Nawigacja Nawigacja

Usługi Elektroniczne dla bezrobotnych Usługi Elektroniczne dla bezrobotnych

Archiwalna strona GUP Kraków Archiwalna strona GUP Kraków

Aktualności, Wydarzenia, Informacje Aktualności, Wydarzenia, Informacje

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że od dnia 01.02.2017 r. będzie prowadził nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu, w ramach posiadanych środków Funduszu Pracy.

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie  informuje, że od dnia 01.02.2017 r. będzie prowadził   nabór wniosków  o  zawarcie  umowy  o  zorganizowanie stażu,   w ramach  posiadanych  środków  Funduszu Pracy. Wnioski będą rozpatrywane wg...

INFORMACJA O STAŻU

INFORMACJA O STAŻU I. Podstawa prawna Art. 53 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( t.j. Dz. U. Z 2016 r., poz.645 z późn. zm.) , zwanej dalej ustawą, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia...

Tydzień z Małopolskimi Urzędami Pracy

    Tydzień  z Małopolskimi Urzędami Pracy   Prezydent Miasta Krakowa oraz Grodzki Urząd Pracy w Krakowie  zapraszają na   ,,Dzień otwarty Grodzkiego Urzędu Pracy”  28 stycznia 2017 r. (sobota) ...

INFORMACJA O STANIE BEZROBOCIA W KRAKOWIE GRUDZIEŃ 2016 r.

INFORMACJA O STANIE BEZROBOCIA W KRAKOWIE GRUDZIEŃ 2016 r.   LICZBA BEZROBOTNYCH   Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w tut. Urzędzie wg stanu na dzień 31.12.2016 r . wynosiła 16213 osób. Jest to o 210 osób mniej , porównując ze stanem z...

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza nabór wniosków w sprawie finansowania studiów podyplomowych.

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza nabór wniosków w sprawie finansowania studiów podyplomowych .   Wnioski będą przyjmowane w terminie od 30.01.2017 r. do 03.02.2017 r.   Wnioski będą rozpatrywane wg kolejności złożenia na Dzienniku Podawczym Urzędu (pok. 119)...

Aktualnie obowiązujące rachunki bankowe Aktualnie obowiązujące rachunki bankowe

Formy aktywizacji Formy aktywizacji

BRAK FORM AKTYWIZACJI