Nawigacja Nawigacja

Usługi Elektroniczne dla bezrobotnych Usługi Elektroniczne dla bezrobotnych

Archiwalna strona GUP Kraków Archiwalna strona GUP Kraków

Aktualności, Wydarzenia, Informacje Aktualności, Wydarzenia, Informacje

ZAPISY NA SZKOLENIA Z EFS

ZAPISY NA SZKOLENIA Z EFS      Referat Pozyskiwania i Obsługi Funduszy (pok. 136) zaprasza osób w wieku 30 lat i więcej, które są zainteresowane udziałem w niżej wymienionych szkoleniach  i należą do co najmniej jednej z poniższych grup:   długotrwale...

GOTUJ PO HISZPAŃSKU

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W MIĘDZYNARODOWYM PROJEKCIE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ „GOTUJ PO HISZPAŃSKU” Organizator projektu -  Fundacja Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI   1. UCZESTNICY Uczestnikami Projektu mogą zostać osoby łącznie spełniające...

„Przekraczamy granice. Push the limits”

Zapraszamy do udziału w projekcie „Przekraczamy granice. Push the limits”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Poddziałanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej. Organizator projektu -  Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU Jest to...

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków - (II)”

Grodzki Urząd Pracy rozpoczyna nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków - (II)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode...

Nabór na szkolenia grupowe w 2016 roku

Grodzki Urząd Pracy ogłasza nabór na szkolenia grupowe według załączonego planu szkoleń grupowych na rok 2016 . Zgłoszenia na szkolenia grupowe należy składać osobiście w Grodzkim Urzędzie Pracy w pokojach 235, 235A, 236 w podanym w planie szkoleń terminach zapisów.   Materiały do...

Aktualnie obowiązujące rachunki bankowe Aktualnie obowiązujące rachunki bankowe

Formy aktywizacji Formy aktywizacji

BRAK FORM AKTYWIZACJI