Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przedłużanie zezwoleń na pracę cudzoziemców

 

Zezwolenie na pracę, jest wydawane na wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, złożony nie później niż w terminie 30 dni przed upływem okresu ważności zezwolenia. Stosowny wniosek jest załącznikiem do Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę dla cudzoziemca.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca