Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

Porozumienie z ArcelorMittal podpisane!

W październiku 2019 r. media poinformowały o zamknięciu części surowcowej w hucie ArcelorMittal Poland w Krakowie, co mogło wywołać negatywne skutki dla krakowskiego rynku pracy. Ta sytuacja spowodowała aktywne włączenie się władz samorządu Miasta Krakowa do podjęcia działań osłonowych. Z inicjatywy Prezydenta Miasta Krakowa w dniu 17 stycznia 2020 r. w sali sesyjnej Rady Miasta Krakowa odbyło się pierwsze spotkanie w formule „okrągłego stołu” z udziałem wszystkich zainteresowanych stron. Na tym spotkaniu i kolejnych uzyskano informacje od przedstawicieli huty, strony związkowej i innych firm kooperujących z hutą o aktualnej sytuacji i stanie zatrudnienia, a także propozycji działań łagodzących skutki społeczne wynikające z zamknięcia części surowcowej.

6 listopada 2020 r. huta jako pracodawca zawarła ze stroną związkową porozumienie dotyczące zmian w zatrudnieniu z uwzględnieniem działań osłonowych. Pomoc ze strony władz samorządowych Miasta Krakowa skutkowała także zawarciem w dniu dzisiejszym POROZUMIENIA NOWOHUCKIEGO podpisanego przez hutę i Dyrektora Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Jego realizacja umożliwia bieżące informowanie o sytuacji zatrudnieniowej w hucie oraz formach pomocy w uzyskaniu świadczeń, utrzymaniu zatrudnienia, a w przypadku zwolnień – uruchomienia procedur dotyczących przekwalifikowania lub znalezienia nowych miejsc pracy. Ze strony Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, będzie to tak zwana pomoc celowana pod konkretnych pracowników lub byłych pracowników, którą zamierzamy realizować w bieżącym i przyszłym roku.