Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

NUMERY TELEFONÓW POD KTÓRYMI MOŻNA ZASIĘGNĄĆ INFORMACJI W GRODZKIM URZĘDZIE PRACY W KRAKOWIE

Uprzejmie informujemy, że pod poniższymi numerami telefonów będą udzielane informacje dotyczące wyłącznie tematu, do którego zostały przypisane.

Centrum Obsługi Klienta 12 68 68 023

12 68 68 024

12 68 68 122

12 68 68 123

grodzki@gupkrakow.pl

Centrala 12 68 68 000
Fax 12 686 81 44
Rejestracja osób bezrobotnych
i poszukujących pracy
12 68 68 061

12 68 68 059

12 68 68 053

Refundacja prac interwencyjnych 12 68 68 213
Refundacja robót publicznych 12 68 68 214
Refundacja w ramach bonu zatrudnieniowego 12 68 68 213
Dofinansowanie wynagrodzenia dla osób powyżej 50 r. ż 12 68 68 214
Refundacja kosztów opieki 12 68 68 214
Refundacja świadczeń integracyjnych 12 68 68 213
Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne 12 68 68 214
Realizacja prac społecznie użytecznych 12 68 68 213
Realizacja dodatków aktywizacyjnych 12 68 68 284
Realizacja pozytywnie rozpatrzonych wniosków o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarcze w ramach środków Funduszu Pracy 12 68 68 215
Realizacja pozytywnie rozpatrzonych wniosków o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarcze w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego 12 68 68 108
Sekretariat 12 643 15 61

12 643 48 76

Inspektor ochrony danych tel. 12 68 68 230

iod@gupkrakow.pl