Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

Programy

UCHWAŁA NR XLVII/847/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu Promocji Zatrudnienia, Aktywizacji Zawodowej na lata 2016-2020 w Gminie Miejskiej Kraków”.

 

Programy

Program Gwarancja 50+

Zapraszamy osoby bezrobotne  zarejestrowane w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie do udziału w PROGRAMIE  GWARANCJA 50 +

w ramach którego, uczestnicy mogą skorzystać z:

  • cyklu szkoleń inspirujących
  • indywidualnego wsparcia trenera
  • szkoleń zawodowych
  • staży
  • prac interwencyjnych
  • dotacji na działalność gospodarczą
  • zatrudnienia na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy
  • oraz innych forma wsparcia indywidualnie dobranych do potrzeb uczestnika.

 

Do udziału w Programie mogą przystąpić:

osoby bezrobotne, które ukończyły 50 lat i posiadają ustalony I lub II profil pomocy

NABÓR DO PROGRAMU zakończony