Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji

Bony szkoleniowe

Bony szkoleniowe Bon szkoleniowy stanowi gwarancję skierowania osoby bezrobotnej do 30 r. życia na wskazane przez nią szkolenie oraz opłacenia kosztów, które zostaną...

Finansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji

Finansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji Grodzki Urząd Pracy w Krakowie na wniosek bezrobotnego lub poszukującego pracy, może sfinansować ze środków...

Szkolenia indywidualne

Szkolenia indywidualne Szkolenia finansowane ze środków Funduszu Pracy organizowane są w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji zwiększających...