Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie lub współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w 2020 r.

Wnioski będą przyjmowane w terminie od 10.02.2020 r. do 14.02.2020 r.

w godzinach i dniach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku 7:45 do 14:45 (decyduje data i godzina wpływu do Urzędu).

Wnioski w formie papierowej oraz w formie elektronicznej złożone poza wyznaczonym terminem nie będą rozpatrywane

Urząd zastrzega sobie możliwość przedłużenia okresu naboru wniosków

lub ustalenia dodatkowych terminów

Wniosek wraz z załącznikami (zgodny z ustalonym wzorem) można złożyć w formie:

Dokumenty do pobrania:

– wniosek o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie lub współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców (.odt. .pdf.)

załącznik nr 1 do wniosku- Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące uzyskanej pomocy de minimis

Załącznik nr 2 do wniosku- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis

załącznik nr 3 do wniosku – program kształcenia ustawicznego

załącznik nr 4 do wniosku – klauzula informacyjna dla kandydata

zasady przyznawania przez Grodzki Urzad Pracy środków z KFS

zalącznik nr 1 do zasad karta oceny merytorycznej

załącznik nr 2 do Zasad – pełnomocnictwo