Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

Konkurs dla przedsiębiorców „Małopolska Nagroda Rynku Pracy”

puchar_zwyciezcy

Zachęcamy do udziału w konkursie organizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie „Małopolska Nagroda Rynku Pracy”.

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać instytucje, organizacje gospodarcze oraz przedsiębiorcy za zgodą zgłoszonych, a także indywidualnie zainteresowane podmioty do 18 grudnia 2020 r. za pośrednictwem maila: promocja@wup-krakow.pl w tytule wpisując „Małopolska Nagroda Rynku Pracy 2021”, osobiście w kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Małopolska Nagroda Rynku Pracy 2021” lub listownie na wskazany powyżej adres.

 

 

Nagroda zostanie przyznana w dwóch kategoriach:

  1. Małopolski Pracodawca Roku – Małopolski Pracodawca Wspierający Rozwój Pracowników – dla pracodawcy, który inwestuje w rozwój zawodowy pracowników i wspiera ich w podnoszeniu kwalifikacji, zapewnia stabilność zatrudnienia i wywiązuje się ze swoich zobowiązań wobec pracowników, a także stosuje między innymi rozwiązania sprzyjające zarządzaniu wiekiem w firmie oraz adaptacji nowych pracowników w miejscu pracy;

  2. Małopolski Pracodawca Roku – Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie – dla pracodawcy, który wykraczając poza obowiązki uregulowane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa pracy, stosuje również inne rozwiązania mające na celu wsparcie pracowników w  godzeniu życia zawodowego z rodzinnym.

Laureaci konkursu zostaną wyłonieni na przełomie stycznia i lutego 2021 roku.

>> Regulamin Małopolskiej Nagrody Rynku Pracy 2021 <<

>> Wniosek <<