Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

Mikropożyczka do 5 tys. zł udzielana w ramach TARCZY 2.0 najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi do wniosku

finansowana ze środków Funduszu Pracy

 

przed złożeniem wniosku przeczytaj:

 

GDZIE?

 • Do którego urzędu pracy mam złożyć wniosek o pożyczkę? Wniosek o pożyczkę należy składać ze względu na miejsce prowadzenie działalności gospodarczej do właściwego Urzędu Pracy, jeśli prowadzisz działalności gospodarczą:
  • na terenie miasta, tylko Kraków to GUP Grodzki Urząd Pracy w Krakowie (ul. Wąwozowa 34),
  • miejscowości poza Krakowem to (UPPK) Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego (ul. Mazowiecka 21) obszar Powiatu Krakowskiego z gminami: Czernichów, Igołomia – Wawrzeńczyce, Iwanowice, Jerzmanowice – Przeginia, Kocmyrzów – Luborzyca, Krzeszowice, Liszki, Michałowice, Mogilany, Skała, Skawina, Słomniki, Sułoszowa, Świątniki Górne, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki będzie właściwym Urzędem do złożenia wniosku.

 

DO JAKIEJ KWOTY OTRZYMAM POŻYCZKĘ? Max. do 5000 zł.

 • Czy jest wypłacana cała kwota od razu, jednym przelewem? TAK, kwota pożyczki przekazywana jest na konto wskazane we wniosku jednym przelewem. Można wnioskować o mniej ale nie będzie możliwości dopełnienia do kwoty maksymalnej 5 tys. zł, bo jest to pomoc udzielana jednorazowo.

 

KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ? Mikroprzedsiębiorcy- zatrudniają do 9 osób oraz samozatrudnieni.

 • Czy przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może złożyć wniosek o pożyczkę? Tak. W Tarczy Antykryzysowej, osoby, które nie zatrudniają oraz nigdy nie zatrudniały pracowników mogą złożyć wniosek. Utrzymanie stanu zatrudnienia nie jest już warunkiem uzyskania pożyczki (zmiana przepisów od 18 kwietnia 2020 r.).
 • Czy w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej można wnioskować o pożyczkę? Jeśli działalność została odwieszona przed dniem 1 marca 2020 r. (np. zawieszenie trwało od 1 lutego 2020 r. do 20 lutego 2020 r.), to można wnioskować.
 • Czy prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą i pracując na etacie, mogę złożyć wniosek o pożyczkę? Tak.
 • Czy pobierając emeryturę i prowadząc jednocześnie jednoosobową działalność gospodarczą, mogę złożyć wniosek o pożyczkę? Tak.
 • W jaki sposób z pożyczki 5 tys. zł może skorzystać spółka cywilna? Spółka cywilna nie występuje o udzielenie pożyczki. Tylko wspólnik spółki cywilnej może złożyć wniosek o mikropożyczkę, podając we wniosku swój indywidualny numer NIP.

 

JAK DOŁĄCZAĆ UMOWĘ DO WNIOSKU?

 • Czy muszę odręcznie wypełniać i podpisywać załączniki dołączane do wniosku o pożyczkę 5 tys. zł składanego on-line? NIE. Składając dokumenty w formie elektronicznej, wnioskodawca podpisuje w całości w komplet dokumentacji w sposób elektroniczny. Przedsiębiorca powinien dołączyć plik (pdf) umowy (załącznik nr 2) pobrany ze strony i nie powinien podpisywać go odręcznie.

 

JAKIE SĄ WARUNKI UMORZENIA POŻYCZKI?

  • Jedynym warunkiem umorzenia pożyczki jest wymóg prowadzenia działalności przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki (także dla wnioskodawców, którym została udzielona pożyczka przed dniem 17 kwietnia 2020 r.).
  • Kiedy mogę złożyć wniosek o umorzenie pożyczki? Po 3 miesiącach od dnia otrzymania przelewu pożyczki (wniosek o umorzenie należy złożyć najpóźniej do 14 dni, po spełnieniu warunku prowadzenia działalności gospodarczej.

PRZYKŁAD: W dniu 10.05.2020 r. otrzymałam/łem pożyczkę, do dnia 10.08.2020 r. prowadzę firmę, najpóźniej 24.08.2020 r.mogę złożyć wniosek o umorzenie pożyczki – to ostatni dzień.

 • Czy mikroprzedsiębiorca, który skorzysta z dofinansowania do wynagrodzeń i składek z art.15zzb, może skorzystać z pożyczki? Tak, pod warunkiem, że nie wykorzysta kwoty pożyczki na finansowanie wynagrodzeń i należnych od tego wynagrodzenia składek ZUS.
 • Czy trzeba rozliczać pożyczkę? Czy pożyczka będzie podlegała kontroli?

Tarcza Antykryzysowa nie określa czy i w jaki sposób badana będzie trudna sytuacja wnioskodawcy. Konieczność skorzystania z form wsparcia musi wynikać z pogorszenia się sytuacji w związku z epidemią koronawirusa.

 • Do kiedy mam wydać otrzymaną pożyczkę, na bieżące koszty prowadzenia mojej działalności? Przepisy nie wskazują terminu na wydanie środków z pożyczki ma być realizowane zgodnie z jej przeznaczeniem na koszty związane z działalnością przedsiębiorstwa, jak: podatki, opłaty, składki ZUS, leasing, czynsz i media, koszty doradztwa prawnego.

 

Wyjaśnienia dotyczące wniosku składanego

elektronicznie przez moduł praca.gov.pl

 

 

 • Jak mam podpisać wysyłany elektronicznie pakiet dokumentów?

Umowa pożyczki wraz z wymaganymi załącznikami (tj. wnioskiem, zał. nr 1 tj. formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19/ ewentualnie pełnomocnictwo jeśli dotyczy), jako integralna całość, opatrywana jest wspólnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. Przedsiębiorca składając dokumenty w postaci elektronicznej i podpisując paczkę w ten sposób, podpisuje w sposób elektroniczny komplet dokumentacji. Przedsiębiorca powinien dołączyć plik w formacie pdf umowy pobrany ze strony i nie powinien podpisywać go odręcznie.

Zał. nr 1 Formularz informacyjny należy uzupełnić na końcu dokumentu w wersji edytowalnej – stanowi on integralną część wniosku on-line.

 • Co muszę zrobić przed podpisaniem wniosku wraz z zał.?Jest to etap weryfikacji konta, przygotuj do uzupełnienia NIP i REGONfirmy, organizacji, zanim przejdziesz do wyboru:
  • Mam już konto w module praca.gov.pl
  • Zakładam konto w module praca.gov.pl

Przed wysłaniem on-line kompletu dokumentów, należy dokładnie sprawdzić wszystkie wprowadzone do nich dane, czy zostały poprawnie zapisane we właściwym polach zgodnie z ich określeniem (podgląd) i dopiero zatwierdzić podpis.

 

Informacje szczegółowe na stronie:

https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców
 • Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Art. 15zzd