Ogłoszenia Ogłoszenia

Modyfikacja - Sprzątanie

         Kraków, dnia 20.11.2017 r.         MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na usługę - ...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU „ŚWIADCZENIE USŁUG PORZĄDKOWO-CZYSTOŚCIOWYCH W GRODZKIM URZĘDZIE PRACY W KRAKOWIE”

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.krakow.pl http://www.gupkrakow.pl   ...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "OPIEKUN W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM"

L.dz.:OZ.271.376.2017.MZY Kraków, dnia 11.10.2017 r.   Nr zamówienia: OZ.271.290.16.2017.MZY.Szkol.Gr.EFS Zamawiający: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie ul.Wąwozowa 34,...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: „SPRZEDAWCA – FAKTURZYSTA”.

Kraków, dnia 02.10.2017 r.   Nr zamówienia: OZ.271.241.14.2017.MJ.Szkol.Gr.EFS   Zamawiający:   Grodzki Urząd Pracy w Krakowie 31-752 Kraków, ul....

Informacja z otwarcia ofert: Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

Kraków, dnia 26.09 2017 r.   Nr zamówienia: OZ.271.290.16.2017.MZY.Szkol.Gr.EFS       Zamawiający: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie ul....

Ogłoszenie o zamówieniu - Opiekun w żłobku

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.krakow.pl http://www.gupkrakow.pl     ...

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Nr zamówienia: OZ.271.240.13.2017.MZY.Szkol.Gr.EFS   Kraków , dnia 14 września 2017 r. (miejsc owość)   Zamawiający: Grodzki Urząd Pracy w...

Informacja z otwarcia ofert: SPRZEDAWCA – FAKTURZYSTA

Zamawiający:   Grodzki Urząd Pracy w Krakowie 31-752 Kraków, ul. Wąwozowa 34   Kraków, dnia 07.09.2017 r.   Nr zamówienia:...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Grafika komputerowa"

L.dz.:OZ.271.321.2017.MZY   Kraków, dnia 18.08.2017 r.   Nr zamówienia: OZ.271.224.11.2017.MZY.Szkol.Gr.EFS   Zamawiający: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie ...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - MAGAZYNIER

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.krakow.pl http://www.gupkrakow.pl    ...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - SPRZEDAWCA - FAKTURZYSTA

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.krakow.pl http://www.gupkrakow.pl    ...

Informacja z otwarcia ofert: Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

Nr zamówienia: OZ.271.240.13.2017.MZY.Szkol.Gr.EFS       Zamawiający: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie ul. Wąwozowa 34 31-752 Kraków  ...