Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

ZGŁOSZONE OFERTY PRACY

Styczeń 2021r. więcej

W styczniu 2021 r. do tut. Urzędu zgłoszono 1813 wolnych miejsc pracy, z czego 10 miejsc pracy dotyczyło ofert pracy dla osób niepełnosprawnych. Na ww. miejsca pracy oraz miejsca pracy pozostałe w dyspozycji Urzędu z poprzednich okresów sprawozdawczych skierowanych zostało na rozmowy kwalifikacyjne do pracodawców przez pośredników GUP 88 kandydatów.

Najwięcej zgłoszonych/pozyskanych wolnych miejsc pracy w styczniu 2021 roku: