Ogłoszenia Ogłoszenia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - „SPAWACZ - /METODĄ TIG, MAG, MIG/”

  Kraków, dnia 06.06.2018 r.   Nr zamówienia: OZ.271.154.5.2018.MJ.Szkol.Gr.EFS   Zamawiający:   Grodzki Urząd Pracy w Krakowie 31-752...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - „SPAWACZ - /METODĄ TIG, MAG, MIG/”

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.krakow.pl http://www.gupkrakow.pl Ogłoszenie...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - „KSIĘGOWOŚĆ Z ELEMENTAMI KADR I PŁAC”

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „KSIĘGOWOŚĆ Z ELEMENTAMI KADR I PŁAC”. Nr. zam.: OZ.271.135.2.2018.BK.Szkol.Gr.EFS       ...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi „EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ I INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH POWYŻEJ 1KV”

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.krakow.pl http://www.gupkrakow.pl   ...

KSIĘGOWOŚĆ Z ELEMENTAMI KADR I PŁAC”

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.krakow.pl http://www.gupkrakow.pl ...

Protokół z wykonanych czynności do zamówienia: OZ.271.21.2018.BK Szkol.Ind

Nr. zam.:OZ.271.21.2018.BK Szkol.Ind. Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Grodzkim Urzędzie Pracyw w Krakowie   Protokół z wykonanych...