Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

Kompleksowa rehabilitacja umożliwiająca podjęcie lub powrót do pracy.

Jeśli chcesz powrócić na rynek pracy po zakończeniu kompleksowej rehabilitacji –
SPRÓBUJ
NAPAWDĘ WARTO

W ramach projektu: „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” nr POWR.02.06.00-0000057/17 realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Lider Projektu), Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Partner Projektu) i Centralny Instytut Ochrony Pracy – BIP (Partner Projektu)
PROWADZIMY:
Rehabilitację kompleksową obejmującą równocześnie szerokie wsparcie w powrocie do zdrowia, porady psychospołeczne i pomoc w podniesieniu lub zmianie kwalifikacji zawodowych, a także dobór w znalezieniu nowego pracodawcy.

Uczestnikom oferujemy (całkowicie bezpłatnie) rehabilitację kompleksową realizowaną równolegle w trzech modułach:

 • zawodowym: mającym na celu ułatwienie osobie z niepełnosprawnościami uzyskanie nowego zawodu i odpowiedniego zatrudnienia.
 • W ramach przygotowania uczestników do podjęcia pracy realizujemy szkolenia m.in. w obszarach:

  • administracyjno-biurowych: obsługa kancelarii, archiwum, recepcji;
  • IT: ECDL, grafik komputerowy, tester oprogramowania, tele-obsługa firm;
  • Kadry i płace; rachunkowość; kosztorysowanie;
  • Handel: sprzedawca, magazynier, kasjer;
  • Usługi: motoryzacja, budownictwo;
 • Kompetencji społecznych;
 • Inne kursy zawodowe adekwatne do preferencji uczestników rehabilitacji kompleksowej i potrzeb pracodawców.
 • psychospołecznym: pomoc w pełnieniu ról społecznych poprzez sesje i warsztaty prowadzone przez doświadczonych psychologów.
 • medycznym: wsparcie w powrocie do zdrowia, przywrócenie utraconych funkcji zdrowotnych lub ich odtworzenie (wsparcie lekarza rehabilitacji) poprzez pełny zakres rehabilitacji indywidualnej i grupowej. 

 
ZAPRASZAMY WSZYSTKIE OSOBY:

 • w przypadku, których zdiagnozowano schorzenie lub uraz uniemożliwiający powrót do pracy, bezpośrednio po zakończeniu leczenia /rehabilitacji szpitalnej;
 • w przypadku, których zdiagnozowano schorzenie lub uraz uniemożliwiający powrót do pracy, u których leczenie/rehabilitacja szpitalna zostały zakończone i wróciły do swojego środowiska;
 • z niepełnosprawnością wrodzoną lub nabytą w okresie rozwojowym, które nigdy nie funkcjonowały na rynku pracy i przebywają w swoim środowisku zamieszkania, u których rodzaj niepełnosprawności rokuje możliwości aktywizacji zawodowej;
 • funkcjonujących w placówkach opiekuńczych, u których rodzaj niepełnosprawności rokuje możliwości aktywizacji zawodowej.

 
OFERUJEMY BEZPŁATNIE DLA KAŻDEGO:

 • Kilkumiesięczne zakwaterowanie w pokojach 1 os. w trybie stacjonarnym (samodzielny dojazd, zwrot kosztów podróży);
 • Całodzienne wyżywienie w trybie niestacjonarnym;
 • Pełny pakiet szkoleniowy (szkolenia zawodowe, warsztaty, szkolenia z kompetencji społecznych);
 • Wsparcie psychologiczne;
 • Pełny pakiet medyczny i rehabilitacyjny;
 • Stypendium rehabilitacyjne (ok. 1000 zł/ m-c).

 
Usługi kompleksowej rehabilitacji realizuje Konsorcjum w składzie:
MDDP S.A. AKADEMIA BIZNESU Sp. k. – Lider Konsorcjum i KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA – Partner Konsorcjum we współpracy z ośrodkami rehabilitacji kompleksowej:

 • Centrum Rehabilitacyjno-Medyczne Wellness Sp. z o.o. ośrodek kompleksowej rehabilitacji „Obok Lasu” w Grębiszewie k. Mińska Mazowieckiego. Uczestnicy rehabilitacji z woj.: łódzkiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego,
 • Sanatorium Związku Nauczycielstwa Polskiego w Nałęczowie ośrodek kompleksowej rehabilitacji „DOM PRZY PARKU”. Uczestnicy rehabilitacji z woj.: lubelskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, podkarpackiego.

 
Informacje o projekcie dostępne są również na stronach internetowych projektu:

https://rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl/
oraz
https://rehabilitacjawork.pl/

Osoba do kontaktu:
Izabela Opęchowska, +48 22 211 20 90, +48 887 287 133, izabela.opechowska@akademiamddp.pl

Dodatkowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy
znajdują się na stronie www.rehabilitacjawork.pl/