Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

Krakowskie Obserwatorium Rynku Pracy

1 marca 2021 r. uruchomiliśmy Krakowskie Obserwatorium Rynku Pracy, które ma na celu:

  • wspomaganie procesów decyzyjnych poprzez monitorowanie zmian społeczno-gospodarczych zachodzących na krakowskim rynku pracy oraz przekazywanie zdobytych informacji i analiz celem umożliwienia podjęcia kluczowych i trafnych decyzji w zakresie kreowania polityki zatrudnienia jak i edukacji, przy użyciu dostępnych narzędzi wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

 

  • bieżącą analizę publikowanych badań i statystyk w zakresie społeczno-gospodarczym ze szczególnym uwzględnieniem zachodzących trendów na lokalnym i krakowskim rynku pracy,

 

  • nawiązanie współpracy z instytucjami, zajmującymi się bieżącą analizą
    i monitorowaniem rynku pracy i zachodzących zjawisk społeczno-gospodarczych
    w zakresie wymiany i udostępniania informacji,
  • analizę i oszacowanie zagrożeń możliwych do wystąpienia na krakowskim rynku pracy oraz przeciwdziałanie ich powstaniu.

 

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi publikacjami dotyczącymi krakowskiego rynku pracy!