Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

Mikropożyczka do 5 tys. zł udzielana w ramach TARCZY 4.0 najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi do wniosku

MIKROPOŻYCZKA 5 TYS. ZŁ W RAMACH TARCZY 4.0

 

FAQ: NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA                                

Mikropożyczka finansowana jest ze środków Funduszu Pracy i stanowi bezzwrotną pomoc dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami COVID-19.

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Do którego urzędu pracy mam złożyć wniosek o pożyczkę? 

Wniosek o pożyczkę należy składać ze względu na miejsce prowadzenie działalności gospodarczej do właściwego Urzędu Pracy, jeśli prowadzisz działalności gospodarczą:

  • na terenie miasta, tylko Kraków to GUP Grodzki Urząd Pracy w Krakowie (ul. Wąwozowa 34), miejscowości poza Krakowem to (UPPK) Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego (ul. Mazowiecka 21) obszar Powiatu Krakowskiego z gminami: Czernichów, Igołomia – Wawrzeńczyce, Iwanowice, Jerzmanowice – Przeginia, Kocmyrzów – Luborzyca, Krzeszowice, Liszki, Michałowice, Mogilany, Skała, Skawina, Słomniki, Sułoszowa, Świątniki Górne, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki

 

DO JAKIEJ KWOTY OTRZYMAM POŻYCZKĘ? 

Max. do 5000 zł

 

Czy cała kwota jest wypłacana od razu, jednym przelewem? 

TAK, kwota pożyczki przekazywana jest na konto wskazane we wniosku jednym przelewem. Można wnioskować o mniej ale nie będzie możliwości dopełnienia do kwoty maksymalnej 5 tys. zł, bo jest to świadczenie jednorazowe.

 

KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ? 

Mikroprzedsiębiorcy- zatrudniają do 9 osób oraz samozatrudnieni.

 

Czy przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może złożyć wniosek o pożyczkę? 

TAK. W Tarczy Antykryzysowej, osoby, które nie zatrudniają oraz nigdy nie zatrudniały pracowników mogą złożyć wniosek. Utrzymanie stanu zatrudnienia nie jest już warunkiem uzyskania pożyczki (zmiana przepisów od 18 kwietnia 2020 r.).

 

Czy w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej można wnioskować o pożyczkę? 

Jeśli działalność została odwieszona przed dniem 1 marca 2020 r. (np. zawieszenie trwało od 1 lutego 2020 r. do 20 lutego 2020 r.), to można wnioskować.

 

Czy prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą i pracując na etacie, mogę złożyć wniosek o pożyczkę?

Tak.

 

Czy pobierając emeryturę i prowadząc jednocześnie jednoosobową działalność gospodarczą, mogę złożyć wniosek o pożyczkę?

Tak.

 

W jaki sposób z pożyczki 5 tys. zł może skorzystać spółka cywilna? 

Spółka cywilna nie występuje o udzielenie pożyczki. Tylko WSPÓLNIK spółki cywilnej może złożyć wniosek o mikropożyczkę, podając we wniosku swój indywidualny numer NIP.

 

JAK DOŁĄCZAĆ UMOWĘ DO WNIOSKU?

Czy muszę odręcznie wypełniać i podpisywać załączniki dołączane do wniosku o pożyczkę 5 tys. zł składanego on-line?

NIE. Składając dokumenty w formie elektronicznej, wnioskodawca podpisuje w całości komplet dokumentacji w sposób elektroniczny. Przedsiębiorca powinien dołączyć plik (pdf) umowy (załącznik nr 2) pobrany ze strony i nie powinien podpisywać go odręcznie.

 

JAKIE SĄ WARUNKI UMORZENIA POŻYCZKI?

 

Jedynym warunkiem umorzenia pożyczki jest wymóg prowadzenia działalności przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki (także dla wnioskodawców, którym została udzielona pożyczka przed dniem 17 kwietnia 2020 r.).

Spełnienie powyższego warunku powoduje jej automatyczne umorzenie.

 

Czy mikroprzedsiębiorca, który skorzysta z dofinansowania do wynagrodzeń i składek z art.15zzb, może skorzystać z pożyczki?

TAK, pod warunkiem, że nie wykorzysta kwoty pożyczki na finansowanie wynagrodzeń i należnych od tego wynagrodzenia składek ZUS.

 

Czy trzeba rozliczać pożyczkę? Czy pożyczka będzie podlegała kontroli?

Tarcza Antykryzysowa nie określa czy i w jaki sposób badana będzie trudna sytuacja wnioskodawcy. Konieczność skorzystania z form wsparcia musi wynikać z pogorszenia się sytuacji w związku z epidemią koronawirusa.

 

Do kiedy mam wydać otrzymaną pożyczkę, na bieżące koszty prowadzenia mojej działalności?

Przepisy nie wskazują terminu na wydanie środków z pożyczki. Ma być ona realizowana zgodnie z jej przeznaczeniem tj. na koszty związane z działalnością przedsiębiorstwa, jak: podatki, opłaty, składki ZUS, leasing, czynsz i media, koszty doradztwa prawnego.

 

 

 

SKŁADANIE WNIOSKU DROGĄ ELEKTONICZĄ PRZEZ MODUŁ www.praca.gov.pl

 

Jak mam podpisać wysyłany elektronicznie pakiet dokumentów?

Umowa pożyczki wraz z wymaganymi załącznikami, jako integralna całość, opatrywana jest wspólnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

Załączniki to:

  • wniosek,
  • zał. nr 1 tj. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19
  • ewentualnie pełnomocnictwo (jeśli dotyczy),

 

 

Przedsiębiorca składając dokumenty w postaci elektronicznej i podpisując paczkę w ten sposób, podpisuje w sposób elektroniczny komplet dokumentacji. Przedsiębiorca powinien dołączyć plik w formacie pdf umowy pobrany ze strony i nie powinien podpisywać go odręcznie.

Zał. nr 1 Formularz informacyjny należy uzupełnić na końcu dokumentu w wersji edytowalnej – stanowi on integralną część wniosku on-line.

 

Co muszę zrobić przed podpisaniem wniosku wraz z zał.?

Jest to etap weryfikacji konta, przygotuj do uzupełnienia NIP i REGON – firmy, organizacji, zanim przejdziesz do wyboru:

 

        Mam już konto w module www.praca.gov.pl

        Zakładam konto w module www.praca.gov.pl

 

Przed wysłaniem on-line kompletu dokumentów, należy dokładnie sprawdzić wszystkie wprowadzone do nich dane, czy zostały poprawnie zapisane we właściwym polach zgodnie z ich określeniem (podgląd) i dopiero zatwierdzić podpis.

 

Informacje szczegółowe na stronie:

https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka

 

 

Podstawa prawna: