Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIa Z TZW. TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ tylko do 4 grudnia!

Z dniem 04.12.2020 r. zakończony zostanie nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów do wynagrodzeń dla pracowników przedsiębiorcy (15zzb), dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników (15zzc) oraz dofinansowanie części kosztów do wynagrodzeń dla pracowników organizacji pozarządowej lub kościelnej osoby prawnej (15zze).

Wnioski składane po 4 grudnia będą rozpatrywane negatywnie.

Przypominamy, że od 1 do 4 grudnia 2020 r. wnioski o te formy pomocy można będzie składać maksymalnie na okres jednego miesiąca.

Wnioski złożone na dwu i trzymiesięczne dofinansowania, będą rozpatrywane negatywnie.

Wynika to z faktu, że środki na dofinansowania do wynagrodzeń oraz dla przedsiębiorcy niezatrudniającego pracowników są przewidziane do wypłaty wyłącznie do końca roku (31.12.2020 r.).

W przypadku jakichkolwiek zmian w ustawie dotyczących tych form pomocy, będziemy niezwłocznie informować na naszej stronie internetowej.