Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

OD 19 KWIETNIA RUSZA NABÓR WNIOSKÓW O DOTACJĘ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Ogłaszamy nabór wniosków o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej dla osób z niepełnosprawnością (Druk Wn-O) w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
 
Nabór będzie prowadzony od 19.04.2021 r. do wyczerpania środków.
 
Dotację mogą otrzymać osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności zarejestrowane w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI
 
Wnioskodawca sam określa o jaką kwotę się ubiega. Maksymalna kwota dotacji nie może być wyższa niż:
6 – krotność przeciętnego wynagrodzenia, – jeśli zobowiąże się do prowadzenia działalności przez okres co najmniej 12 miesięcy,
lub od 6 do 15 – krotności przeciętnego wynagrodzenia, jeśli zobowiąże się do prowadzenia działalności przez okres co najmniej 24 miesięcy.
 
SKŁADANIE WNIOSKU
 
Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z:

  • zasadami przyznawania środków (pobierz)
  • punktacją wniosku (pobierz).

 
Wniosek należy wypełnić czytelnie i złożyć w Urzędzie wraz z załącznikami:

 
JEŚLI MASZ PYTANIA – ZADZWOŃ!

Od poniedziałku do piątku w godzinach 7:45 – 14:45 informacje o dotacjach dla osób z niepełnosprawnością dostępne są pod numerem telefonu:

12 68 68 109

Więcej informacji :
www.pfron.org.pl/osoby-niepelnosprawne/dofinansowanie-dzialalnosci-gospodarczej/