Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

Od 1 listopada nabór wniosków o dofinansowanie z tzw. Tarczy Antykryzysowej maksymalnie na okres dwóch miesięcy!

Z dniem 31.10.2020 r. kończy się możliwość składania wniosków na trzymiesięczne: dofinansowanie części kosztów do wynagrodzeń dla pracowników przedsiębiorcy (15zzb), dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników (15zzc) oraz dofinansowanie części kosztów do wynagrodzeń dla pracowników organizacji pozarządowej lub kościelnej osoby prawnej (15zze).

Od 01.11.2020 r. wnioski o te formy pomocy można będzie składać maksymalnie na okres dwóch miesięcy.

Wnioski złożone na trzymiesięczne dofinansowania, będą rozpatrywane negatywnie.

Wynika to z faktu, że środki na dofinansowania do wynagrodzeń oraz dla przedsiębiorcy niezatrudniającego pracowników są przewidziane do wypłaty wyłącznie do końca roku (31.12.2020 r.).

W przypadku jakichkolwiek zmian w ustawie dotyczących tych form pomocy, będziemy niezwłocznie informować na naszej stronie internetowej.