Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

PIT za zasiłek dla bezrobotnych i dodatek aktywizacyjny

Informujemy, że osoby, którym w 2020 roku wypłacono zasiłek dla bezrobotnych, dodatek aktywizacyjny mają obowiązek rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. Pracownicy tut. Urzędu są w trakcie wysyłki PIT-11 za 2020 rok, które zostaną do Państwa przekazane pocztą do końca lutego 2021 roku. Jednocześnie informujemy, że osoby, które w roku 2020 pobierały z Urzędu np. stypendia szkoleniowe albo stażowe, dokumentu PIT-11 nie otrzymają, gdyż jest to przychód zwolniony z obowiązku rozliczenia się z Urzędem Skarbowym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.