Praca w GUP Kraków - informacje Praca w GUP Kraków - informacje

Praca w GUP Kraków - informacje

W dziale "Praca w GUP Kraków" publikujemy ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, informacje w sprawie otrzymanej liczby ofert, listy kandydatów...

Nabory na wolne stanowiska w GUP Kraków Nabory na wolne stanowiska w GUP Kraków

INFORMACJA O KANDYDATACH KTÓRZY ZGŁOSILI SIĘ DO NABORU - pośrednik pracy – stażysta/ pośrednik pracy 1 etat

INFORMACJA  O KANDYDATACH KTÓRZY ZGŁOSILI SIĘ DO NABORU     Centrum Aktywizacji Zawodowej – Dział Usług Rynku Pracy - Referat Marketingu Usług Urzędu   ...

INFORMACJA O WYNIKU NABORU pośrednik pracy- stażysta/ pośrednik pracy 8 etatów

GRODZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE ul. Wąwozowa nr 34, 31-752 Kraków     INFORMACJA O WYNIKU NABORU   Grodzki Urząd Pracy w Krakowie Centrum Aktywizacji...

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO: Specjalista ds. programów- stażysta/specjalista ds. programów

Załącznik nr 2 do Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska pracy w GUP w Krakowie     DYREKTOR GRODZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE ul. Wąwozowa 34, 31-752...

INFORMACJA O KANDYDATACH KTÓRZY ZGŁOSILI SIĘ DO NABORU

Załącznik nr 3 do Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w GUP w Krakowie     Dział Finansowo - Księgowy   Stanowisko urzędnicze – inspektor (...

NABÓR: Dział Finansowo - Księgowy inspektor ( obsługa księgowa budżetu) – 1 etat

` Załącznik nr 2 do Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska pracy w GUP w Krakowie   DYREKTOR GRODZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE ul. Wąwozowa 34, 31-752...

INFORMACJA O WYNIKU NABORU: stanowisko urzędnicze inspektor ( obsługa księgowa budżetu) - 1 etat

Załącznik nr 9 do Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska pracy w GUP w Krakowie       GRODZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE ul. Wąwozowa nr 34, 31-752 Kraków...