Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

Rusza nabór wniosków o przyznanie bonu zatrudnieniowego dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia

Od dnia 25.03.2021 ogłaszamy nabór wniosków o przyznanie bonu zatrudnieniowego dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia. Nabór będzie prowadzony przez cały rok (do wyczerpania środków).
 
SKŁADANIE WNIOSKU

Przed złożeniem wniosku o przyznanie bonu zatrudnieniowego dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia zapoznaj się z informacjami:
 
KLIKNIJ TUTAJ ABY PRZEJŚĆ DO INFORMACJI
 
Na komplet dokumentów składają się:

  • Wniosek o przyznanie bonu zatrudnieniowego dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia (.DOC,.PDF)
  • Indywidualny-Plan-Działania-Formularz-IPD (.PDF)

 
Pobierz i wypełnij powyższy wzór dokumentu wraz z załącznikami, a następnie złóż je w wybranej formie:

  • papierowej – przesyłając listownie na adres Grodzki Urząd Pracy w Krakowie ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków lub osobiście do skrzyni ustawionej przy wejściu do budynku Urzędu czynnej całą dobę (z napisem DZIENNIK PODAWCZY),
  • elektronicznej poprzez platformę e-PUAP, praca.gov,

Wnioski składane w formie elektronicznej muszą być opatrzone:

  • kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub,
  • podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

Wnioski niepodpisane w sposób wskazany powyżej, nie będą podlegały rozpatrzeniu.
 
Odpowiedź na wniosek zostanie przesłana listownie do Wnioskodawcy w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku. Urząd nie będzie informował telefonicznie o rozpatrzeniu wniosku przed tym terminem.
 
Pracodawca zatrudniając osobę bezrobotną w ramach bonu zatrudnieniowego otrzyma refundację części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne przez okres 12 miesięcy w kwocie zasiłku dla bezrobotnych (1200,00 zł – obowiązującej w roku 2021).
 

Jeśli masz pytania – zadzwoń!
Od poniedziałku do piątku w godzinach 7:45 – 14:45 informacje na temat procedury zawarcia umowy o zatrudnienie w ramach bonu zatrudnieniowego są pod numerem telefonu:

12 68 68 265