Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

Rusza nabór na wnioski o dotacje 5000 zł z Tarczy 6.0!

Miło nam poinformować, że z dniem 21 grudnia 2020 r. rusza nabór na wnioski o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikro i małego przedsiębiorcy (art. 15 zze4 Tarczy 6.0 – branżowej).

Nabór będzie prowadzony tylko do 31 stycznia 2021 r.

 

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOTACJĘ

  • osoby samozatrudnione, mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą (w tym dniu działalność nie mogła być również zawieszona), działalność gospodarcza nie może być także zawieszona w dniu składania wniosku,
  • przychód z działalności gospodarczej w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% niż w tym samym miesiącu w roku 2019,
  • rodzaj przeważającej działalności PKD musi obejmować jeden z poniższych kodów:

 

Kod PKD Nazwa klasyfikacji kodu wg CEIDG
47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
74.20.Z Działalność fotograficzna
77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
85.59.A Nauka języków obcych
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
86.10.Z Działalność szpitali – jedynie w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej
86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
86.90.D Działalność paramedyczna
90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
91.02.Z Działalność muzeów
93.11.Z Działalność obiektów sportowych
93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

 

JAK SPRAWDZIĆ RODZAJ PRZEWAŻAJĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PKD

  • W wyszukiwarce internetowej wpisujemy adres:https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx
  • W polu „NIP” wpisujemy NIP swojej działalności gospodarczej, następnie klikamy w kwadrat „Nie jestem robotem” i naciskamy zielony przycisk „szukaj”.
  • Pojawia się nazwa naszej firmy, w którą klikamy.
  • Sprawdzamy czy w polu „Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD)” znajduje się kod wymieniony w powyższej tabeli (jeśli tak – możemy ubiegać się o dotację).

 

SKŁADANIE WNIOSKU

Przedsiębiorcy, których działalność gospodarcza ma siedzibę w Krakowie składają wniosek do Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Wnioski można składać jedynie drogą elektroniczną za pośrednictwem strony www.praca.gov.pl

 

Pomocą w wypełnianiu wniosku jest instrukcja, która krok po kroku prowadzi przedsiębiorcę w uzupełnianiu dokumentów:  INSTRUKCJA

FILMIK

Jeżeli masz już wszystkie potrzebne informacje, możesz złożyć wniosek w wersji elektronicznej: KLIKNIJ TUTAJ

 

POMOC BEZZWROTNA

Dotacja będzie mogła mieć formę pomocy bezzwrotnej pod warunkiem wykonywania działalności gospodarczej przez 3 miesiące od dnia udzielenia wsparcia. W przypadku zamknięcia lub zawieszenia działalności gospodarczej w okresie 3 miesięcy od dnia otrzymania dotacji konieczny będzie zwrot środków wraz z odsetkami o czym poinformujemy listownie.

Jeśli w tym okresie nastąpi śmierć przedsiębiorcy, spadkobiercy nie będą zobowiązani do spłaty dotacji.

 

ŁĄCZENIE RÓŻNYCH FORM POMOCY

Dotacja może być udzielona przedsiębiorcy, który skorzystał już z innych form wsparcia.

Należy jednak pamiętać o tym, że nie można przeznaczyć dwóch lub więcej rodzajów pomocy ze środków publicznych na pokrycie dokładnie tych samych kosztów.

 

WYDATKOWANIE ŚRODKÓW I KONTROLA

Środki mogą być wydatkowane tylko na potrzeby pokrycia bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Kontrola wydatkowania dotacji zgodnie z przeznaczeniem może być przeprowadzona w okresie 3 lat od dnia udzielenia dotacji.

 

UWAGA: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie uruchomił Centrum Obsługi Klienta.
Od poniedziałku do piątku w godzinach 7:45 – 14:45 informacje w sprawie dotacji udzielane są pod numerami telefonów:

12 68 68 024

12 68 68 122

12 68 68 123

12 68 68 023