Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZWOLNIEŃ GRUPOWYCH

Styczeń 2021r. więcej

W styczniu 2021 r. zamiar przeprowadzenia zwolnień grupowych na podstawie Ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1969) zgłosiły do tut. Urzędu 2 zakład pracy. Liczba osób przewidzianych do zwolnienia wyniosła 273 osoby.