Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

Urząd pracy

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

ul. Wąwozowa 34

31-752 Kraków

Godziny przyjęć stron

Zamknięte do odwołania

poniedziałek – piątek od 745 do 1445

NIP: 678-27-48-246

e-mail: grodzki@gupkrakow.pl

skrytka EPUAP: /gupkrakow/SkrytkaESP

formularz w systemie praca.gov.pl

Centrala 12 68 68 000
Fax 12 686 81 44
Sekretariat 12 643 15 61

12 643 48 76

Portiernia 12 68 68 121
Inspektor ochrony danych Mateusz Kęsek, tel. 12 68 68 230

iod@gupkrakow.pl

Rejestracja internetowa 12 68 68 061

12 68 68 059

12 68 68 057

12 68 68 055

Ustalenie terminu wizyty w Referacie Pośrednictwa Pracy i Usług Sieci EURES

Osoby, których nazwisko

zaczyna się na literę od A – L

12 68 68 151

12 68 68 152

12 68 68 153

12 68 68 154

12 68 68 155

12 68 68 156

12 68 68 158

12 68 68 159

12 68 68 160

12 68 68 162

Ustalenie terminu wizyty w Referacie Pośrednictwa Pracy i Usług Sieci EURES

Osoby, których nazwisko

zaczyna się na literę od M – Z

12 68 68 164

12 68 68 165

12 68 68 167

12 68 68 168

12 68 68 169

12 68 68 170

12 68 68 171

12 68 68 172

12 68 68 173

12 68 68 174

Termin stawienia się w Referacie Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych 12 68 68 105
Zaświadczenia 12 68 68 129
Wizyta w poradnictwie zawodowym 12 68 68 204

12 68 68 205

12 68 68 206

12 68 68 207

12 68 68 208

Zgłaszanie wolnych miejsc pracy 12 68 68 200
Zgłoszenia wolnego miejsca zatrudnienia dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności 12 68 68 105
Obsługa Krajowego Funduszu szkoleniowego, informacja nt. szkoleń dla osób bezrobotnych 12 68 68 235

12 68 68 285

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 12 68 68 219

12 68 68 244

12 68 68 203

Informacja Starosty 12 68 68 218

12 68 68 266

Zezwolenia na pracę sezonową 12 68 68 218

12 68 68 266

Staże, bon stażowy, stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki, refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 6 (a w przypadku dziecka z orzeczonym stopniem niepełnosprawności do lat 7)

12 68 68 215

12 68 68 275

Jednorazowe przyznanie środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej, prace społecznie – użyteczne

12 68 68 213

Dodatek aktywizacyjny, dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia, jednorazowa refundacja kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego, bon zatrudnieniowy dla osób do 30 roku życia, prace interwencyjne

12 68 68 284

12 68 68 265

Refundacja kosztów doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy, roboty publiczne

12 68 68 214

Dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia Działalności gospodarczej w ramach projektu współfinansowanego z EFS, szkolenia współfinansowane ze środków EFS

12 68 68 108

Staże w ramach projektu współfinansowanego z EFS

12 68 68 111

Dotacje, zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy, szkolenia i staże ze środków PFRON

12 68 68 109

Lokalizacja urzędu: więcej

Dojazd środkami komunikacji publicznej: więcej

Dojazd środkami komunikacji publicznej:

Aktualne rozkłady jazdy:

MPK w Krakowie

Jakdojade.pl

Należy wysiąść na przystanku Wiadukty lub Elektromontaż.