Aktualności, Wydarzenia, Informacje Aktualności, Wydarzenia, Informacje

Wyjątkowa oferta dla bezrobotnych

  Ogłoszenie o naborze   Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza I nabó r do projektu „ Dobry Czas na Biznes –KOM2” w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.3 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej,...

SZKOLENIA Z EFS DLA OSÓB PONIŻEJ 30 ROKU ŻYCIA

Grodzki Urząd Pracy informuje, iż w 2018 roku realizuje szkolenia w formie bonów szkoleniowych dla osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (III)” współfinansowanego ze środków...

Komunikat ws. wstrzymania naboru wniosków o sfinansowanie szkoleń indywidualnych, wskazanych przez osoby uprawnione w 2018 roku

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie uprzejmie informuje, że z dniem 2 1 .05 .201 8 r. z uwagi na pełne zaangażowanie dostępnej puli środków, wstrzymuje nabór wniosków o sfinansowanie szkoleń indywidualnych, wskazanych przez osoby...

ABC nowego przedsiębiorcy

9 00 – 10 00 Wprowadzenie Najważniejsze elementy biznesplanu, które można wykorzystać we wniosku o dotację z urzędu pracy   10 15 – 11 15 Informacje na temat wysokości składek społecznych i zdrowotnych obowiązujących przedsiębiorców w 2017...

Formy aktywizacji Formy aktywizacji

BRAK FORM AKTYWIZACJI