26.11.2015.
GUP Kraków arrow Przetargi arrow Archiwum arrow Ogłoszenie o wyborze - "SPAWACZ - TIG , MAG , MIG"

 
 

Sprawdź
datę swojej wizyty w Urzędzie

Data wizyty


Przewodnik po Urzędzie dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy
Przewodnik po Urzędzie dla osób bezrobotnych
i poszukujących pracy


Centrum Aktywizacji Zawodowej GUP Kraków

Centrum Aktywizacji Zawodowej GUP Kraków


Menu główne
GUP Kraków
Jak załatwić sprawę
Oferty pracy
Aktualności
Urząd
Pow. Rada Zatrudnienia
CAZ
Bezrobotny
Niepełnosprawni
Pracodawca
Statystyka
Przetargi
EFS
Często zadawane pytania
EURES
Napisz do nas
Materiały do pobrania
Szukaj
Nagłówki RSS
BIP
BIP GUP Kraków
Formularze
Formularz zgłoszenia oferty pracy
Formularz  

Formularz zgłoszenia oferty pracy
dla osób niepełnosprawnych
Formularz  

Ogłoszenie o wyborze - "SPAWACZ - TIG , MAG , MIG" Drukuj Email
10.04.2012.

 

 OGŁOSZENIE
 O WYBORZE OFERTY

I. NUMER ZAMÓWIENIA

OZ-AKO-271- 49/I/2012/Szkol./Gr.

II. Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa : Gmina Kraków – Grodzki Urząd Pracy w Krakowie
Adres pocztowy: ulica Wąwozowa 34
Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo:
Kraków 31-752 Małopolskie
Telefon: 12 68-68-000 Fax : 12 68-68-216
Postępowanie ogłoszono :
- na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych http://www.portal.uzp.gov.pl
- na stronie internetowej Grodzkiego Urzędu Pracy www.gupkrakow.pl
- w siedzibie Zamawiającego
Postępowanie prowadzone w trybie : przetargu nieograniczonego

III. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 Usługa szkoleniowa o wartości szacunkowej poniżej 200.000,00 EURO w zakresie organizacji kursu pod nazwą :
SPAWACZ – TIG , MAG , MIG
 CPV: 80531000-5
dla łącznej liczby 30 osób bezrobotnych w trzech grupach szkoleniowych po 10 osób każda zarejestrowanych w Grodzkim Urzędzie Pracy Kraków.
Zamówienie nie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
 
IV. Kryteria wyboru :

1. cena waga 70%
2. dokumenty lub certyfikaty związane z przedmiotem zamówienia waga 30%
Ilość złożonych w terminie ofert - 2, w tym nie podlegających odrzuceniu - 2
Ilość Wykonawców wykluczonych z postępowania – 0

V. Wybrany Wykonawca:

V.1 Centrum Kształcenia i Szkolenia Sp. z o.o. oferta nr 1
Os. Złota Jesień 2
31- 826 Kraków , woj. Małopolskie
Wybrana oferta nr 1 spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ przez Zamawiającego i uzyskała w sumie 100,00 punktów we wszystkich kryteriach na 100 możliwych do uzyskania zaproponowana cena mieści się w kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia i wynosi : 105.000,00 zł brutto
Ilość uzyskanych punktów w kryterium :
- cena - 70,00
- dokumenty lub certyfikaty związane z przedmiotem zamówienia - 30,00
Razem ; - 100,00

VI. Pozostali Wykonawcy


VI.1 Ośrodek Szkolenia Specjalistycznego LABOR-S Bogusław Lesiuk oferta nr 2
ul. Lwowska 32
34-100 Wadowice , woj. Małopolskie
Oferta nr 2 spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ przez Zamawiającego i uzyskała w sumie 99,17 punktów we wszystkich kryteriach na 100 możliwych do uzyskania zaproponowana cena mieści się w kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia i wynosi : 106.260,00 zł brutto
Ilość uzyskanych punktów w kryterium :
- cena - 69,17
- dokumenty lub certyfikaty związane z przedmiotem zamówienia - 30,00
Razem ; - 99,17

Zamawiający ma zamiar zawrzeć umowę szkoleniową z wybranym Wykonawcą w terminie w SIWZ określonym .
Uprzejmie prosimy wybranego Wykonawcę o pilny kontakt z Zamawiającym w celu ustalenia terminu podpisania umowy . Kontakt osobisty Pani Anna Kordel
codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-14.00 pokój 217 w siedzibie Zamawiającego ,lub telefonicznie nr /12/ 68-68-217

Kraków 10.04.2012r.

 

Zmieniony ( 18.04.2012. )
 
 

Top! Początek Strona startowa Mapa witryny Napisz do nas