Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

Wyjaśnienie dotyczące szkoleń.

W związku z dużą liczbą składanych wniosków o skierowanie na szkolenie, w których powtarza się kilka powiązanych ze sobą instytucji szkoleniowych oraz zapytań kierowanych do nas drogą elektroniczną o współpracę z tymi instytucjami uprzejmie informujemy, że nie uczestniczymy w projekcie „Aktywizacja osób bezrobotnych 2018-2022” i nie posiadamy żadnej wiedzy o realizacji takiego projektu.
Informujemy również, że wnioski o skierowanie na szkolenia mogą składać wyłącznie uprawnione osoby i w tym zakresie nie jest potrzebna żadna pomoc i pośrednictwo instytucji szkoleniowych.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, wyboru instytucji szkoleniowych dokonujemy na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy prawo zamówień publicznych i regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w tut. Urzędzie.