Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

LICZBA BEZROBOTNYCH

Styczeń 2021r. więcej

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie według stanu na dzień 31.01.2021 r. wynosiła 16211 osób. Jest to o 498 osób więcej, porównując ze stanem z 31.12.2020 roku. Osoby z prawem do zasiłku dla bezrobotnych stanowiły 16,5% ogółu bezrobotnych.

Wyszczególnienie

Ogółem

w tym kobiety

Liczba bezrobotnych w końcu miesiąca sprawozdawczego

16211

7960

Liczba rejestrujących się bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym

1384

696

Liczba osób z prawem do zasiłku

w końcu miesiąca sprawozdawczego

2669

1523

 

W styczniu br. zarejestrowano 1384 osoby bezrobotne, z czego 1196 osób, które poprzednio pracowały, w tym zwolnienia z przyczyn zakładu dotyczyły 76 osób oraz 188 osób dotychczas niepracujących. Pozostałe rejestracje obejmowały osoby zatrudnione na umowy na czas określony, po zakończeniu własnej działalności gospodarczej.

W styczniu 2021 r. z rejestrów Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie wyrejestrowano 886 osób. Wyłączenia z ewidencji bezrobotnych dotyczyły głównie:

• podjęcia pracy – 674 osoby;
• osiągnięcia wieku emerytalnego – 34 osoby;
• dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego – 28 osób;
• nabycia praw emerytalnych lub rentowych – 11 osób;
• nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego – 8 osób;
• niepotwierdzenia gotowości do pracy – 3 osoby;
• podjęcia nauki – 1 osoba.

 

 

 

Luty 2021r. więcej


 

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie według stanu na dzień 28.02.2021 r. wynosiła 16638 osób. Jest to o 427 osób więcej, porównując ze stanem z 31.01.2021 roku. Osoby z prawem do zasiłku dla bezrobotnych stanowiły 15,3% ogółu bezrobotnych.

 

Wyszczególnienie

Ogółem

w tym kobiety

Liczba bezrobotnych w końcu miesiąca sprawozdawczego

16638

8132

Liczba rejestrujących się bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym

1419

676

Liczba osób z prawem do zasiłku

w końcu miesiąca sprawozdawczego

2553

1433

 

W lutym br. zarejestrowano 1419 osób bezrobotnych, z czego 1156 osób, które poprzednio pracowały, w tym zwolnienia z przyczyn zakładu dotyczyły 56 osób oraz 263 osoby dotychczas niepracujące. Pozostałe rejestracje obejmowały osoby zatrudnione na umowy na czas określony, po zakończeniu własnej działalności gospodarczej.

W lutym 2021 r. z rejestrów Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie wyrejestrowano 992 osoby. Wyłączenia z ewidencji bezrobotnych dotyczyły głównie:

  • podjęcia pracy – 771 osób;

  • osiągnięcia wieku emerytalnego – 26 osób;

  • dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego – 28 osób;

  • nabycia praw emerytalnych lub rentowych – 12 osób;

  • nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 13 osób;

  • niepotwierdzenia gotowości do pracy – 7 osób;

  • podjęcia nauki – 1 osoba.