Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych

Dofinansowanie oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności gospodarczej

Dofinansowanie oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności gospodarczej Opis pomocy: W ramach tej formy wsparcia osoba z niepełnosprawnością może uzyskać...

Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych

Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych   Opis pomocy: W ramach tej pomocy można uzyskać refundację kosztów przystosowania stanowiska...

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej   Opis pomocy: W ramach refundacji pracodawca może otrzymać zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby...

Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu

Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu   Opis pomocy: Pracodawca, który zatrudnia pracownika niepełnosprawnego, może otrzymać ze...

Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS

Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne, mogą złożyć odpowiedni wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego do...