Nawigacja Nawigacja

Usługi Elektroniczne dla bezrobotnych Usługi Elektroniczne dla bezrobotnych

Archiwalna strona GUP Kraków Archiwalna strona GUP Kraków

Aktualności, Wydarzenia, Informacje Aktualności, Wydarzenia, Informacje

INFORMACJA O STANIE BEZROBOCIA W KRAKOWIE GRUDZIEŃ 2016 r.

INFORMACJA O STANIE BEZROBOCIA W KRAKOWIE GRUDZIEŃ 2016 r.   LICZBA BEZROBOTNYCH   Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w tut. Urzędzie wg stanu na dzień 31.12.2016 r . wynosiła 16213 osób. Jest to o 210 osób mniej , porównując ze stanem z...

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza nabór wniosków w sprawie finansowania studiów podyplomowych.

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza nabór wniosków w sprawie finansowania studiów podyplomowych .   Wnioski będą przyjmowane w terminie od 30.01.2017 r. do 03.02.2017 r.   Wnioski będą rozpatrywane wg kolejności złożenia na Dzienniku Podawczym Urzędu (pok. 119)...

Wnioski na szkolenia indywidualne. bony szkoleniowe, o sfinansowanie kosztów egzaminu lub wydania licencji

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że: wnioski o skierowanie na szkolenie w trybie indywidualny wnioski o przyznanie bonów szkoleniowych wnioski o sfinansowanie kosztów egzaminu lub wydania licencji należy składać na Dzienniku Podawczym Urzędu – pokój 119. ...

Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU zaprasza do udziału w projekcie "Przekraczamy granice. Push the limits"

Stowarzyszenie  Doradców Europejskich PLinEU zaprasza do udziału w projekcie "Przekraczamy granice. Push the limits", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Poddziałanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej. W ramach projektu oferujemy szerokie...

WZNOWIENIE NABORU WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH PROJEKTU ,,AKTYWIZACJA OSÓB W WIEKU 30 LAT I WIĘCEJ POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW (II)

WZNOWIENIE NABORU WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PODJĘCIA  DZIAŁALNOŚCI  GOSPODARCZEJ W RAMACH PROJEKTU ,,AKTYWIZACJA OSÓB W WIEKU 30 LAT I WIĘCEJ POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW (II) Grodzki Urząd Pracy wznawia nabór wniosków  o ...

Aktualnie obowiązujące rachunki bankowe Aktualnie obowiązujące rachunki bankowe

Formy aktywizacji Formy aktywizacji

BRAK FORM AKTYWIZACJI