Nawigacja Nawigacja

Usługi Elektroniczne dla bezrobotnych Usługi Elektroniczne dla bezrobotnych

Archiwalna strona GUP Kraków Archiwalna strona GUP Kraków

Aktualności, Wydarzenia, Informacje Aktualności, Wydarzenia, Informacje

Informacja o stanie bezrobocia w Krakowie - wrzesień 2016 r.

INFORMACJA O STANIE BEZROBOCIA W KRAKOWIE WRZESIEŃ 2016 r.     LICZBA BEZROBOTNYCH   Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w tut. Urzędzie wg stanu na dzień 30.09.2016 r . wynosiła 17031 osób. Jest to o 352 osoby mniej , porównując ze...

Rejestracja oświadczeń dla cudzoziemców

UWAGA !!! Od dnia 17.10.2016 r.  rejestracja oświadczeń  o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy odbywać się będzie  w pokoju 124...

Dofinansowanie do studiów podyplomowych - skrócenie przyjmowania wniosków

UWAGA!!! Grodzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że z uwagi na fakt, że liczba wniosków o dofinansowanie do studiów podyplomowych przekroczyła dostępny limit środków od dnia 29.09.2016 r. zamyka zapisy i nie będzie przyjmować ww. wniosków.    

DOTACJE NA WŁASNĄ FIRMĘ

DOTACJE NA WŁASNĄ FIRMĘ - ZAPRASZAMY   „ ZMIANA NA PLUS”   Masz pomysł na własną firmę oraz motywację do działania zapraszamy do udziału w projekcie   Dotacje są adresowane dla osób: Zwolnionych z pracy z przyczyn leżących po...

Aktualnie obowiązujące rachunki bankowe Aktualnie obowiązujące rachunki bankowe

Formy aktywizacji Formy aktywizacji

BRAK FORM AKTYWIZACJI