Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

OŚWIADCZENIA O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOWI, PRACA SEZONOWA CUDZOZIEMCÓW

Styczeń 2021r. więcej

W miesiącu styczniu 2021 r. w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie wpisano do ewidencji 1673 oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Najwięcej tj. 84,94% ogółu wszystkich wpisanych do ewidencji oświadczeń dotyczyło obywateli Ukrainy. Pozostałe kraje stanowiły niewielki odsetek ogółu wpisanych do ewidencji oświadczeń i wynosiły odpowiednio: Gruzja – 6,34%, Białoruś – 4,54%, Rosja – 3,04%, Mołdawia – 0,60%, Armenia – 0,54%.

W miesiącu styczniu 2021 r. złożono w tut. Urzędzie 175 wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową.