Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

Od dnia 03.03.2021 ogłaszamy nabór wniosków o refundację z Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Nabór będzie prowadzony do wyczerpania środków.

SKŁADANIE WNIOSKU
Przed złożeniem wniosku o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy zapoznaj się z zasadami :
POBIERZ ZASADY
POBIERZ WNIOSEK wraz z załącznikami oraz
Formularz Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

SKŁADANIE WNIOSKU TYLKO W WERSJI PAPIEROWEJ

  • przesyłając listownie na adres Grodzki Urząd Pracy w Krakowie ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków lub osobiście do skrzyni ustawionej przy wejściu do budynku Urzędu czynnej całą dobę (z napisem DZIENNIK PODAWCZY),

 
Wnioski rozpatrywane są przez Komisję powołaną przez Dyrektora Urzędu.
Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.

Odpowiedź na wniosek zostanie przesłana listownie do Wnioskodawcy w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku nie uwzględnienia wniosku zostaje podana przyczyna odmowy.

Wnioskodawcę wniosku pozytywnie zaopiniowanego poinformujemy o dalszych procedurach (wzory dokumentów zostaną przesłane drogą mailową).

Jeśli masz pytania – zadzwoń!
Od poniedziałku do piątku w godzinach 7:45 – 14:45 pod numerem telefonu:

12 68 68 214