CELEM SKRÓCENIA CZASU OCZEKIWANIA NA WYDANIE

WPISANYCH DO EWIDENCJI OŚWIADCZEŃ O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOWI,

GRODZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE PROPONUJE SKŁADANIE

W/W OŚWIADCZEŃ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

 

OŚWIADCZENIA MOŻNA WYPEŁNIĆ I WYSŁAĆ ZA POŚREDNICTWEM PORTALU PRACA.GOV.PL.  

 

SPOSÓB POSTĘPOWANIA:

Rejestracja oświadczeń odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej www.praca.gov.pl według poniższego schematu:

 

  1. wejdź na stronę www.praca.gov.pl

  2. wybierz na stronie głównej „Zatrudnianie cudzoziemców”

  3. wybierz "Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom"

  4. z dostępnej listy urzędów wybierz Grodzki Urząd Pracy

  5. przejdź do edycji wniosku,

  • wypełnij go,

  • dołącz załączniki (opłata, kserokopie paszportu)

  • i wyślij

 

!!! Załączniki należy dołączyć po kompletnym wypełnieniu wniosku, na końcu, przed jego podpisaniem podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

 

OŚWIADCZENIA POWINNY BYĆ OPATRZONE KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM ALBO PROFILEM ZAUFANYM EPUAP

 (ODBIÓR OŚWIADCZEŃ WYŁĄCZNIE OSOBISTY!)

Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG

Wymagane dokumenty

Inne informacje Uzyskanie informacji starosty o lokalnym rynku pracy w związku z ubieganiem się o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terenie RP. Pracodawca, który jest...

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi   Zezwolenie na pracę nie jest wymagane w przypadku cudzoziemca, będącego obywatelem Armenii, Białorusi, Gruzji,...

Zezwolenie na pracę sezonową

ZEZWOLENIE NA PRACĘ SEZONOWĄ   Od 1 stycznia 2018 r. znowelizowana ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadza nowe rozwiązanie umożliwiające...

Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców

TYPY ZEZWOLEŃ NA PRACĘ CUDZOZIEMCÓW Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę...

Powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że w związku z nowelizacją ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, powierzenie wykonywania pracy...

Zatrudnianie obywateli Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy

Zatrudnianie obywateli Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy   Obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii,...

Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę

Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę   Cudzoziemiec jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli:   ...

Przedłużanie zezwoleń na pracę cudzoziemców

Przedłużanie zezwoleń na pracę cudzoziemców   Zezwolenie na pracę, jest wydawane na wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, złożony nie później niż w terminie...

Opłaty

Opłaty Wysokość opłat uiszczanych przez pracodawcę w związku ze złożeniem wniosku o zezwolenie na pracę: 1.Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi składa wniosek o wydanie...