Nawigacja Nawigacja

Usługi Elektroniczne dla bezrobotnych Usługi Elektroniczne dla bezrobotnych

Archiwalna strona GUP Kraków Archiwalna strona GUP Kraków

Aktualności, Wydarzenia, Informacje Aktualności, Wydarzenia, Informacje

NABÓR NA SZKOLENIA WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

NABÓR NA SZKOLENIA WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Referat Pozyskiwania i Obsługi Funduszy w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie uruchamia nabór na szkolenia organizowane w ramach Projektu ,,Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy...

Informacja o stanie bezrobocia w Krakowie - marzec 2016 r.

INFORMACJA O STANIE BEZROBOCIA W KRAKOWIE MARZEC 2016  r.   LICZBA BEZROBOTNYCH Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w tut. Urzędzie wg stanu na dzień 31.03.2016 r . wynosiła 19864 osoby. Jest to o 304 osoby mniej , porównując ze stanem z...

ZAPISY NA SZKOLENIA Z EFS

ZAPISY NA SZKOLENIA Z EFS      Referat Pozyskiwania i Obsługi Funduszy (pok. 136) zaprasza osób w wieku 30 lat i więcej, które są zainteresowane udziałem w niżej wymienionych szkoleniach  i należą do co najmniej jednej z poniższych grup:   długotrwale...

GOTUJ PO HISZPAŃSKU

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W MIĘDZYNARODOWYM PROJEKCIE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ „GOTUJ PO HISZPAŃSKU” Organizator projektu -  Fundacja Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI   1. UCZESTNICY Uczestnikami Projektu mogą zostać osoby łącznie spełniające...

„Przekraczamy granice. Push the limits”

Zapraszamy do udziału w projekcie „Przekraczamy granice. Push the limits”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Poddziałanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej. Organizator projektu -  Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU Jest to...

Aktualnie obowiązujące rachunki bankowe Aktualnie obowiązujące rachunki bankowe

Formy aktywizacji Formy aktywizacji

BRAK FORM AKTYWIZACJI