Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

Podziękowanie za współpracę

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie uprzejmie informuje, że Porozumienie z dnia 21 maja 2020 r. zawarte pomiędzy Prezydentem Miasta Krakowa, a Dyrektorem Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w sprawie powierzenia wykonywania pracownikom Urzędu Miasta Krakowa zadań związanych z rozpatrywaniem wniosków o mikropożyczki zostało z dniem 31.07.br. rozwiązane.

W czasie obowiązywania porozumienia pracownicy Urzędu Miasta Krakowa rozpatrzyli blisko 13 tysięcy wniosków o mikropożyczki.

Za tę pomoc i wsparcie serdecznie dziękujemy zarówno Prezydentowi Miasta Krakowa prof. Jackowi Majchrowskiemu, jak i wszystkim Pracownikom Urzędu Miasta Krakowa, którzy realizowali to zadanie.

Dzięki tej pomocy, w tym trudnym czasie, wspólnie pomogliśmy wielu krakowskim Przedsiębiorcom w utrzymaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej, a co za tym idzie wsparliśmy lokalny rynek pracy.