Ogłoszenia Ogłoszenia

Pytanie do zamówienia OZ.271.2710.82.2019.MJ

Kraków, dnia 18.04. 2019 r.      Zamawiający: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie 31-752 Kraków, ul. Wąwozowa 34   Wykonawcy w postępowaniu   ...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - „SPAWACZ W RÓŻNYCH TECHNIKACH TIG, MAG, MIG“

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.krakow.pl http://www.gupkrakow.pl ...

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie nr z dnia 04.04.2019 r.   OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA     OGŁOSZENIE DOTYCZY : Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU: ...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Świadczenie usług pocztowych ..."

Nr zamówienia: OZ.271.276.2018.MZY.     Zamawiający: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie ul. Wąwozowa 34 31-752 Kraków   Dotyczy postępowania pn.: „ ...

Informacja z otwarcia ofert - „Świadczenie usług pocztowych..."

Nr zamówienia: OZ.271.276.2018.MZY.     Zamawiający: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie ul. Wąwozowa 34 31-752 Kraków   Dotyczy: ...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ

Nr zamówienia: OZ.271.276.2018.MZY     OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU   NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ       „ ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W...