Ogłoszenia Ogłoszenia

Protokół z wykonanych czynności do zamówienia: OZ.271.21.2018.BK Szkol.Ind

Nr. zam.:OZ.271.21.2018.BK Szkol.Ind. Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Grodzkim Urzędzie Pracyw w Krakowie   Protokół z wykonanych...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: OZ.271.444.2017.MZY.

Kraków, dnia 28.12.2017 r.   Nr zamówienia: OZ.271.444.2017.MZY.     Zamawiający: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie ul.Wąwozowa 34 31-752 Kraków ...

Informacja z otwarcia ofert Nr zamówienia: OZ.271.444.2017.MZY.

Kraków, dnia 27 grudnia 2017 r.   Nr zamówienia: OZ.271.444.2017.MZY.       Zamawiający: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie ul. Wąwozowa 34...

Modyfikacja - Usługi Pocztowe

Nr zamówienia: OZ.271.426.2017.MZY   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU   NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ   „ ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM...

Modyfikacja - Sprzątanie

         Kraków, dnia 20.11.2017 r.         MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na usługę - ...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU „ŚWIADCZENIE USŁUG PORZĄDKOWO-CZYSTOŚCIOWYCH W GRODZKIM URZĘDZIE PRACY W KRAKOWIE”

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.krakow.pl http://www.gupkrakow.pl   ...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "OPIEKUN W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM"

L.dz.:OZ.271.376.2017.MZY Kraków, dnia 11.10.2017 r.   Nr zamówienia: OZ.271.290.16.2017.MZY.Szkol.Gr.EFS Zamawiający: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie ul.Wąwozowa 34,...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: „SPRZEDAWCA – FAKTURZYSTA”.

Kraków, dnia 02.10.2017 r.   Nr zamówienia: OZ.271.241.14.2017.MJ.Szkol.Gr.EFS   Zamawiający:   Grodzki Urząd Pracy w Krakowie 31-752 Kraków, ul....

Informacja z otwarcia ofert: Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

Kraków, dnia 26.09 2017 r.   Nr zamówienia: OZ.271.290.16.2017.MZY.Szkol.Gr.EFS       Zamawiający: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie ul....

Ogłoszenie o zamówieniu - Opiekun w żłobku

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.krakow.pl http://www.gupkrakow.pl     ...

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Nr zamówienia: OZ.271.240.13.2017.MZY.Szkol.Gr.EFS   Kraków , dnia 14 września 2017 r. (miejsc owość)   Zamawiający: Grodzki Urząd Pracy w...