Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji

Bony szkoleniowe

Bony szkoleniowe Bon szkoleniowy stanowi gwarancję skierowania osoby bezrobotnej do 30 r. życia na wskazane przez nią szkolenie oraz opłacenia kosztów, które zostaną poniesione w związku z...

Finansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji

Finansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji Grodzki Urząd Pracy w Krakowie na wniosek bezrobotnego lub poszukującego pracy, może sfinansować ze środków Funduszu Pracy, do wysokości...

Finansowanie kosztów studiów podyplomowych

Finansowanie kosztów studiów podyplomowych Grodzki Urząd Pracy w Krakowie na wniosek osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy, może sfinansować z Funduszu Pracy do 100% kosztów studiów...

Pożyczka szkoleniowa

Pożyczka szkoleniowa Grodzki Urząd Pracy w Krakowie na wniosek bezrobotnego lub poszukującego pracy, może udzielić pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia do wysokości 400% przeciętnego...

Szkolenia indywidualne i grupowe

Szkolenia indywidualne i grupowe Szkolenia finansowane ze środków Funduszu Pracy organizowane są w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji zwiększających szansę na...