ogłoszenia:...

czytaj więcej

Ogłoszenie o zamówieniu – „Pracownik ds. rachunkowości i księgowości”

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.krakow.pl http://www.gupkrakow.pl Ogłoszenie nr 586589-N-2019 z dnia 2019-08-14 r. Kraków: „Pracownik ds. rachunkowości i księgowości” – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak Nazwa...

czytaj więcej

Informacja z otwarcia ofert OZ.2710.158.10.2019.MJ.Szkol.Gr.EFS – Eksploatacja  urządzeń i instalacji elektroenergetycznych  /elektromonter zakładowy/ powyżej 1 KV

                                                                                     Zamawiający: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie 31-752 Kraków, ul. Wąwozowa 34   Kraków, dnia 13.08.2019 r.    Nr zamówienia: OZ.2710.158.10.2019.MJ.Szkol.Gr.EFS   Wykonawcy w postępowaniu   Dotyczy: otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.    „Eksploatacja  urządzeń i instalacji elektroenergetycznych  /elektromonter zakładowy/ powyżej 1 KV...

czytaj więcej

Informacja z otwarcia ofert OZ.271.153.9.2019.MZY.Szkol.Gr.EFS – „Opiekun medyczny osób starszych, chorych, niepełnosprawnych z elementami rehabilitacji ”

Kraków, dnia 12 sierpnia 2019 r. Nr zamówienia: OZ.271.153.9.2019.MZY.Szkol.Gr.EFS   Zamawiający: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie Wąwozowa 34 31-752 Kraków   Dotyczy: otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Opiekun medyczny osób starszych, chorych, niepełnosprawnych z elementami rehabilitacji ”     Informacja z otwarcia ofert   Działając...

czytaj więcej

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego OZ.271.115.6.2019.MZY.Szkol.Gr.EFS – „Prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną dla kierowców wykonujących transport drogowy rzeczy z egzaminem państwowym”

Kraków, dnia 9 sierpnia 2019 r. Nr zamówienia: OZ.271.115.6.2019.MZY.Szkol.Gr.EFS     Zamawiający:                                                                      Do wszystkich Wykonawców           Grodzki Urząd Pracy w Krakowie Wąwozowa 34           31–752 Kraków   Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pod nazwą: „Prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną...

czytaj więcej

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego OZ.271.77.2.2019.MZY.Szkol.Gr.EFS – „Pracownik ds. rachunkowości i księgowości”

Kraków, dnia 08 sierpnia 2019 r.   Nr zamówienia: OZ.271.77.2.2019.MZY.Szkol.Gr.EFS     Zamawiający:             Grodzki Urząd Pracy w Krakowie Wąwozowa 34             31–752 Kraków     Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pod nazwą: „Pracownik ds. rachunkowości i księgowości”.     Zawiadomienie o unieważnieniu...

czytaj więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi – „Eksploatacja  urządzeń i instalacji elektroenergetycznych  /elektromonter zakładowy/ powyżej 1 KV ”

Ogłoszenie nr 583214-N-2019 z dnia 2019-08-06 r. Kraków:  „Eksploatacja  urządzeń i instalacji elektroenergetycznych  /elektromonter zakładowy/ powyżej 1 KV ” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe   Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego   Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej tak   Nazwa projektu lub...

czytaj więcej

„ OPIEKUN MEDYCZNY OSÓB STARSZYCH, CHORYCH, NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ELEMENTAMI REHABILITACJI ” – Usługi

Ogłoszenie nr 582659-N-2019 z dnia 2019-08-05 r.   Kraków: „ OPIEKUN MEDYCZNY OSÓB STARSZYCH, CHORYCH, NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ELEMENTAMI REHABILITACJI ” – Usługi   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe   Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego   Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak   Nazwa projektu lub programu Projekt...

czytaj więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – OZ.271.138.8.2019.BK.Szkol.Gr.EFS „PROGRAMISTA JAVA – poziom podstawowy”

Kraków, dnia   01.08.2019 r.   Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na usługę szkoleniową pn.: „PROGRAMISTA JAVA – poziom podstawowy”. Nr. zam.: OZ.271.138.8.2019.BK.Szkol.Gr.EFS   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty   Zamawiający – Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia...

czytaj więcej

Informacja z otwarcia ofert: OZ.271.115.6.2019.MZY.Szkol.Gr.EFS – „Prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną dla kierowców wykonujących transport drogowy rzeczy z egzaminem państwowym”

Kraków, dnia 22.07.2019 r. Nr zamówienia: OZ.271.115.6.2019.MZY.Szkol.Gr.EFS     Zamawiający: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie Wąwozowa 34 31-752 Kraków   Dotyczy: otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną dla kierowców wykonujących transport drogowy rzeczy z egzaminem państwowym”  ...

czytaj więcej

„ Prawo jazdy kategorii C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną dla kierowców wykonujących transport drogowy rzeczy z egzaminem państwowym” – Usługi

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.krakow.pl http://www.gupkrakow.pl     Ogłoszenie nr  573916-N-2019 z dnia 2019-07-15 r.   Kraków: „ Prawo jazdy kategorii C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną dla kierowców wykonujących transport drogowy rzeczy z egzaminem państwowym” – Usługi   Zamieszczanie...

czytaj więcej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: „PROGRAMISTA JAVA – POZIOM PODSTAWOWY”

Zamawiający:                                                                                            Kraków, dnia 11.07.2019 r Grodzki Urząd Pracy w Krakowie 31-752 Kraków, ul. Wąwozowa 34   Nr zam.: OZ.271.138.8.2019.BK.Szkol.Gr.EFS Dotyczy: otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „PROGRAMISTA JAVA – poziom podstawowy”.   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy...

czytaj więcej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie nr 510142819-N-2019 z dnia 11-07-2019 r. Grodzki Urząd Pracy w Krakowie: „Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym”.OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej tak Nazwa projektu lub programu Projekt w ramach Poddziałania...

czytaj więcej

Informacja z otwarcia ofert – „Pracownik ds. rachunkowości i księgowości”

Zamawiający: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie ul. Wąwozowa 34 31-752 Kraków Dotyczy: otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:„Pracownik ds. rachunkowości i księgowości” Informacja z otwarcia ofert Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986...

czytaj więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – „PROGRAMISTA JAVA- poziom podstawowy”

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.krakow.pl http://www.gupkrakow.pl Ogłoszenie nr 567975-N-2019 z dnia 2019-07-02 r. Kraków: „PROGRAMISTA JAVA- poziom podstawowy” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej tak Nazwa projektu lub...

czytaj więcej

Ogłoszenie o zamówieniu – „Pracownik ds. rachunkowości i księgowości”

warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.krakow.pl http://www.gupkrakow.pl Ogłoszenie nr 567478-N-2019 z dnia 2019-07-01 r. Kraków: „Pracownik ds. rachunkowości i księgowości” – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak Nazwa projektu lub programu Projekt w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój...

czytaj więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: OZ.2710.117.7.2019.MJ.Szkol.Gr.EFS – „Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym”

  Kraków, dnia 18.06.2019 r. Nr zamówienia: OZ.2710.117.7.2019.MJ.Szkol.Gr.EFS. Zamawiający: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie 31-752 Kraków, ul. Wąwozowa 34   Wykonawcy w postępowaniu   Dotyczy: postępowania pn.:  „Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym”.   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty             Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z...

czytaj więcej

Informacja z otwarcia ofert – „Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym”

Zamawiający: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie 31-752 Kraków, ul. Wąwozowa 34   Kraków, dnia 07.06.2019 r.      Nr zamówienia: OZ.2710.117.7.2019.MJ.Szkol.Gr.EFS                                                                                                 Wykonawcy w postępowaniu             Dotyczy: otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.   „Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym”.     Informacja z otwarcia ofert  ...

czytaj więcej

Informacja o unieważnieniu postępowania – OZ.2710.86.4.2019.MJ.Szkol.Gr.EFS

Kraków, dnia 06.06.2019 r.     Nr zamówienia: OZ.2710.86.4.2019.MJ.Szkol.Gr.EFS                                                                                                             Wykonawcy w postępowaniu   Zamawiający: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie 31-752 Kraków, ul. Wąwozowa 34     Dotyczy: postępowania pn. „Eksploatacja  urządzeń i instalacji elektroenergetycznych  /elektromonter zakładowy/”.     Zgodnie z dyspozycją art. 92 ust. 2 ustawy z dnia...

czytaj więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: „KIEROWCA – OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH II WJO Z UPRAWNIENIAMI UDT WRAZ Z BEZPIECZNĄ WYMIANĄ BUTLI GAZOWYCH”. Nr. zam.: OZ.271.102.5 2019.BK.Szkol.Gr.EFS

Kraków, dnia   31.05.2019 r.   Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na usługę szkoleniową pn.:„KIEROWCA – OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH II WJO Z UPRAWNIENIAMI UDT WRAZ Z BEZPIECZNĄ WYMIANĄ BUTLI GAZOWYCH”. Nr. zam.: OZ.271.102.5 2019.BK.Szkol.Gr.EFS   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty     Zamawiający – Grodzki Urząd Pracy w Krakowie,...

czytaj więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – „Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym”

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.krakow.pl http://www.gupkrakow.pl     Ogłoszenie nr  nr 554706-N-2019 z dnia 2019-05-30 r.   Kraków: „Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe   Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego   Zamówienie dotyczy projektu lub...

czytaj więcej

Informacja z otwarcia ofert OZ.2710.86.4.2019.MJ.Szkol.Gr.EFS

amawiający:   Grodzki Urząd Pracy w Krakowie 31-752 Kraków, ul. Wąwozowa 34   Kraków, dnia 23.05.2019 r.        Nr zamówienia: OZ.2710.86.4.2019.MJ.Szkol.Gr.EFS                                                                                                Wykonawcy w postępowaniu             Dotyczy: otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.  „Eksploatacja  urządzeń i instalacji elektroenergetycznych  /elektromonter zakładowy/”.       Informacja z otwarcia ofert...

czytaj więcej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: OZ.271.102.5.2019.BK.Szkol.Gr.EFS

Zamawiający:                                                                                            Kraków, dnia 23.05.2019 r Grodzki Urząd Pracy w Krakowie 31-752 Kraków, ul. Wąwozowa 34         Nr zam.: OZ.271.102.5.2019.BK.Szkol.Gr.EFS Dotyczy: otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „KIEROWCA-OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH II WJO Z UPRAWNIENIAMI UDT WRAZ Z BEZPIECZNĄ WYMIANĄ BUTLI GAZOWYCH”....

czytaj więcej

Powrót Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – OZ.2710.82.2019.MJ.

                                                                                                          Kraków, dnia 15.05.2019 r. Nr zamówienia: OZ.2710.82.2019.MJ.   Zamawiający: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie 31-752 Kraków, ul. Wąwozowa 34   Wykonawcy w postępowaniu   Dotyczy: postępowania pn.:     „Kompleksowa obsługa serwisowo-eksploatacyjna dla drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, kserokopiarek i risografu, udostępnienie drukarek i kserokopiarek oraz oprogramowania niezbędnego do realizacji zamówienia”.   Informacja...

czytaj więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi „Eksploatacja urządzeń i instalacji elektroenergetycznych /elektromonter zakładowy/”

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.krakow.pl http://www.gupkrakow.pl     Ogłoszenie nr  547913-N-2019 z dnia 2019-05-15 r.   Kraków: „Eksploatacja  urządzeń i instalacji elektroenergetycznych  /elektromonter zakładowy/” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe   Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego   Zamówienie dotyczy projektu lub...

czytaj więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi „KIEROWCA – OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH II WJO Z UPRAWNIENIAMI UDT WRAZ Z BEZPIECZNĄ WYMIANĄ BUTLI GAZOWYCH”

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.krakow.pl http://www.gupkrakow.pl Ogłoszenie nr 547851-N-2019 z dnia 2019-05-15 r. Kraków: „KIEROWCA – OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH II WJO Z UPRAWNIENIAMI UDT WRAZ Z BEZPIECZNĄ WYMIANĄ BUTLI GAZOWYCH” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego...

czytaj więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.: „SPAWACZ W RÓŻNYCH TECHNIKACH TIG, MAG, MIG”

Kraków, dnia   08.05.2019 r.     Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na usługę szkoleniową pn.:„SPAWACZ W RÓŻNYCH TECHNIKACH TIG, MAG, MIG”. Nr. zam.: OZ.271.80.3.2019.BK.Szkol.Gr.EFS   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty     Zamawiający – Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z...

czytaj więcej

Otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „SPAWACZ W RÓŻNYCH TECHNIKACH TIG, MAG, MIG”

Zamawiający:                                                                                            Kraków, dnia 25.04.2019 r Grodzki Urząd Pracy w Krakowie 31-752 Kraków, ul. Wąwozowa 34     Nr zam.: OZ.271.80.3.2019.BK.Szkol.Gr.EFS Dotyczy: otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „SPAWACZ W RÓŻNYCH TECHNIKACH TIG, MAG, MIG”.   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:   Działając na podstawie art....

czytaj więcej

Otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Kompleksowa obsługa serwisowo-eksploatacyjna dla drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, kserokopiarek i risografu, udostępnienie drukarek i kserokopiarek oraz oprogramowania niezbędnego do realizacji zamówienia”

Zamawiający: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie 31-752 Kraków, ul. Wąwozowa 34   Kraków, dnia 25.04.2019 r.       Nr zamówienia: OZ.2710.82.2019.MJ                                                                                                Wykonawcy w postępowaniu             Dotyczy: otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.     „Kompleksowa obsługa serwisowo-eksploatacyjna dla drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, kserokopiarek i risografu, udostępnienie drukarek i...

czytaj więcej

Pytanie do zamówienia OZ.271.2710.82.2019.MJ

Kraków, dnia 18.04. 2019 r. Zamawiający: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie 31-752 Kraków, ul. Wąwozowa 34 Wykonawcy w postępowaniu Nr zamówienia: OZ.271.2710.82.2019.MJ „Kompleksowa obsługa serwisowo-eksploatacyjna dla drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, kserokopiarek i risografu, udostępnienie drukarek i kserokopiarek oraz oprogramowania niezbędnego do realizacji zamówienia”. Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1...

czytaj więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – „SPAWACZ W RÓŻNYCH TECHNIKACH TIG, MAG, MIG“

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.krakow.pl http://www.gupkrakow.pl Ogłoszenie nr nr 539454-N-2019 z dnia 2019-04-18 r. Kraków: „ „SPAWACZ W RÓŻNYCH TECHNIKACH TIG, MAG, MIG“ OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii...

czytaj więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – „Kompleksowa obsługa serwisowo-eksploatacyjna dla drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, kserokopiarek i risografu, udostępnienie drukarek i kserokopiarek oraz oprogramowania niezbędnego do realizacji zamówienia”

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.krakow.pl http://www.gupkrakow.pl         Ogłoszenie nr 537368-N-2019 z dnia 2019-04-12 r.   Kraków:  „Kompleksowa obsługa serwisowo-eksploatacyjna dla drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, kserokopiarek i risografu, udostępnienie drukarek i kserokopiarek oraz oprogramowania niezbędnego do realizacji zamówienia”. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU –...

czytaj więcej

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego – „Kompleksowa obsługa serwisowo-eksploatacyjna dla drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, kserokopiarek i risografu, udostępnienie drukarek i kserokopiarek oraz oprogramowania niezbędnego do realizacji zamówienia”

Kraków, dnia 09.04.2019 r.   Nr zamówienia: OZ.271.2710.72.2019.MJ     Zamawiający:   Grodzki Urząd Pracy w Krakowie 31-752 Kraków, ul. Wąwozowa 34             Dotyczy: postępowania pn.   „Kompleksowa obsługa serwisowo-eksploatacyjna dla drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, kserokopiarek i risografu, udostępnienie drukarek i kserokopiarek oraz oprogramowania niezbędnego do realizacji zamówienia”.     Zawiadomienie o  unieważnieniu...

czytaj więcej

Odpowiedź na pytanie – „Kompleksowa obsługa serwisowo-eksploatacyjna dla drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, kserokopiarek i risografu, udostępnienie drukarek i kserokopiarek oraz oprogramowania niezbędnego do realizacji zamówienia”

Kraków, dnia 08.04.2019 r.     Zamawiający: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie 31-752 Kraków, ul. Wąwozowa 34   Wykonawcy w postępowaniu Nr zamówienia: OZ.271.2710.72.2019.MJ   „Kompleksowa obsługa serwisowo-eksploatacyjna dla drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, kserokopiarek i risografu, udostępnienie drukarek i kserokopiarek oraz oprogramowania niezbędnego do realizacji zamówienia”. Działając zgodnie z treścią art....

czytaj więcej

Powrót OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie nr z dnia 04.04.2019 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU: Numer ogłoszenia: 531101-N-2019 i data 28/03/2019 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Nazwa (firma): Gmina Miejska Kraków – Grodzki Urząd Pracy w Krakowie Adres pocztowy: ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków Krajowy numer identyfikacyjny: 351554353 Miejscowość: Kraków Kod...

czytaj więcej

Pytania i odpowiedzi, zmiany SIWZ, zmiana terminu składania ofert – „Kompleksowa obsługa serwisowo-eksploatacyjna dla drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, kserokopiarek i risografu, udostępnienie drukarek i kserokopiarek oraz oprogramowania niezbędnego do realizacji zamówienia”

Kraków, dnia 04.04. 2019 r.     Zamawiający: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie 31-752 Kraków, ul. Wąwozowa 34   Wykonawcy w postępowaniu     Nr zamówienia: OZ.271.2710.72.2019.MJ   „Kompleksowa obsługa serwisowo-eksploatacyjna dla drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, kserokopiarek i risografu, udostępnienie drukarek i kserokopiarek oraz oprogramowania niezbędnego do realizacji zamówienia”.  ...

czytaj więcej

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA – „Kompleksowa obsługa serwisowo-eksploatacyjna dla drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, kserokopiarek i risografu, udostępnienie drukarek i kserokopiarek oraz oprogramowania niezbędnego do realizacji zamówienia”

Ogłoszenie nr 540061929-N-2019 z dnia 29.03.2019 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU: Numer ogłoszenia: 531101-N-2019 i data 28/03/2019 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Nazwa (firma): Gmina Miejska Kraków – Grodzki Urząd Pracy w Krakowie Adres pocztowy: ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków Krajowy numer identyfikacyjny: 351554353 Miejscowość: Kraków...

czytaj więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – „Kompleksowa obsługa serwisowo-eksploatacyjna dla drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, kserokopiarek i risografu, udostępnienie drukarek i kserokopiarek oraz oprogramowania niezbędnego do realizacji zamówienia”

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.krakow.pl http://www.gupkrakow.pl         Ogłoszenie nr 531101-N-2019 z dnia 2019-03-28 r.    Kraków:  „Kompleksowa obsługa serwisowo-eksploatacyjna dla drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, kserokopiarek i risografu, udostępnienie drukarek i kserokopiarek oraz oprogramowania niezbędnego do realizacji zamówienia”. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU –...

czytaj więcej

Protokół z wykonanych czynności – „Świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie ”

Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie. Numer zamówienia: OZ.271.352.2018.MZY. Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro Kraków, dnia 4 stycznia 2019 r. Przedmiot zamówienia (nazwa, opis): „Świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej...

czytaj więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – „DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA GRODZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE”

NawigacjaNawigacja Kontakt do urzędu pracy Kontakt do Zielonej Linii – Centrum Informacyjno – Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia Programy Projekty EFS Analizy i statystyki Powiatowa Rada Rynku Pracy Przydatne linki Pytanie do urzędu Praca w GUP Kraków Galeria O Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie Zamówienia publiczne Ogłoszenia Zapytania ofertowe Zadania finansowane...

czytaj więcej

Powrót Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – „Świadczenie usług pocztowych …”

Nr zamówienia: OZ.271.276.2018.MZY. Zamawiający: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie ul. Wąwozowa 34 31-752 Kraków Dotyczy postępowania pn.: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie odbioru z siedziby Zamawiającego, przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów dla Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie ˮ Informacja...

czytaj więcej

Informacja z otwarcia ofert – „Świadczenie usług pocztowych…”

Nr zamówienia: OZ.271.276.2018.MZY. Zamawiający: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie ul. Wąwozowa 34 31-752 Kraków Dotyczy: otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne w trybie określonym w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz....

czytaj więcej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: „Dostawa sprzętu komputerowego dla Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie”

Zamawiający: Kraków, dnia 23.11.2018 r Grodzki Urząd Pracy w Krakowie 31-752 Kraków, ul. Wąwozowa 34 Nr zam.: OZ.271.333.2018.BK.Dostawa.Komputerów Dotyczy: otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pn. „Dostawa sprzętu komputerowego dla Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie”. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: Działając na podstawie art....

czytaj więcej

Wyjaśnienia do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. ” Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie odbioru z siedziby Zamawiającego, przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów dla Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie” w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1481 z późn. zm.)”

OZ.271.276.2018.MZY.                                                                    Kraków, dnia 20 listopada 2018 r.   Wyjaśnienia do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, pn. ” Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie odbioru z siedziby Zamawiającego, przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych,...

czytaj więcej

„DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA GRODZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE ” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy – Ogłoszenie nr 648673-N-2018 z dnia 2018-11-15 r.

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.krakow.pl http://www.gupkrakow.pl   Ogłoszenie nr 648673-N-2018 z dnia 2018-11-15 r.   Kraków: „DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA GRODZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE ” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe   Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego   Zamówienie dotyczy...

czytaj więcej

MODYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na usługę pn. „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie odbioru z siedziby Zamawiającego, przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów dla Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

Kraków, dnia 14 listopada 2018 r.   MODYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na usługę pn. „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie odbioru z siedziby Zamawiającego, przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek  pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów dla Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie” Nr zamówienia: OZ.271.276.2018.MZY Zamawiający...

czytaj więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. postępowania pn.: „Wykonywanie usług polegających na sprzątaniu i utrzymaniu w ciągłej czystości pomieszczeń w budynku Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie przy ul. Wąwozowej 34, 34B oraz sprzątanie terenu zewnętrznego przed budynkiem”

                                                            Kraków, dnia 13.11.2018 r. Nr zamówienia: OZ.271.263.2018.MJ.Usł.Sp.   Zamawiający:   Grodzki Urząd Pracy w Krakowie 31-752 Kraków, ul. Wąwozowa 34     Dotyczy: postępowania pn.:    „Wykonywanie usług polegających na sprzątaniu i utrzymaniu w ciągłej czystości pomieszczeń w budynku Grodzkiego Urzędu Pracyw Krakowie przy ul. Wąwozowej 34, 34B  oraz sprzątanie terenu zewnętrznego przed budynkiem”   Informacja o...

czytaj więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY „ŚWIADCZENIE USŁUG CAŁODOBOWEGO DOZORU I OCHRONY OSÓB I MIENIA ORAZ OBIEKTU I POMIESZCZEŃ PRZYNALEŻNYCH DO GRODZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE ”

Nr zam.: OZ.271.262.2018.BK.Usł. Ochrony                                            Kraków, dnia 09.11.2018 r. Dotyczy: postępowania pn.: „ŚWIADCZENIE USŁUG CAŁODOBOWEGO DOZORU I OCHRONY OSÓB I MIENIA ORAZ OBIEKTU I POMIESZCZEŃ PRZYNALEŻNYCH DO GRODZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE ”.   INFORMACJA  O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY   Zamawiający Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, działając na podstawie art....

czytaj więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ

Nr zamówienia: OZ.271.276.2018.MZY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ „ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM W ZAKRESIE ODBIORU Z SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO PRZYJMOWANIA, PRZEMIESZCZANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK POCZTOWYCH, PACZEK POCZTOWYCH ORAZ ICH EWENTUALNYCH ZWROTÓW NA RZECZ GRODZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE” o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych...

czytaj więcej

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA p.n. : „DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA GRODZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE”

Nr. zam OZ. 271.304.2018.BK.Dostawa. Komputerów                  Kraków, dn. 30.10.2018 r.             Zamawiający : Grodzki Urząd Pracy w Krakowie ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków     Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę p.n. :„DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA GRODZKIEGO URZĘDU...

czytaj więcej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: „Dostawa sprzętu komputerowego dla Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie”

Zamawiający: Kraków, dnia 29.10.2018 r Grodzki Urząd Pracy w Krakowie 31-752 Kraków, ul. Wąwozowa 34 Nr zam.: OZ.271.304.2018.BK.Dostawa.Komputerów Dotyczy: otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pn. „Dostawa sprzętu komputerowego dla Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie”. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: Działając na podstawie art....

czytaj więcej

W Y J A Ś N I E N I A : do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ochrony p.n. : „DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA GRODZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE”

L.dz. OZ.271.272.2018.BK                                                                    Kraków, dn. 26.10.2018 r.                                                        W Y J A Ś N I E N I A :   do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ochrony p.n. : „DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA GRODZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE” Nr zam.:  Nr zam: OZ.271.304.2018.BK.Dostawa. Komputerów              ...

czytaj więcej

Protokół z wybory najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi pn. „Remont pomieszczeń w budynku Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie ”

Numer zamówienia: OZ.271.308.2018.MZY.     Protokół z wybory najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi pn. „Remont pomieszczeń w budynku Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie ”     Kraków, dnia 24 października 2018 r.       Zamawiający informuje, że w postępowaniu pod nazwą „Remont pomieszczeń w budynku Grodzkiego Urzędu Pracy w...

czytaj więcej

W Y J A Ś N I E N I A : do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ochrony p.n. : „DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA GRODZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE” Nr zam.: Nr zam: OZ.271.304.2018.BK.Dostawa. Komputerów

L.dz. OZ.271.259.2018.BK                                                                    Kraków, dn. 23.10.2018 r.                                                        W Y J A Ś N I E N I A :   do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ochrony p.n. : „DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA GRODZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE” Nr zam.:  Nr zam: OZ.271.304.2018.BK.Dostawa. Komputerów             Zamawiający...

czytaj więcej

Informacja z otwarcia ofert: „Wykonywanie usług polegających na sprzątaniu i utrzymaniu w ciągłej czystości pomieszczeń w budynku Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie przy ul. Wąwozowej 34, 34B oraz sprzątanie terenu zewnętrznego przed budynkiem”

Zamawiający: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie 31-752 Kraków, ul. Wąwozowa 34   Kraków, dnia 23.10.2018 r.    Nr zamówienia: OZ.271.263.2018.MJ.Usł.Sp.             Dotyczy: otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.    „Wykonywanie usług polegających na sprzątaniu i utrzymaniu w ciągłej czystości pomieszczeń w budynku Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie przy ul. Wąwozowej34, 34B  oraz sprzątanie terenu zewnętrznego...

czytaj więcej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: „ŚWIADCZENIE USŁUG CAŁODOBOWEGO DOZORU I OCHRONY OSÓB I MIENIA ORAZ OBIEKTU I POMIESZCZEŃ PRZYNALEŻNYCH DO GRODZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE ”

Zamawiający:                                                                                            Kraków, dnia 22.10.2018 r Grodzki Urząd Pracy w Krakowie 31-752 Kraków, ul. Wąwozowa 34   Nr zam.: OZ.271.262.2018.BK.Usł.Ochrony   Dotyczy: otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „ŚWIADCZENIE USŁUG CAŁODOBOWEGO DOZORU I OCHRONY OSÓB I MIENIA ORAZ OBIEKTU I POMIESZCZEŃ PRZYNALEŻNYCH DO GRODZKIEGO URZĘDU...

czytaj więcej

W Y J A Ś N I E N I A do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ochrony p.n. : ŚWIADCZENIE USŁUG CAŁODOBOWEGO DOZORU I OCHRONY OSÓB I MIENIA ORAZ OBIEKTU I POMIESZCZEŃ PRZYNALEŻNYCH DO GRODZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE Nr zam.: OZ.271.262.2018.BK.Usł. Ochrony

L.dz. OZ.271.231.2018.BK                                                                    Kraków, dn. 19.10.2018 r.                                                        W Y J A Ś N I E N I A :   do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ochrony p.n. : ŚWIADCZENIE USŁUG CAŁODOBOWEGO DOZORU I OCHRONY OSÓB I MIENIA ORAZ OBIEKTU I POMIESZCZEŃ PRZYNALEŻNYCH DO GRODZKIEGO URZĘDU PRACY...

czytaj więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – „DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA GRODZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE”

Ogłoszenie nr  637338-N-2018 z dnia 2018-10-17 r. Kraków: „DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA GRODZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE ” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej...

czytaj więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – „Wykonywanie usług polegających na sprzątaniu i utrzymaniu w ciągłej czystości pomieszczeń w budynku Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie przy ul. Wąwozowej 34, 34B oraz sprzątanie terenu zewnętrznego przed budynkiem”

Ogłoszenie nr  633814-N-2018 z dnia 2018-10-09 r.   Kraków: „Wykonywanie usług polegających na sprzątaniu i utrzymaniu w ciągłej czystości pomieszczeń w budynku Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie przy ul. Wąwozowej 34, 34B  oraz sprzątanie terenu zewnętrznego przed budynkiem” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe   Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego   Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków...

czytaj więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – „ŚWIADCZENIE USŁUG CAŁODOBOWEGO DOZORU I OCHRONY OSÓB I MIENIA ORAZ OBIEKTU I POMIESZCZEŃ PRZYNALEŻNYCH DO GRODZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE”

Ogłoszenie nr 633455-N-2018 z dnia 2018-10-08 r.…. Kraków: „ŚWIADCZENIE USŁUG CAŁODOBOWEGO DOZORU I OCHRONY OSÓB I MIENIA ORAZ OBIEKTU I POMIESZCZEŃ PRZYNALEŻNYCH DO GRODZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE ” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie Nazwa projektu...

czytaj więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – „MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH, UŻYTKOWYCH PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH ORAZ KASY FISKALNEJ”

Kraków, dnia 01.10.2018 r.   Nr zamówienia: OZ.271.251.7.2018.MJ.Szkol.Gr.EFS Zamawiający: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie 31-752 Kraków, ul. Wąwozowa 34 Dotyczy: postępowania pn.: „MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH, UŻYTKOWYCH PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH ORAZ KASY FISKALNEJ” Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29...

czytaj więcej

Informacja z otwarcia ofert – „MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH, UŻYTKOWYCH PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH ORAZ KASY FISKALNEJ”

Zamawiający: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie 31-752 Kraków, ul. Wąwozowa 34 Kraków, dnia 05.09.2018 r. Nr zamówienia: OZ.271.251.7.2018.MJ.Szkol.Gr.EFS Dotyczy: otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.„MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH, UŻYTKOWYCH PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH ORAZ KASY FISKALNEJ” Informacja z otwarcia ofert Działając na podstawie art. 86 ust....

czytaj więcej

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego: „MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH, UŻYTKOWYCH PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH ORAZ KASY FISKALNEJ”.

Kraków, dnia 10.08.2018 r.   Nr zamówienia:  OZ.271.215.6.2018.MJ.Szkol.Gr.EFS     Zamawiający:   Grodzki Urząd Pracy w Krakowie 31-752 Kraków, ul. Wąwozowa 34             Dotyczy: postępowania pn.  „MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH, UŻYTKOWYCH PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH ORAZ KASY FISKALNEJ”.       Zawiadomienie o  unieważnieniu przetargu nieograniczonego     Zgodnie z dyspozycją...

czytaj więcej

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH, UŻYTKOWYCH PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH ORAZ KASY FISKALNEJ”.

Zamawiający:   Grodzki Urząd Pracy w Krakowie 31-752 Kraków, ul. Wąwozowa 34   Kraków, dnia 25.07.2018 r.   Nr zamówienia:  OZ.271.215.6.2018.MJ.Szkol.Gr.EFS Dotyczy: otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.  „MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH, UŻYTKOWYCH PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH ORAZ KASY FISKALNEJ”.   Informacja z otwarcia ofert   Działając...

czytaj więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – „MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH, UŻYTKOWYCH PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH ORAZ KASY FISKALNEJ”

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.krakow.pl http://www.gupkrakow.pl     Ogłoszenie nr 590523-N-2018 z dnia 2018-07-17 r. Kraków:  „MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH, UŻYTKOWYCH PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH ORAZ KASY FISKALNEJ” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe   Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego  ...

czytaj więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – „OPIEKUN MEDYCZNY OSÓB STARSZYCH, CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCYH Z ELEMENTAMI REHABILITACJI I JĘZYKIEM NIEMIECKIM”

Nr zamówienia: OZ.271.150.4.2018.MJ.Szkol.Gr.EFS Zamawiający: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie 31-752 Kraków, ul. Wąwozowa 34 Dotyczy: postępowania pn.: „OPIEKUN MEDYCZNY OSÓB STARSZYCH, CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCYH Z ELEMENTAMI REHABILITACJI I JĘZYKIEM NIEMIECKIM” Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo...

czytaj więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – „SPAWACZ – /METODĄ TIG, MAG

Kraków, dnia 06.06.2018 r.   Nr zamówienia: OZ.271.154.5.2018.MJ.Szkol.Gr.EFS Zamawiający: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie 31-752 Kraków, ul. Wąwozowa 34 Dotyczy: postępowania pn.: „SPAWACZ – /METODĄ TIG, MAG, MIG/” Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych...

czytaj więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – „EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ I INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH POWYŻEJ 1KV”.

Kraków, dnia 28.05.2018 r.         Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ I INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH POWYŻEJ 1KV”. Nr. zam.: OZ.271.149.3.2018.BK.Szkol.Gr.EFS Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający – Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004...

czytaj więcej

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „SPAWACZ – /METODĄ TIG, MAG, MIG/”.

Zamawiający: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie 31-752 Kraków, ul. Wąwozowa 34 Kraków, dnia 23.05.2018 r. Nr zamówienia: OZ.271.154.5.2018.MJ.Szkol.Gr.EFS Dotyczy: otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.„SPAWACZ – /METODĄ TIG, MAG, MIG/”. Informacja z otwarcia ofert Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekstjednolity: Dz.U....

czytaj więcej

Otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „OPIEKUN MEDYCZNY OSÓB STARSZYCH, CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCYH Z ELEMENTAMI REHABILITACJI I JĘZYKIEM NIEMIECKIM”.

Zamawiający: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie 31-752 Kraków, ul. Wąwozowa 34 Kraków, dnia 18.05.2018 r. Nr zamówienia: OZ.271.150.4.2018.MJ.Szkol.Gr.EFS Dotyczy: otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „OPIEKUN MEDYCZNY OSÓB STARSZYCH, CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCYH Z ELEMENTAMI REHABILITACJI I JĘZYKIEM NIEMIECKIM”. Informacja z otwarcia ofert Działając na podstawie art....

czytaj więcej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:„EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ I INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH POWYŻEJ 1KV”.

Zamawiający: Kraków, dnia 18.05.2018 r Grodzki Urząd Pracy w Krakowie 31-752 Kraków, ul. Wąwozowa 34 Nr zam.: OZ.271.149.3,2018.BK.Szkol.Gr.EFS Dotyczy: otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ I INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH POWYŻEJ 1KV”. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy...

czytaj więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – „SPAWACZ – /METODĄ TIG, MAG, MIG/”

Data: 23/05/2018, godzina: 09:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Polski IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach:...

czytaj więcej

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na usługę – „OPIEKUN MEDYCZNY OSÓB STARSZYCH, CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCYH Z ELEMENTAMI REHABILITACJI I JĘZYKIEM NIEMIECKIM”

GRODZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE   MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na usługę – „OPIEKUN MEDYCZNY OSÓB STARSZYCH, CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCYH Z ELEMENTAMI REHABILITACJI I JĘZYKIEM NIEMIECKIM”, Nr zam: OZ.271.150.4.2018.MJ.Szkol.Gr.EFS   Zamawiający – Grodzki Urząd Pracy w Krakowie działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004...

czytaj więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – „KSIĘGOWOŚĆ Z ELEMENTAMI KADR I PŁAC”

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „KSIĘGOWOŚĆ Z ELEMENTAMI KADR I PŁAC”. Nr. zam.: OZ.271.135.2.2018.BK.Szkol.Gr.EFS Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający – Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r.,...

czytaj więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi „EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ I INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH POWYŻEJ 1KV”

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.krakow.pl http://www.gupkrakow.pl   Ogłoszenie nr  555592-N-2018 z dnia 2018-05-09 r.   Kraków: „EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ I INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH POWYŻEJ 1KV” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe   Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego   Zamówienie dotyczy projektu lub programu...

czytaj więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi „OPIEKUN MEDYCZNY OSÓB STARSZYCH, CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCYH Z ELEMENTAMI REHABILITACJI I JĘZYKIEM NIEMIECKIM”

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.krakow.pl http://www.gupkrakow.pl         Ogłoszenie nr  555534-N-2018 z dnia 2018-05-09 r..   Kraków:  „OPIEKUN MEDYCZNY OSÓB STARSZYCH, CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCYH Z ELEMENTAMI REHABILITACJI I JĘZYKIEM NIEMIECKIM” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe  ...

czytaj więcej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „KSIĘGOWOŚĆ Z ELEMENTAMI KADR I PŁAC”.

Zamawiający:                                                                                            Kraków, dnia 27.04.2018 r Grodzki Urząd Pracy w Krakowie 31-752 Kraków, ul. Wąwozowa 34         Nr zam.: OZ.271.135.2.2018.BK.Szkol.Gr.EFS Dotyczy: otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „KSIĘGOWOŚĆ Z ELEMENTAMI KADR I PŁAC”.     INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:   Działając na...

czytaj więcej

WYJAŚNIENIA do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę szkoleniową: „KSIĘGOWOŚĆ Z ELEMENTAMI KADR I PŁAC” Nr zam.: OZ.271.135.2.2018.BK.Szkol.Gr.EFS

GRODZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE                                        Kraków, dn. 23.04.2018 r. Do wszystkich uczestników postępowania           W Y J A Ś N I E N I A                       do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę szkoleniową: „KSIĘGOWOŚĆ Z ELEMENTAMI KADR I PŁAC” Nr zam.: OZ.271.135.2.2018.BK.Szkol.Gr.EFS               Zamawiający – Grodzki...

czytaj więcej

KSIĘGOWOŚĆ Z ELEMENTAMI KADR I PŁAC”

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.krakow.pl http://www.gupkrakow.pl Ogłoszenie nr 547864-N-2018 z dnia 2018-04-19 Kraków: „KSIĘGOWOŚĆ Z ELEMENTAMI KADR I PŁAC” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej tak Nazwa projektu lub programu 1)„Aktywizacja...

czytaj więcej

Protokół z wykonanych czynności do zamówienia: OZ.271.21.2018.BK Szkol.Ind

Nr. zam.:OZ.271.21.2018.BK Szkol.Ind. Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Grodzkim Urzędzie Pracyw w Krakowie Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro z dnia 02.02.2018 r. Przedmiot zamówienia: SPAWANIE METODĄ TIG I,II,III STOPIEŃ Wartość szacunkowa zamówienia ustalona...

czytaj więcej

Ogłoszenie o wyborze oferty – „Elektromonter zakładowy”

OGŁOSZENIE O WYBORZE  OFERTY   I. NUMER  ZAMÓWIENIA OZ.271.102.4.2016.AKO./Szkol./Gr./EFS II.  Nazwa i adres  Zamawiającego Nazwa : Gmina Kraków – Grodzki Urząd Pracy w Krakowie Adres pocztowy: ulica Wąwozowa 34 Miejscowość:                     Kod pocztowy:                     Województwo: Kraków                               31-752                                  Małopolskie Telefon: 12 68-68-000                            Fax : 12 68-68-216 Postępowanie ogłoszono : na stronie portalu...

czytaj więcej

Ogłoszenie o zamówieniu – „OBSŁUGA KSIĘGOWO – RACHUNKOWA:

Nr ogłoszenia: 103780-2016 Data zamieszczenia: 26-04-2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczenie ogłoszenia : obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy : zamówienia publicznego Sekcja I : Zamawiający I : Nazwa i adres :Gmina Kraków – Grodzki Urząd Pracy w Krakowie 31-752 Kraków , ul. Wąwozowa 34, woj. małopolskie Tel. 012 68-68-000 FAX : 012 68-68-216...

czytaj więcej

Ogłoszenie o zamówieniu OZ.271.114.10.2016.AKO/Szkol./Gr. /EFS – „KIEROWCA -OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH”

Nr ogłoszenia: 102150-2016 Data zamieszczenia: 25.04.2016 Zamieszczenie ogłoszenia : obowiązkowe Ogłoszenie  dotyczy : zamówienia publicznego     OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU   Sekcja I : Zamawiający I : Nazwa i adres :Gmina Kraków – Grodzki Urząd Pracy w Krakowie 31-752 Kraków , ul. Wąwozowa 34, woj. małopolskie Tel. 012 68-68-000     FAX...

czytaj więcej

Ogłoszenie o zamówieniu OZ.271.115.11.2016.AKO/Szkol./Gr. /EFS – „GRAFIKA KOMPUTEROWA”

Nr ogłoszenia: 102236-2016 Data zamieszczenia: 25.04.2016 Zamieszczenie ogłoszenia : obowiązkowe Ogłoszenie  dotyczy : zamówienia publicznego                                    OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU   Sekcja I : Zamawiający I : Nazwa i adres :Gmina Kraków – Grodzki Urząd Pracy w Krakowie 31-752 Kraków , ul. Wąwozowa 34, woj. małopolskie Tel. 012 68-68-000    ...

czytaj więcej

Ogłoszenie o wyborze – KIEROWCA – OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH

OGŁOSZENIE O WYBORZE  OFERTY   I. NUMER  ZAMÓWIENIA OZ.271.85.2016.AKO./Szkol./Gr. II.  Nazwa i adres  Zamawiającego Nazwa : Gmina Kraków – Grodzki Urząd Pracy w Krakowie Adres pocztowy: ulica Wąwozowa 34 Miejscowość:                     Kod pocztowy:                     Województwo: Kraków                               31-752                                  Małopolskie Telefon: 12 68-68-000                            Fax : 12 68-68-216 Postępowanie ogłoszono :   na stronie...

czytaj więcej

Powrót Ogłoszenie o wyborze – ELEKTROMONTER ZAKŁADOWY

OGŁOSZENIE O WYBORZE  OFERTY   I. NUMER  ZAMÓWIENIA OZ.271.84.2016.AKO./Szkol./Gr. II.  Nazwa i adres  Zamawiającego Nazwa : Gmina Kraków – Grodzki Urząd Pracy w Krakowie Adres pocztowy: ulica Wąwozowa 34 Miejscowość:                     Kod pocztowy:                     Województwo: Kraków                               31-752                                  Małopolskie Telefon: 12 68-68-000                            Fax : 12 68-68-216 Postępowanie ogłoszono : na stronie portalu...

czytaj więcej

Ogłoszenie o zamówieniu OZ.271.117.13.2016.BK.Szkol.Gr.EFS – „OPIEKUN MEDYCZNY OSÓB STARSZYCH, CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ELEMENTAMI REHABILITACJI I JĘZYKIEM NIEMIECKIM”

Nr ogłoszenia: 99910-2016 Data zamieszczenia: 21.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Sekcja I : Zamawiający I : Nazwa i adres: Gmina Kraków – Grodzki Urząd Pracy w Krakowie 31-752 Kraków , ul. Wąwozowa 34, woj. małopolskie Tel. 12 68-68-000 FAX : 12 68-68-216 adres strony internetowej zamawiającego : http://www/. gupkrakow.pl Rodzaj...

czytaj więcej

Ogłoszenie o zamówieniu OZ.271.118.14.2016.BK.Szkol. Gr. EFS – „MAGAZYNIER I OBSŁUGA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH”

Nr ogłoszenia: 99864-2016 Data zamieszczenia: 21.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Sekcja I : Zamawiający I : Nazwa i adres: Gmina Kraków – Grodzki Urząd Pracy w Krakowie 31-752 Kraków , ul. Wąwozowa 34, woj. małopolskie Tel. 12 68-68-000 FAX : 12 68-68-216 adres strony internetowej zamawiającego : http://www/. gupkrakow.pl Rodzaj...

czytaj więcej

Ogłoszenie o zamówieniu OZ.271.111.8.2016.MJ.Szkol.Gr.EFS – SPRZEDAWCA – FAKTURZYSTA

Nr ogłoszenia: 99824-2016 Data zamieszczenia:21.04.2016 Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Sekcja I: Zamawiający I: Nazwa i adres: Gmina Kraków – Grodzki Urząd Pracy w Krakowie 31-752 Kraków, ul. Wąwozowa 34, woj. małopolskie Tel. 12 68-68-000 FAX : 12 68-68-216 adres strony internetowej zamawiającego: http://www. gupkrakow.pl Rodzaj...

czytaj więcej

Ogłoszenie o zamówieniu OZ.271.112.9.2016.MJ.Szkol.Gr.EFS – „OPIEKUN W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM”

Nr ogłoszenia: 99772-2016 Data zamieszczenia:21.04.2016 Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Sekcja I: Zamawiający I: Nazwa i adres: Gmina Kraków – Grodzki Urząd Pracy w Krakowie 31-752 Kraków, ul. Wąwozowa 34, woj. małopolskie Tel. 12 68-68-000 FAX : 12 68-68-216 adres strony internetowej zamawiającego: http://www. gupkrakow.pl Rodzaj...

czytaj więcej

Ogłoszenie o zamówieniu OZ-271.107.7.2016.BK.Szkol.Gr.EFS – KURS FLORYSTYCZNY – Z MODUŁEM SPRZEDAWCY I OBSŁUGĄ KAS FISKALNYCH

Nr ogłoszenia: 98104-2016 Data zamieszczenia: 20.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Sekcja I : Zamawiający I : Nazwa i adres: Gmina Kraków – Grodzki Urząd Pracy w Krakowie 31-752 Kraków , ul. Wąwozowa 34, woj. małopolskie Tel. 12 68-68-000 FAX : 12 68-68-216 adres strony internetowej zamawiającego : http://www.gupkrakow.pl Rodzaj zamawiającego...

czytaj więcej

Ogłoszenie o zamówieniu nr OZ.271.40.2016.BK.Szkol.Gr. – „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ”

Nr ogłoszenia: 63664-2016 Data zamieszczenia: 21.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Sekcja I : Zamawiający I : Nazwa i adres: Gmina Kraków – Grodzki Urząd Pracy w Krakowie 31-752 Kraków , ul. Wąwozowa 34, woj. małopolskie Tel. 12 68-68-000 FAX : 12 68-68-216 adres strony internetowej zamawiającego : http://www/. gupkrakow.pl Rodzaj...

czytaj więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty – „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ”

GRODZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY   Nr zamówienia: OZ.271.40.2016.BK.Szkol.Gr.   I. Zamawiający: Gmina Kraków – Grodzki Urząd Pracy w Krakowie 31-752 Kraków, ul. Wąwozowa 34 woj. małopolskie tel.: /12/ 68-68-000 fax: /12/ 645-12-70 www.gupkrakow.pl e-mail: grodzki @gupkrakow.pl krkr@praca.gov.pl REGON: 357124926 NIP: 678-27-48-246   II. Postępowanie...

czytaj więcej

Ogłoszenie o zamówieniu OZ.271.105.6.2016.MJ.Szkol.Gr.EFS – „PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY”

Nr ogłoszenia: 92320-2016 Data zamieszczenia: 15.04.2016 Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Sekcja I: Zamawiający I: Nazwa i adres: Gmina Kraków – Grodzki Urząd Pracy w Krakowie 31-752 Kraków, ul. Wąwozowa 34, woj. małopolskie Tel. 12 68-68-000 FAX : 12 68-68-216 adres strony internetowej zamawiającego: http://www. gupkrakow.pl Rodzaj...

czytaj więcej

Ogłoszenie o zamówieniu OZ.271.102.4.2016.AKO/Szkol./Gr. /EFS – „ELEKTROMONTER ZAKŁADOWY”

Nr ogłoszenia: 92058-2016 Data zamieszczenia: 15.04.2016 Zamieszczenie ogłoszenia : obowiązkowe Ogłoszenie  dotyczy : zamówienia publicznego   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Sekcja I : Zamawiający I : Nazwa i adres :Gmina Kraków – Grodzki Urząd Pracy w Krakowie 31-752 Kraków , ul. Wąwozowa 34, woj. małopolskie Tel. 012 68-68-000     FAX : 012...

czytaj więcej

Ogłoszenie o zamówieniu OZ.271.103.5.2016.AKO/Szkol./Gr. /EFS – „Organizator usług cateringowych”

Nr ogłoszenia: 92212-2016 Data zamieszczenia: 15.04.2016 Zamieszczenie ogłoszenia : obowiązkowe Ogłoszenie  dotyczy : zamówienia publicznego   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Sekcja I : Zamawiający I : Nazwa i adres :Gmina Kraków – Grodzki Urząd Pracy w Krakowie 31-752 Kraków , ul. Wąwozowa 34, woj. małopolskie Tel. 012 68-68-000     FAX : 012...

czytaj więcej

Ogłoszenie o zamówieniu OZ.271.96.2016.MJ.Szkol.Gr. – „Prawo jazdy kategorii D …”

Nr ogłoszenia: 89210-2016 Data zamieszczenia: 14.04.2016 Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Sekcja I: Zamawiający I: Nazwa i adres: Gmina Kraków – Grodzki Urząd Pracy w Krakowie 31-752 Kraków, ul. Wąwozowa 34, woj. małopolskie Tel. 12 68-68-000 FAX : 12 68-68-216 adres strony internetowej zamawiającego: http://www. gupkrakow.pl Rodzaj...

czytaj więcej

Ogłoszenie o zamówieniu OZ.271.95.2016.MJ.Szkol.Gr.- „Pradwo jazdy kategorii C ….”

Nr ogłoszenia: 89106-2016 Data zamieszczenia: 14.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Sekcja I: Zamawiający I: Nazwa i adres: Gmina Kraków – Grodzki Urząd Pracy w Krakowie 31-752 Kraków, ul. Wąwozowa 34, woj. małopolskie Tel. 12 68-68-000 FAX : 12 68-68-216 adres strony internetowej zamawiającego: http://www. gupkrakow.pl Rodzaj...

czytaj więcej

Ogłoszenie o zamówieniu OZ.271.97.3.2016.AKO/Szkol./Gr. /EFS – „Podstawy obsługi komputera”

Nr ogłoszenia: 88616-2016 Data zamieszczenia: 14.04.2016 Zamieszczenie ogłoszenia : obowiązkowe Ogłoszenie  dotyczy : zamówienia publicznego   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU     Sekcja I : Zamawiający I : Nazwa i adres :Gmina Kraków – Grodzki Urząd Pracy w Krakowie 31-752 Kraków , ul. Wąwozowa 34, woj. małopolskie Tel. 012 68-68-000    ...

czytaj więcej

Ogłoszenie o zamówieniu OZ.271.94.2016.BK.Szkol.Gr. – „KASJER HANDLOWY”

Nr ogłoszenia: 85396-2016 Data zamieszczenia:12.04.2016 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: 86056-2016 Data zamieszczenia:13.04.2016 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: 86416-2016 Data zamieszczenia:13.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Sekcja I : Zamawiający I : Nazwa i adres: Gmina Kraków – Grodzki Urząd Pracy w Krakowie 31-752 Kraków , ul. Wąwozowa 34, woj. małopolskie Tel. 12...

czytaj więcej

Ogłoszenie o zamówieniu OZ.271.81.2016.BK.Szkol.Gr. – „MAGAZYNIER I OBSŁUGA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH”

Nr ogłoszenia: 85958-2016 Data zamieszczenia: 13.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Sekcja I : Zamawiający I : Nazwa i adres: Gmina Kraków – Grodzki Urząd Pracy w Krakowie 31-752 Kraków , ul. Wąwozowa 34, woj. małopolskie Tel. 12 68-68-000 FAX : 12 68-68-216 adres strony internetowej zamawiającego : http://www/. gupkrakow.pl Rodzaj...

czytaj więcej

Ogłoszenie o zamówieniu OZ.271.88.2016.MJ.Szkol.Gr. – „Sprzedawca – Fakturzysta”

Nr ogłoszenia: 85978-2016 Data zamieszczenia:13.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Sekcja I: Zamawiający I: Nazwa i adres: Gmina Kraków – Grodzki Urząd Pracy w Krakowie 31-752 Kraków, ul. Wąwozowa 34, woj. małopolskie Tel. 12 68-68-000 FAX : 12 68-68-216 adres strony internetowej zamawiającego: http://www. gupkrakow.pl Rodzaj zamawiającego:...

czytaj więcej

Ogłoszenie o zamówieniu OZ.271.83.2016.AKO/Szkol./Gr. – „POMOC KSIĘGOWEJ”

Nr ogłoszenia: 85642-2016 Data zamieszczenia:12.04.2016 Zamieszczenie ogłoszenia : obowiązkowe Ogłoszenie  dotyczy : zamówienia publicznego   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU   Sekcja I : Zamawiający I : Nazwa i adres :Gmina Kraków – Grodzki Urząd Pracy w Krakowie 31-752 Kraków , ul. Wąwozowa 34, woj. małopolskie Tel. 012 68-68-000     FAX : 012...

czytaj więcej

Ogłoszenie o zamówieniu OZ.271.84.2016.AKO/Szkol./Gr. – „ELEKTROMONTER ZAKŁADOWY”

Nr ogłoszenia: 85870-2016 Data zamieszczenia: 12.04.2016 Zamieszczenie ogłoszenia : obowiązkowe Ogłoszenie  dotyczy : zamówienia publicznego   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU   Sekcja I : Zamawiający I : Nazwa i adres :Gmina Kraków – Grodzki Urząd Pracy w Krakowie 31-752 Kraków , ul. Wąwozowa 34, woj. małopolskie Tel. 012 68-68-000     FAX :...

czytaj więcej

Ogłoszenie o zamówieniu OZ.271.85.2016.AKO/Szkol./Gr. – „KIEROWCA -OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH”

Nr ogłoszenia: 85604-2016 Data zamieszczenia: 12.04.2016   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU   Zamieszczenie ogłoszenia : obowiązkowe Ogłoszenie  dotyczy : zamówienia publicznego Sekcja I : Zamawiający I : Nazwa i adres :Gmina Kraków – Grodzki Urząd Pracy w Krakowie 31-752 Kraków , ul. Wąwozowa 34, woj. małopolskie Tel. 012 68-68-000     FAX :...

czytaj więcej

Ogłoszenie o zamówieniu nr OZ.271.87.2016.BK.Szkol.Gr. – „SPAWACZ – METODĄ TIG. MAG. MIG”

Nr ogłoszenia: 86372-2016 Data zamieszczenia: 12.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Sekcja I : Zamawiający I : Nazwa i adres: Gmina Kraków – Grodzki Urząd Pracy w Krakowie 31-752 Kraków , ul. Wąwozowa 34, woj. małopolskie Tel. 12 68-68-000 FAX : 12 68-68-216 adres strony internetowej zamawiającego : http://www/. gupkrakow.pl Rodzaj...

czytaj więcej

Ogłoszenie o zamówieniu nr OZ.271.82.2.2016.BK.Szkol.Gr.EFS – „SPAWACZ – METODĄ TIG. MAG. MIG”

Nr ogłoszenia: 85306-2016 Data zamieszczenia: 12.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Sekcja I : Zamawiający I : Nazwa i adres: Gmina Kraków – Grodzki Urząd Pracy w Krakowie 31-752 Kraków , ul. Wąwozowa 34, woj. małopolskie Tel. 12 68-68-000 FAX : 12 68-68-216 adres strony internetowej zamawiającego : http://www/. gupkrakow.pl Rodzaj...

czytaj więcej

Zamówienie Nr: OZ.271.29.1.2016.MJ.Bad.Lek.EFS – „Badania lekarskie”

GRODZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NUMER OGŁOSZENIA: 44452-2016 DATA ZAMIESZCZENIA: 29.02.2016 r. Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kraków – Grodzki Urząd Pracy w Krakowie 31-752 Kraków, ul. Wąwozowa 34, woj. małopolskie Telefon: 12 68-68-000 Fax: 12...

czytaj więcej

OGŁOSZENIE WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

GRODZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE OGŁOSZENIE WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY   Nr zamówienia: OZ.271.29.1.2016.MJ.Bad.Lek.EFS   I. Zamawiający: Gmina Kraków – Grodzki Urząd Pracy w Krakowie 31-752 Kraków, ul. Wąwozowa 34 woj. małopolskie tel.: /12/ 68-68-000 fax: /12/ 645-12-70 www.gupkrakow.pl e-mail: grodzki @gupkrakow.pl krkr@praca.gov.pl REGON: 357124926 NIP: 678-27-48-246   II. Postępowanie ogłoszono:...

czytaj więcej

Ogłoszenie o wyborze oferty – „SPOTKANIE INSPIRUJĄCE”

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY I. NUMER ZAMÓWIENIA OZ.271.25.2016.AKO./Szkol./Gr. II. Nazwa i adres Zamawiającego Nazwa : Gmina Kraków – Grodzki Urząd Pracy w Krakowie Adres pocztowy: ulica Wąwozowa 34 Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo: Kraków 31-752 Małopolskie Telefon: 12 68-68-000 Fax : 12 68-68-216 Postępowanie ogłoszono : 2.    na stronie portalu...

czytaj więcej

Ogłoszenie o zamówieniu nr OZ.271.25.2016.AKO/Szkol./Gr. „SPOTKANIE INSPIRUJĄCE”

Nr ogłoszenia: 36580-2016 Data zamieszczenia: 18.02.2016 Zamieszczenie ogłoszenia : obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy : zamówienia publicznego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Sekcja I : Zamawiający I : Nazwa i adres :Gmina Kraków – Grodzki Urząd Pracy w Krakowie 31-752 Kraków , ul. Wąwozowa 34, woj. małopolskie Tel. 012 68-68-000 FAX : 012...

czytaj więcej

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

GRODZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY   Nr zamówienia: OZ.271.442.24.2015.BK.Szkol.Gr.EFS   I. Zamawiający: Gmina Kraków – Grodzki Urząd Pracy w Krakowie 31-752 Kraków, ul. Wąwozowa 34 woj. małopolskie tel.: /12/ 68-68-000 fax: /12/ 645-12-70 www.gupkrakow.pl e-mail: grodzki @gupkrakow.pl krkr@praca.gov.pl REGON: 357124926 NIP: 678-27-48-246   II. Postępowanie...

czytaj więcej

Powrót OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY 001

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY SEKCJA I : ZAMAWIAJĄCY I.1) Nazwa i Adres Nazwa : Gmina Kraków – Grodzki Urząd Pracy w Krakowie Adres pocztowy: ulica Wąwozowa 34 Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo: Kraków 31-752 Małopolskie Telefon: 12 68-68-000 Fax : 12 68-68-216 adres strony internetowej zamawiającego : http://www. gupkrakow.pl...

czytaj więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Sekcja I : Zamawiający   I : Nazwa i adres: Gmina Kraków – Grodzki Urząd Pracy w Krakowie 31-752 Kraków , ul. Wąwozowa 34, woj. małopolskie Tel. 12 68-68-000 FAX : 12 68-68-216 adres strony internetowej zamawiającego : http://www/. gupkrakow.pl Rodzaj zamawiającego : administracja samorządowa  ...

czytaj więcej