Aktualności, Wydarzenia, Informacje Aktualności, Wydarzenia, Informacje

Zatrudnienie cudzoziemców – NR KONTA BANKOWEGO

      OŚWIADCZENIE O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOWI     Grodzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że wpłat za zatrudnienie cudzoziemca na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi należy dokonać...

ZAPISY NA SZKOLENIA Z EFS

Referat Pozyskiwania i Obsługi Funduszy (pok. 136) pilnie poszukuje osób poniżej 30 roku życia, które:   nie pracują oraz posiadają status osoby bezrobotnej, nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym, nie...

Przedsiębiorcy 45+. Podzielcie się swoim doświadczeniem!

Serdecznie zapraszamy osoby, które po 45 roku życia założyły własną działalność gospodarczą do udziału w badaniach naukowych poświęconych tematyce dojrzałej przedsiębiorczości w Polsce i Niemczech. Badania naukowe realizowane są przez Uniwersytet Jagielloński i Wolny Uniwersytet w Berlinie....

Powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że w związku z nowelizacją ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi od dnia 1 stycznia 2018 r. na podstawie procedury uproszczonej, będzie odbywać się w...

Formy aktywizacji Formy aktywizacji

BRAK FORM AKTYWIZACJI