Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi   Zezwolenie na pracę nie jest wymagane w przypadku cudzoziemca, będącego obywatelem Armenii, Białorusi,...

Zezwolenie na pracę sezonową

ZEZWOLENIE NA PRACĘ SEZONOWĄ   Od 1 stycznia 2018 r. znowelizowana ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadza nowe rozwiązanie umożliwiające...

Wymagane dokumenty

Inne informacje Uzyskanie informacji starosty o lokalnym rynku pracy w związku z ubieganiem się o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terenie RP. Pracodawca, który jest...

Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców

TYPY ZEZWOLEŃ NA PRACĘ CUDZOZIEMCÓW Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę...

Powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że w związku z nowelizacją ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, powierzenie wykonywania pracy...

Zatrudnianie obywateli Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy

Zatrudnianie obywateli Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy   Obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii,...

Rejestracja oświadczeń dla cudzoziemców

UWAGA !!! Od dnia 17.10.2016 r.  rejestracja oświadczeń  o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki...

Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę

Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę   Cudzoziemiec jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli:   ...

Przedłużanie zezwoleń na pracę cudzoziemców

Przedłużanie zezwoleń na pracę cudzoziemców   Zezwolenie na pracę, jest wydawane na wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, złożony nie później niż w terminie...

Opłaty

Opłaty Wysokość opłat uiszczanych przez pracodawcę w związku ze złożeniem wniosku o zezwolenie na pracę: 1.Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi składa wniosek o wydanie...