Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

Rusza nabór wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego po 50 roku życia!

Od dnia 22.03.2021 ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia. Nabór będzie prowadzony przez cały rok (do wyczerpania środków).
 
SKŁADANIE WNIOSKU

Przed złożeniem wniosku o przyznanie dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia zapoznaj się z informacjami:
 
KLIKNIJ TUTAJ ABY PRZEJŚĆ DO INFORMACJE
 
Na komplet dokumentów składają się:

  • Wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia (.DOC,.PDF)
  • Formularz Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis / załącznik nr 2/ (.PDF)

Pobierz i wypełnij powyższy wzór dokumentu wraz z załącznikami, a następnie złóż je w wybranej formie:

  • papierowej – przesyłając listownie na adres Grodzki Urząd Pracy w Krakowie ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków lub osobiście do skrzyni ustawionej przy wejściu do budynku Urzędu czynnej całą dobę (z napisem DZIENNIK PODAWCZY),
  • elektronicznej poprzez platformę e-PUAP, praca.gov,

Wnioski składane w formie elektronicznej muszą być opatrzone:

  • kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub,
  • podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

Wnioski niepodpisane w sposób wskazany powyżej, nie będą podlegały rozpatrzeniu.
 
Złóż tyle wniosków ile osób pragniesz zatrudnić w myśl zasady jeden wniosek dla jednej osoby bezrobotnej.
Wysokość dofinansowania wynosi maksymalnie do 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie(tj. 1400,00 zł – obowiązujące w roku 2021 r.).
 
Odpowiedź na wniosek zostanie przesłana listownie do Wnioskodawcy w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku. Urząd nie będzie informował telefonicznie o rozpatrzeniu wniosku przed tym terminem.

Jeśli masz pytania – zadzwoń!
Od poniedziałku do piątku w godzinach 7:45 – 14:45 informacje na temat procedury zawarcia umowy o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia są pod numerem telefonu:

12 68 68 265