Aktualności, Wydarzenia, Informacje Aktualności, Wydarzenia, Informacje

DOTACJE DLA OSÓB PONIŻEJ 30 ROKU ŻYCIA

     PO WER III - Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (III)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach...

Nabór wniosków: 1.o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska prac; 2. o organizowanie prac interwencyjnych

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza nabór wniosków: 1. o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, zgodnie z obowiązującymi w 2018 r.  Zasadami refundacji ze...

Nabór do projektu CERIecon Playpark

  Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie oraz Wydział Rozwoju Miasta UMK serdecznie zapraszają krakowskie startupy do udziału w projekcie CERIecon Playpark realizowanym w ramach projektu CERIecon– „CENTRAL EUROPE Regional Innovation Ecosystems Network, ze środków Unii Europejskiej w...

NABÓR WNIOSKÓW O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU DOT. GRUPY WIEKOWEJ 30+

Gmina Miejska Kraków – Grodzki Urząd Pracy w Krakowie informuje o rozpoczęciu naboru wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach realizacji projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (IV)” /Działanie 8.1...

Formy aktywizacji Formy aktywizacji

BRAK FORM AKTYWIZACJI