Ogłoszenia Ogłoszenia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Świadczenie usług pocztowych ..."

Nr zamówienia: OZ.271.276.2018.MZY.     Zamawiający: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie ul. Wąwozowa 34 31-752 Kraków   Dotyczy postępowania pn.: „ ...

Informacja z otwarcia ofert - „Świadczenie usług pocztowych..."

Nr zamówienia: OZ.271.276.2018.MZY.     Zamawiający: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie ul. Wąwozowa 34 31-752 Kraków   Dotyczy: ...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ

Nr zamówienia: OZ.271.276.2018.MZY     OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU   NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ       „ ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - „DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA GRODZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE”

Ogłoszenie nr  637338-N-2018 z dnia 2018-10-17 r.   Kraków: „ DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA GRODZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE ” OGŁOSZENIE O...