Aktualności, Wydarzenia, Informacje Aktualności, Wydarzenia, Informacje

Назад

PREFERENCYJNE POŻYCZKI DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej w ramach rządowego programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” kontynuuje udzielanie preferencyjnych pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych oraz studentów i absolwentów szkół wyższych i średnich.

Maksymalna wysokość pożyczki dla jednej osoby wynosi obecnie 85 111,80 zł, a oprocentowania jedynie 0,44% w skali roku. Okres spłaty do 7 lat.

Osoby uprawnione do skorzystania ze wsparcia:

  • zarejestrowani bezrobotni,
  • absolwenci szkół średnich i studiów wyższych w okresie 48 miesięcy od dnia otrzymania dyplomu,
  • studenci ostatniego roku studiów wyższych I i II stopnia.

Aby skorzystać z pożyczki, na dzień składania wniosku, należy spełniać następujące kryteria:

  • w przypadku studentów i absolwentów – nie wykonywać żadnej pracy zarobkowej,
  • w przypadku osób bezrobotnych – być zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy,
  • w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie prowadzić działalności gospodarczej (również zawieszonej).

 

Wniosek o pożyczkę można wypełnić i złożyć on-line: https://www.wsparcie-w-starcie.pl/logowanie

Szczegółowe informacje udzielane są również telefoniczne pod numerem +48 12 35 22 690.

 

Dodatkowe informacje:

  • działalność, którą chce się uruchomić, zostanie zarejestrowana na terenie jednego z 6 województw: małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, śląskiego, opolskiego lub łódzkiego.
  • zabezpieczenie pożyczki stanowi weksel in blanco oraz najczęściej poręczenie 2 osób fizycznych (inne możliwości i szczegóły w Regulaminie).
  • z pożyczki można sfinansować większość wydatków na założenie i uruchomienie własnej firmy (wyposażenie, remonty, usługi…)
  • zachęcamy do korzystania z pomocnego kalkulatora pożyczek przygotowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego - http://wsparciewstarcie.bgk.pl/program/pozyczka-na-dzialalnosc/kalkulator/  

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Małopolskiego Funduszu Ekonomii Społecznej:

http://mfes.pl/pierwszy-biznes/wsparcie-w-starcie/pozyczka-podstawowa


Formy aktywizacji Formy aktywizacji

BRAK FORM AKTYWIZACJI