Aktualności, Wydarzenia, Informacje Aktualności, Wydarzenia, Informacje

OGŁASZAMY NABÓR NA BEZPŁATNY KURS

    masz 18 – 25 lat nie uczysz się i nie pracujesz nie masz kwalifikacji zawodowych   zgłoś się do Ośrodka Szkolenia...

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie wznawia nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy -   zgodnie z  obowiązującymi  Zasadmi refundowania podmiotom kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy ze środków Funduszu...

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

    W dniach  od 06.09.2017 r. do 15.09.2017 r.   odbędzie się nabór wniosków  o przyznanie  jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, zgodnie z obowiązującymi w Grodzkim Urzędzie Pracy Zasadami ...

Nabór wniosków o refundacje częsci kosztów poniesionych na wynagrodzenia

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, w związku z otrzymaniem dodatkowych środków Funduszu Pracy, ogłasza w terminie do 15.09.2017 r. nabór wniosków o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych...

Formy aktywizacji Formy aktywizacji

BRAK FORM AKTYWIZACJI