Usługa elektroniczna Usługa elektroniczna

Sprawdź datę swojej wizyty w Urzędzie

Numer identyfikacyjny   


Można go odczytać z każdej decyzji otrzymanej z Urzędu

Uwagi:
  • nie należy wpisywać całego znaku sprawy, tylko zaznaczony poniżej 11 znakowy jego fragment,
  • w pole "numer identyfikacyjny"
   • nie należy wpisywać numeru PESEL,
   • nie należy wpisywać imienia i nazwiska,
   • nie należy wpisywać numeru decyzji.
  • Należy wpisać:
   • identyfikator w formie xxxxxx/xxxxx (np. 210111/09878) mają nadane osoby które po raz pierwszy rejestrowały się w 2011 roku (posiada on ukośnik prawy (slash) i należy go wpisać - stanowi on integralną część identyfikatora )
   • pozostałe identyfikatory należy wpisać jako ciąg 11 nierozdzielanych żadnym znakiem cyfr np. 19800101123 (na niektórych decyzjach mogą Państwo spotkać zapis np. 19800101-123 wówczas przy wprowadzaniu w pole numer identyfikacyjny należy pominąć myślnik (-))
Decyzja
 

 

lub ze skierowania do pracy

 

skierowanie do pracy
 
  • Losowo wybrane cztery cyfry z Państwa numeru PESEL - należy je wpisać w odpowiedniej kolejności w pole które pojawi się po podaniu numeru identyfikacyjnego.