Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ W 2020 i 2021 ROKU

Działając na podstawie § 6 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1189) ustala się w roku 2020 następujące terminy wypłat świadczeń dla bezrobotnych:

 

 1. 10 – 17.01
 2. 12 – 19.02
 3. 12 – 19.03
 4. 10 – 20.04
 5. 12 – 19.05
 6. 12 – 19.06
 7. 10 – 17.07
 8. 12 – 19.08
 9. 11 – 18.09
 10. 12 – 19.10
 11. 12 – 19.11
 12. 11 – 18.12

 

Jednocześnie przypominamy że termin wypłaty w miesiącu grudniu 2019 r. to 12 – 19.12


Działając na podstawie § 6 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1189) ustala się w roku 2021 następujące terminy wypłat świadczeń dla bezrobotnych:

 

 1. 12 – 19.01
 2. 12 – 19.02
 3. 12 – 19.03
 4. 12 – 19.04
 5. 12 – 19.05
 6. 11 – 18.06
 7. 12 – 19.07
 8. 12 – 19.08
 9. 10 – 17.09
 10. 12 – 19.10
 11. 12 – 19.11
 12. 10 – 17.12