Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie uruchamia rozwiązania zapisane w tzw. Tarczy antykryzysowej. Od 3 kwietnia br. mikroprzedsiębiorcy mogą się ubiegać o mikropożyczki.

Od 1 kwietnia obowiązują przepisy, które mają na celu wspomóc polskich przedsiębiorców, a także zapewnić ochronę pracownikom i pracodawcom w obliczu kryzysu gospodarczego. Jednym z ważniejszych rozwiązań tzw. Tarczy antykryzysowej, są pożyczki udzielane pracodawcom na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności w wysokości 5 tys. zł. Zadanie to realizowane będzie przez Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

Udzielone wsparcie będzie jednak mieć charakter bezzwrotny o ile mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zlikwiduje ani nie zawiesi swojej działalności gospodarczej. W innym przypadku pożyczka podlega zwrotowi przez okres 12 miesięcy.

O pożyczkę mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy

Mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

  • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników lub nie zatrudniał żadnego pracownika oraz
  • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Szczegółowe informacje dotyczące udzielania mikropożyczki, w tym obowiązujące instrukcje oraz zasady, znaleźć można na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zasady składania dokumentów dotyczących wsparcia w formie pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy

Wypełniony i podpisany wniosek wraz z formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc oraz dwoma egzemplarzami podpisanej umowy należy złożyć do Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w sposób:

  • elektronicznie, przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, przez Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia, w serwisie praca.gov.pl
  • elektronicznie przy wykorzystaniu platformy ePUAP
  • elektronicznie, przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego na grodzki@gupkrakow.pl
  • składając w zaadresowanej i szczelnie zamkniętej kopercie do dedykowanej wrzutni na dokumenty znajdującej się przy wejściu do siedziby Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie
  • lub przesyłając tradycyjną pocztą na adres Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków. Liczy się data stempla pocztowego.

 

Druki i materiały do pobrania

 

Dodatkowe informacje

Szczegółowych informacji na temat mikropożyczek udzielają nasi pracownicy pod poniższymi numerami telefonów:

(12) 68 68 159

(12) 68 68 161

(12) 68 68 168

(12) 68 68 176

(12) 68 68 120